Dosje javnega naročila 007290/2019
Naročnik: HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora ter vodstvenih delavcev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.557.374,63 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007290/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN007290/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007290/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2019
JN007290/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007290/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 09.01.2020
JN007290/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2020
JN007290/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2020
JN007290/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2020
JN007290/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN007290/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2021
JN007290/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007290/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2020/S 007-012640

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@hse.si
+386 14704100

Internetni naslovi
http://www.hse.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora ter vodstvenih delavcev
Referenčna številka dokumenta: JN 007/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zavarovanje, s katerim je zavarovana morebitna kršitev dolžnosti zavarovanih oseb HSE d.o.o. in družb skupine HSE pri izvajanju funkcije oz. del in nalog. V zavarovalni stroki se za to zavarovanje uporablja izraz D&O zavarovanje, po vrsti gre za kolektivno D&O zavarovanje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 870.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zavarovanje, s katerim je zavarovana morebitna kršitev dolžnosti zavarovanih oseb HSE d.o.o. in družb skupine HSE pri izvajanju funkcije oz. del in nalog. V zavarovalni stroki se za to zavarovanje uporablja izraz D&O zavarovanje, po vrsti gre za kolektivno D&O zavarovanje.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije, ki jo zainteresirani potencialni ponudniki pridobijo po pravilih v poglavju 7 dokumentacije.

Naročnik želi:
- pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje treh (3) let (od 1.1.2020 ob 00:01 do 1.1.2023 ob 00:01) z enim (1) ponudnikom, pri katerem niso podani razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, merilo za izbiro je najugodnejša ponudba za izvedbo prvega naročila;
- izbrati ponudnika za izvedbo prvega dejanskega naročila oz. izvedbo storitve za prvo zavarovalno obdobje, to je za 12 mesecev od 1.1.2020 / 00:01 do 1.1.2021 / 00:01 na podlagi cen iz odprtega postopka.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določen obseg storitev, saj je le-to količinsko in časovno odvisno od dejanskih potreb naročnika.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije v zaprtem delu.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007290/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 202-492929
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.10.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.12.2019
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 870.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 870.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Naročnik je v odprtem postopku javnega naročila:
- sklenil okvirni sporazum z ocenjeno vrednostjo 870.000,00 EUR brez DDV (vključen DPZP) za obdobje treh (3) let (od 1.1.2020 ob 00:01 do 1.1.2023 ob 00:01) z enim (1) ponudnikom, to je Zavarovalnico Triglav, d.d., merilo za izbiro je bila najugodnejša ponudba za izvedbo prvega dejanskega naročila;
- izbral ponudnika, to je Zavarovalnico Triglav, d.d za izvedbo prvega dejanskega naročila oz. izvedbo storitve za prvo zavarovalno obdobje, to je za 12 mesecev od 1.1.2020 / 00:01 do 1.1.2021 / 00:01 na podlagi cen iz odprtega postopka. Zavarovalnica Triglav, d.d. je ponudila skupno ponudbeno ceno z DPZP v EUR brez DDV (premija) za prvo zavarovalno obdobje 297.317,13 EUR.

Dodatno k točki "II.2.5 Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: V postopkih odpiranja konkurence za drugo in tretje obdobje bo naročnik pri posameznem naročilu uporabil merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, v katerem bo največji ali edini ponder predstavljala najnižja skupna ponudbena cena brez DDV, pri čemer pa si naročnik pridržuje pravico dokončne opredelitve merila v vsakem povpraševanju/povabilu.

Dodatno k točki "V.2.4. Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa, skupna vrednost naročila/sklopa" tega obvestila: Vrednost okvirnega sporazuma je ocenjena in znaša 870.000,00 EUR brez DDV in vključuje DPZP.

Dodatno k točki "V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve" tega obvestila: V skladu z usmeritvijo portala javnih naročil je naročnik pri "država porekla izdelka ali storitve" zapisal državo porekla ponudnika.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.01.2020