Dosje javnega naročila 000046/2020
Naročnik: OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore
Gradnje: Ureditev občinskih poslovnih prostorov, pri čemer se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000046/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.01.2020
JN000046/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.01.2020
JN000046/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN000046/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000046/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220
SI
Štore
Slovenija
Benja Hrvatič
benja.hrvatic@store.si
+386 37803840
+386 37803850

Internetni naslovi
http://www.store.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337461/Občina_ŠTORE_prenova_posl.prostorov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15305
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev občinskih poslovnih prostorov, pri čemer se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-0020/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije in elektro instalacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije in elektro instalacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2020   11:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2020   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kdaj je predvideni rok izvedbe de
Naprošam za podaljšanje roka oddaje ponudbe, ker je za pripravo praktično samo 6 delovnih dni!
Hvala

ODGOVOR
Rok končanja del se podaljša - naročnik zahteva izvedbo v 60 dneh od podpisa pogodbe.
Rok za oddajo ponudb se podaljša do 24.1. 2020. Glej spremembo z dne 9.1.2020.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi razdrobljenosti projekta vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en teden, da lahko pripravimo kvalitetno konkurenčno ponudbo!
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se podaljša do 24.1. 2020. Glej spremembo z dne 9.1.2020.Datum objave: 10.01.2020   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
predvideni postavljeni rok izvedbe JN 45 dni je nerealen, ker je že sama dobava in izdelava določenih elementov 4-6 tednov od naročila dobavitelju - sklenitve pogodbe ( stavbno pohištvo, dvigalo, instalacijska oprema...) Naprošamo, da omogočite realen rok za izvedbo predvidenih del z upoštevanjem dobav in faznosti del.
lep pozdrav

ODGOVOR
Rok končanja del se podaljša - naročnik zahteva izvedbo v 60 dneh od podpisa pogodbe.Datum objave: 13.01.2020   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani
vezano na stavbno pohištvo zasteklitve:
V opisih sta omenjena dva podatka, ki pa se izključujeta oz. ne vemo katerega se držati za sestavo realne ponudbe.
Kot vemo so notranji sistemi za steklene predelne stene razvrščeni v razrede po zvočni izolativnosti, ki naj jo imajo stene.
Vsak proizvajalec, ki izda certifikat za sistem, ima za točno določeno izolativnost, točno specificirano steklo, ki mora biti vgrajeno, drugače certifikat za sistem ne velja (kot se pri nas dogaja, veliko ponudnikov steklenih ste nima teh certifikatov in ponudi samo certifikat za steklo in ne za celotni sistem steklene stene, kar pa seveda ni pravilno, saj je zvočna izolativnost sistema tako bistveno drugačna - nižja).

V našem primeru sta podatka dva; steklena stena naj ima zvočno izolativnost 35 dB - v našem primeru se za takšno vrednost vgradi 10mm kaljeno ESG steklo, ki je za to vrednost certificirano in za višino stekel, ki jo imamo v našem primeru tudi statično primerno.

Drugi podatek pa je, da naj bodo stekla sestave, lepljena in kaljena VSG 8+8 ESG; to so stekla, ki se vgrajujejo za sisteme za varovanje proti padcu v globino oz. za ograje. Takšna stekla vgrajena v naše sisteme imajo bistveno višjo zvočno izolativnost (42 dB) in s takšnimi stekli so seveda tudi steklene stene bistveno dražje.

Vprašanje je, kaj sedaj upoštevati i ali pisarniške predelne steklene stene, kot se običajno vgrajujejo z 34-35 dB
ali z 42 dB in stekli proti padcu v globino.
Prosim za odgovor, hvala.ODGOVOR
V popisu je definirana izvedba kompletne predelne steklene stene (steklo, profili in slepa zapora), ki mora poleg opisanih zahtev zagotavljati zvočno izolativnost proti notranjemu hrupu minimalno 35 dB.
Uporabiti je potrebno lepljeno in kaljeno steklo. Z zahtevanim delavniškim načrtom je potrebno dokazati ustreznost ponujenega sistema.


Datum objave: 15.01.2020   06:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
od potencialnega izvajalca za dvigalo smo informirani, da potrebujejo za samo projektiranje, dobavo in vgradnjo dvigala 12-13 tednov ( najmanj 3 mesece). Ker je vaš terminski plan predviden samo 60 dni, vas pozivamo, da se izvedba dvigala izvzame iz tega termina in se prilagodi dobavitelju, sicer vam ne moremo nuditi zavezujoče ponudbe, ker v naprej ne prevzemamo odgovornosti za zamudne obresti.
hvala za razumevanje

ODGOVOR
Rok se ne spreminja.
Za montažo dvigala se lahko ob ustreznih varnostnih ukrepih, ki jih izvede izvajalec, rok podaljša do 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.Datum objave: 15.01.2020   07:00
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Referenca mora biti za gradbeno obrtniška dela ali gradbeno obrtniško inštalacijska dela?

lep pozdrav

ODGOVOR
Referenca mora vključevati tudi inštalacijska dela, torej gradbeno obrtniško inštalacijska dela.Datum objave: 20.01.2020   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Zanima me ali je potrebno v postavki V.9 keramičarska dela notranje kamnite okenske police vključiti tudi alu rešetke in koliko komadov izrezov je v policah za konvektorje?

Lep pozdravODGOVOR
Potrebno je upoštevati 13 izrezov in rešetk v opciji za police iz umetnega kamna, enako kot to velja za prvo opcijo v razpisu.