Dosje javnega naročila 000059/2020
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Najem mrežnih povezav za potrebe prenosa industrijskih podatkov med proizvodnimi objekti skupine GEN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 235.562,15 EUR

JN000059/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.01.2020
JN000059/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2020
JN000059/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.02.2020
JN000059/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000059/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15328
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem mrežnih povezav za potrebe prenosa industrijskih podatkov med proizvodnimi objekti skupine GEN
Referenčna številka dokumenta: JN-S-001/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem mrežnih povezav za potrebe prenosa industrijskih podatkov med proizvodnimi objekti skupine GEN
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem optičnih povezav med obratovalnimi objekti in OPGW daljnovodno optično povezavo, kjer ima GEN energija 12 optičnih vlaken v lasti. Povezave so industrijsko/proizvodne
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem optičnih povezav med obratovalnimi objekti in OPGW daljnovodno optično povezavo, kjer ima GEN energija 12 optičnih vlaken v lasti. Povezave so industrijsko/proizvodne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.04.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem IKT povezave za povezavo centrov vodenja med skupino GEN (CV GEN) in skupino HSE (CV HSE), proizvodno/industrijske povezave
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem IKT povezave za povezavo centrov vodenja med skupino GEN (CV GEN) in skupino HSE (CV HSE), proizvodno/industrijske povezave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.04.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.01.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.01.2020   10:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.