Dosje javnega naročila 000501/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja poslovnega objekta Ministrstva za obrambo RS
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.313.531,24 EUR

JN000501/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2020
JN000501/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2020
JN000501/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2020
JN000501/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN000501/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2020
JN000501/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.08.2020
JN000501/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000501/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 021-045502
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337701/Portal_JN_MORS_422_2019_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15713
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja poslovnega objekta Ministrstva za obrambo RS
Referenčna številka dokumenta: 430-460/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja poslovnega objekta Ministrstva za obrambo RS
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.147.540,98 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja poslovnega objekta Ministrstva za obrambo RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.147.540,98 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.03.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.03.2020   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.03.2020   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.01.2020   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo objavite popis del še v excel obliki, ki bo omogočal vnos cen.ODGOVOR
Naročnik bo objavil popis del v obliki, ki bo omogočal vnos cen. Postopek objave lahko traja več dni.Datum objave: 04.02.2020   09:51
VPRAŠANJE
Ali so pod reference zahtevana samo gradbena ali tudi gradbeno obrtniška dela.

Hvala za odgovor

Lp Rok

ODGOVOR

Kot ustrezna referenca se bodo upoštevala tudi GOI dela na objektih s predpisano klasifikacijo.


Datum objave: 04.02.2020   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika vljudno prosimo, da objavi ustrezno razpisno dokumentacijo za pripravo ponudbe in sicer:
vodilno mapo,
projekt arhitekture (načrti, tehnično poročilo, sheme stavbnega pohištva),
projekt gradbenih konstrukcij (načrti, tehnično poročilo, statični izračun),
projekt strojnih instalacij (načrti, tehnično poročilo),
projekt elektro instalacij (načrti, tehnično poročilo),
študije/elaborate (študija požarne varnosti, elaborat zaščite pred hrupom v stavbah ipd.),
ter ustrezna soglasja.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, si ponudniki vse projekte za izgradnjo in samo lokacijo izgradnje lahko ogledajo na naslovu naročnika, po predhodni najavi.


Datum objave: 04.02.2020   14:40
VPRAŠANJE
Prosim, da objavite sheme stavbnega pohištva, ograj, sestavo tlakov, detajle.

ODGOVOR

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, si ponudniki vse projekte za izgradnjo in samo lokacijo izgradnje lahko ogledajo na naslovu naročnika, po predhodni najavi.


Datum objave: 04.02.2020   14:40
VPRAŠANJE
Prosim, da objavite detajle montaže steklenih predelnih sten. Stene so dolge in visoke, v popisu nimate predvidenih jeklenih ojačitev, zato me zanima, na kakšen način ste ojačali okvirje ?

ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, si ponudniki vse projekte za izgradnjo in samo lokacijo izgradnje lahko ogledajo na naslovu naročnika, po predhodni najavi.Datum objave: 07.02.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zanima nas, ali je možno oddaja po sklopih? Go dela in INS dela.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Oddaja ponudbe po sklopih ni možna.Datum objave: 12.02.2020   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo popisa del (v excel obliki) v odklenjeni varianti, da bo mogoče kopiranje besedila. Potrebujemo za pripravo ponzdbe.

HvalaODGOVOR
Odklenjenih popisov del naročnik ne bo objavil. Celice, v katere ponudniki vpisujejo svoje cene so odklenjene.Datum objave: 12.02.2020   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vprašanje:
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi:
V 13. členu osnutka pogodbe ni nikjer definiran garancijski rok. V 11. členu osnutka pogodbe so navedeni samo 10 letni, 5 letni rok in garancijski roki proizvajalcev.
Kakšen je garancijski rok, ki bi moral biti naveden v 13. členu osnutka pogodbe;
-če naročnik smatra, da je to '' 10 letni'', je tu nemogoče pridobiti ustrezno garancijo bank, oz. zavarovalnice.

ODGOVOR

Izvajalec mora ob končni primopredaji del predati bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijski dobi, z garancijskim rokom 10 let, tako kot je navedeno v 11. členu vzorca pogodbe in z veljavnostjo še 120 dni po poteku garancijskega roka.


Datum objave: 12.02.2020   14:05
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudniki prevzame projektno dokumentacijo zapisano na medij (pdf format) za izgradnjo pri naročniku ?

ODGOVOR

Ponudniki si lahko ogledajo izvod projektne dokumentacije pri naročniku. Dokumentacije zapisane na medij v pdf formatu ne morejo prevzeti.


Datum objave: 14.02.2020   07:17
VPRAŠANJE
B.01 tesarska dela

3.Toplotna izolacija vpihovana 22,0 - 44 cm
Dobava materiala in vpihovanje toplotne izolacije iz neobdelanih lesnih vlaken debeline 22,0 - 44,0 cm, gostote 42 kg/m³, =0.038W/mK, požarnega razreda E po DIN13501 (npr. Steico Zell ali enakovredno). Upoštevati vsa potrebna dela in transporte tudi izdelavo odprtin za vpihovanje in njihovo zapiranje.

Količina: 360,58m2

To je lahko 80m3 ali 160m3

V popisu je velik "manjko" podatkov ter nejasnosti in je neresno, da investitor ne objavi shem in vsaj osnovnih arhitekturnih načrtov. Za vsako nejasnost ni mogoče "trkati" na vrata.

Prosim za pravilne volumen vpihovane izolacije!

ODGOVOR
Postavka B.01/3 obravnava toplotno izolacijo strešne plošče. Površina strešne plošče je 360,58 m2. Spremenljiva debelina toplotne izolacije je zaradi zagotavljanja minimalnega padca. Na sredini strehe je debelina izolacije 44 cm, na levem in desnem robu pa 22 cm.

Vsem ponudnikom je omogočen ogled projektne dokumentacije na naslovu naročnika.
Datum objave: 14.02.2020   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovano!

Prosimo, da naročnik omogoči z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do projektne dokumentacije.
ZJN-3 v prvem odstavku 61. člena namreč določa, da mora naročnik od datuma objave obvestila o naročilu omogočiti z elektronskimi sredstvi neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, česar pa ni storil.

ODGOVOR
Vsem ponudnikom je omogočen ogled projektne dokumentacije na naslovu naročnika.
Projektna dokumentacija ni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 17.02.2020   13:50
VPRAŠANJE
Kamnoseška dela.

Oblaganje stopnic:
Nizkostenske obrobe za izračun cene potrebujemo podatek dolžine obrob oziroma vsaj število stopnic.

Prosim za podatek in ne za odgovor, da lahko pogledamo dokumentacijo na vašem naslovu!

ODGOVOR
Število stopnic iz pritličja v prvo nadstropje (Naravni kamen - notranje stopnice) je 23, višina stopnice je 17,2cm, nastopna plošča stopnice je 29cm.Datum objave: 17.02.2020   13:51
VPRAŠANJE
Hvala za odgovor 14.2. 7:17 glede vpihovanja izolacije.

Poslana povpraševanja potencialnim izvajalcem in posledično odgovor enega izmed izvajalcev glede na vaš popis:
V popisu imate navedeno debelino 22-44cm. Razlika je 100%. Kako se ta debelina spreminja? Ali gre iz debeline 22cm linearno na 44cm? Dejansko potrebujem volumen vgrajene izolacije.

To je le en primer nejasnosti in vaš odnos po potencialnih konkurentov.

Prosim vas , da kot naročnik objavite arhitekturo oziroma popravite popise. Popisi naj bodo bolj točni in celoviti.
Ogled v "vaši" hiši za vsako nejasnost ni mogoč.
Mogoče za koga iz LJ, iz Maribora ali Dravograda je to že težje.

ODGOVOR

Debelina izolacije se spreminja linearno iz sredine strehe, kjer je debelina 44cm, na levi in desni rob, kjer je debelina 22cm.


Datum objave: 18.02.2020   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali imate pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo poslovnega objekta Ministrstvo za obrambo RS?

ODGOVOR

Za izgradnjo poslovnega objekta je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, katerega sestavni del je tudi Elaborat Študija požarne varnosti.


Datum objave: 18.02.2020   09:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali imate požarni elaborat ?

ODGOVOR

Za izgradnjo poslovnega objekta je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, katerega sestavni del je tudi Elaborat Študija požarne varnosti.


Datum objave: 20.02.2020   08:44
VPRAŠANJE
instalacije - vrstica popisa 1143 (elektro / XII gradbena dela / točka 9.: nepredvidena dela) - formula ima napako!

ODGOVOR
Naročnik je pri preverjanju ugotovil, da je prišlo do napake. Objavil bo popravljen popis del. Postopek objave popravka popisa del lahko traja več dni.Datum objave: 25.02.2020   07:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Razpisna dokumentacija predvideva izgradnjo poslovnih prostorov.

V skladu z razpisno dokumentacijo imate zahtevo v točki 4.2:
Ponudnik mora dokazati, da je kvalitetno in strokovno (v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami investitorja) opravil najmanj 2 posla s področja predmeta tega javnega naročila, pri čemer so se dela izvajala na objektih, ki spadajo pod klasifikacijo 1 Stavbe razen 123 ( TRGOVSKE STAVBE IN STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI) , 124 (STAVBE ZA PROMET IN STAVBE ZA IZVAJANJE KOMUNIKACIJ) , 1265 (STAVBE ZA ŠPORT) in 127 (DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE) po CC-SI strukture iz priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), v vrednosti posameznega posla nad 800.000,00 EUR skupaj z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

Naročnika prosimo, da razširi klasifikacijo referenčnega objekta tudi na CC-SI 126 (STAVNE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA).
Namen referenc namreč ni omejevanje konkurence in omejevanje kompetentnih ponudnikov, ampak dokazovanje primernosti.
Pri izgradnji predmetnega objekta, gre za izgradnjo pisarniških prostorov, zato je vsekakor dopustna primerna tudi referenca po klasifikaciji CC SI 126 (mogoče še bolj, kot zahtevana 1265 (STAVBE ZA ŠPORT) ali 127 (DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE)

Pozivamo za dopolnitev dovoljenih klasifikacij referenc.

Za razumevanje in hiter odgovor se zahvaljujemo in vas pozdravljamo.ODGOVOR
Kot je že navedeno v razpisni dokumentaciji, bo naročnik upošteval tudi vse reference, ki se uvrščajo pod klasifikacijo CC - SI 126, razen stavb pod klasifikacijsko 1265 (Stavbe za šport).Datum objave: 25.02.2020   07:35
VPRAŠANJE
V popisu del GO DELA imate pod C.OSTALA DELA postavka 1 naveden varnostni načrt. Skladno z zakonom je varnostni načrt obveza investitorja zato prosim, da se ta postavka izloči iz popisa.

Prosim, da objavite sheme stavbnega pohištva.

ODGOVOR
Naročnik je postavko GO DELA/C. OSTALA DELA/postavka 1, izdelava varnostnega načrta izločil iz popisa del. Objavil bo nov, popravljen popis del. Postopek objave popravka popisa del lahko traja več dni.
Sheme stavbnega pohištva si ponudniki lahko ogledajo na naslovu naročnika.
Datum objave: 25.02.2020   15:24
VPRAŠANJE
V popisu del Instalacijska dela, postavka XII.Gradbena in druga dela za elektroinstalaterje, št.5; Odpiranje stropov v obstoječem objektu, za izvedbo kabelskih povezav, komplet z vzpostavitvijo prvotnega stanja, enota mere ura. Nemogoče je oceniti vrednost ure za odpiranje strehe. Potrebni so tudi materiali za zapiranje in tesnenje odprtin. Prosim da spremenite postavko v enoto mere kom in podate dimenzije in material.

ODGOVOR
V omenjeni postavki gre za projektantsko oceno št. ur, ki so potrebna za izvedbo del. V postavki ni zajet material.Datum objave: 25.02.2020   15:25
VPRAŠANJE
V popisu del imate pri tesarskih delih pod postavko št. 3 Izgubljeni opaž, m2 323,97. Ali je to prava količina ali je prišlo do pomote?

ODGOVOR

Količina je prava, ne gre za pomoto.


Datum objave: 25.02.2020   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo vas, da spremenite % zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, saj le ta ni skladen z UREDBO o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Višina zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi se spremeni na 5% pogodbene vrednosti z DDV.


Datum objave: 25.02.2020   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da objavite vsaj sheme stavbnega pohištva.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo objavil sheme oken in vrat. Postopek objave lahko traja več dni.Datum objave: 25.02.2020   15:27
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da v rekapitulacijo popisa del vnesete tudi rubriko za popust na kompletno ponudbo.
Hvala, lp.

ODGOVOR

Ponudnik naj popust upošteva že v posameznih postavkah.


Datum objave: 27.02.2020   12:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da razširi klasifikacijo referenčnega objekta tudi na CC-SI 123 (TRGOVSKE STAVBE IN STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI)
Namen referenc namreč ni omejevanje konkurence in omejevanje kompetentnih ponudnikov, ampak dokazovanje primernosti.

Pozivamo za dopolnitev dovoljenih klasifikacij referenc.

Za razumevanje in hiter odgovor se zahvaljujemo in vas pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik bo priznal reference za objekte s klasifikacijsko oznako po CC-SI 12301 (Trgovske stavbe) in oznako 12304 (Stavbe za storitvene dejavnosti).Datum objave: 27.02.2020   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudniki priložimo že pridobljena potrjena referenčna potrdila na drugem obrazcu, ki pa po vsebini izpolnjujejo zahteve podatke iz razpisne dokumentacije??

Hvala in lp

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval referenčna potrdila na drugem obrazcu, če bodo po vsebini izpolnjevala zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 27.02.2020   12:51
VPRAŠANJE
Zdravo,,

Za referenčni pogoj zahtevate : 2 posla s področja predmeta tega JN .....

Zanima nas, ali boste priznali reference za delo opravljena tudi s področja rekonstrukcije, obnove, sanacije objektov??? ali samo izgradnja (novogradnja)??

s pozdravi

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval tudi reference s področja obnove, rekonstrukcije, sanacije objektov.Datum objave: 28.02.2020   09:34
VPRAŠANJE
Ponovno vas prosimo, da v rekapitulacijo (npr. v obrazec Povzetek predračuna kompleksni) vnesete vrstico s popustom, kar omogoča ponudnikom lažje in hitreje pri zaključevanje ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik naj popust upošteva že v posameznih postavkah.Datum objave: 02.03.2020   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, katero vrednost navedemo v referenčni listi ponudnika (Priloga R1) oziroma ali naj navedemo tudi pogodbeno vrednost poleg vrednosti posla, saj je v referenčni listi sedaj potrebno navesti vrednost posla, v referenčnem potrdilu pa pogodbeni znesek (dve različni vrednosti oziroma zneska, ki pa skorajda nikoli nista ista)? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudniki naj navedejo vrednost dejansko izvedenih del.Datum objave: 03.03.2020   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
če prav razumemo (nanašajoč se na vprašanje in odgovor z dne 02.03.2020 ob 14:39), je torej potrebno tako v Prilogi R1-referenčni listi kot tudi v referenčnem potrdilu navesti znesek dejansko izvedenih del torej vrednost posla?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Tako v Prilogi R1 referenčni listi, kot tudi v prilogi R2 - referenčnem potrdilu, se navede znesek dejansko izvedenih del.


Datum objave: 06.03.2020   09:26
VPRAŠANJE
V popisu imate v postavki B.05 Okna in vrata, postavka 2 naveno okno Alu les okno, delno EI60 C2 O8. Lesena okna ne dosegajo požarne varnosti EI60 in v Sloveniji po našem vedenju ni izvajalca, ki ima certifikat za okno požarne varnosti EI60. Ali lahko namesto Alu les ponudimo Alu okno?

ODGOVOR
Okno je lahko tudi v celoti aluminijasto. Zunanji izgled okna mora biti enak kot pri ostalih oknih.Datum objave: 06.03.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da ponudniki v ponudbi priložijo Prilogo 3 Izjave in Prilogo 4 Izjava o izpolnjevanju pogojev podpisano in žigosano.


ODGOVOR
Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana. Za prilogo 3 in prilogo 4 ni zahtevan fizični podpis in pečat.Datum objave: 06.03.2020   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali priavilno razumemo 4.1. točko razpisne dokumentacije glede vodje del in sicer da
- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS, ALI
- izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ALI
-izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Skladno z 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami in dopolnitvami), mora vodja del izpolnjevati enega od naštetih pogojev.Datum objave: 06.03.2020   09:29
VPRAŠANJE
Prosim če sporočite kakšna je izbira parketa in keramike s strani projektanta

ODGOVOR

Talna keramika in parket morata ustrezati specifikacijam, ki so navedene v popisu del.
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, artikel, ki s svojim opisom kaže na točno določen artikel ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3, obravnava kot artikel z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni artikla.