Dosje javnega naročila 000080/2020
Naročnik: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve mobilne telefonije 2020-2024
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 41.536,73 EUR

JN000080/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.01.2020
JN000080/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN000080/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.02.2020
JN000080/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000080/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Primož Kurinčič
info@zag.si
+386 12804200
+386 12804484

Internetni naslovi
http://www.zag.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve mobilne telefonije 2020-2024
Referenčna številka dokumenta: NMV-ZAG-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve mobilne telefonije 2020-2024
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve mobilne telefonije 2020-2024
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.01.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.01.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.01.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2020   12:59
VPRAŠANJE 1
Ali prav razumemo ponudbeni predračun v smislu, da je vanj potrebno vpisati le 3 zneske na dnu predračuna in sicer:
- Cena na uporabnika/mesec brez DDV v
- Cena skupaj za 165 uporabnikov brez DDV v (x 48 mesecev)
- Cena skupaj za 165 uporabnikov z DDV v (x 48 mesecev)
ODGOVOR 1
Ne, napačno ste razumeli navodila naročnika. Potrebno je namreč izpolniti vsa prazna polja v tabeli iz 3. člena obrazca ePRO Ponudba-Pogodba, torej ponudnik mora podati vse cene na enoto (stolpec »cena na uporabnika/mesec brez DDV v EUR«) in na podlagi slednjih ustrezno preračunati zneske za ostala prazna polja iz tabele.