Dosje javnega naročila 000151/2020
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil
ZJN-3: Odprti postopek

JN000151/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.01.2020
JN000151/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN000151/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000151/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 009-016777
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337814/Razpisna_dokumentacija_DIR-ČŠ-2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15361
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil
Referenčna številka dokumenta: DIR-ČŠ-2-036/19-S, 430-48/2019-DI/7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikovih organizacijskih enot, in sicer za obdobje od 1. 3. 2020 (oziroma od kasnejšega dne, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije) do 28. 2. 2023 (z možnostjo podaljšanja).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: OE Celje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: OE Koper
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Piran, Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: OE Kranj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj, Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: OE Krško
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško, Brežice, Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: OE Ljubljana
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje, Litija, Vrhnika, Zagorje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: OE Maribor
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 7: OE Murska Sobota
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota, Gornja Radgona, LEndava, Ljutomer
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 8: OE Nova Gorica
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 9: OE Novo mesto
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 10: OE Ravne na Koroškem
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikove OE Ravne na Koroškem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz 18. čl. vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt je za opravljanje storitev, ki so predmet tega naročila, vpisan v sodni/poslovni register RS oziroma poklicni/poslovni register, ki se vodi v državi članici EU, v kateri ima svoj sedež.
Pogoj morajo v primeru sodelovanja več gospodarskih subjektov pri ponudbi izpolnjevati vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri ponudbi, vsak za svoj del pri izvedbi naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoji za udeležbo (sodelovanje), kot so navedeni v razpisni dokumentaciji (zahtevani referenčni posli in zahtevano minimalno število čistilnega osebja, ki ga je potrebno zagotoviti).

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.01.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.01.2020   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lepo prosimo, če lahko posredujete odgovore na vprašanja.

LP

ODGOVOR
Vse odgovore bomo v kratkem pripravili, opravičujemo se za zapoznelo odzivnost in vas prosimo za razumevanje. Lep pozdrav.Datum objave: 23.01.2020   14:19
VPRAŠANJE
Pozdrav,

ali boste upoštevali refernce katere čiščenje se še vedno izvaja vendar več kot 12 mesecev.

LP

ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije (1_Povabilo k sodelovanju, razdelek II.b, str. 4) izhaja, da za izpolnitev pogoja glede referenčnih poslov ni potrebno, da sta referenčna posla že v celoti zaključena ("...izvedel ali izvaja storitve dnevnega čiščenja...").

Datum objave: 23.01.2020   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponovno vas pozivamo, da posreudjete odgovore na vprašanja. Približuje se namreč rok oddaje ponudb.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vse odgovore bomo v kratkem pripravili, opravičujemo se za zapoznelo odzivnost in vas prosimo za razumevanje. Lep pozdrav.Datum objave: 23.01.2020   16:00
VPRAŠANJE
Spošotvani,

zanima nas ali lahko npr. 2 referenci v skupni kvadraturi 8.000m2 lahko uporabimo za več sklopov (npr. OE Koper, kjer se zaheva 2 referenci za 1.430m2 + OE MB, kjer se zahteva 2 referenci za 3.080m2 + OE KRANJ, kjer se zahteva 2 referenci za 2.610m2 = skupna kvadratura zahtevanih refernc = 7.120m2).

Prosimo za odgovor. Lp

ODGOVOR
Lahko uporabite iste ustrezne ref. posle za več kot en sklop, vendar pa vas opozarjamo, da se površine iz ref. poslov ne seštevajo.
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije (1_Povabilo k sodelovanju, razdelek II.b, str. 4) sta eden od pogojev za sodelovanje 2 ustrezna ref. posla, od katerih mora glede površin VSAK POSEL samostojno izpolniti zahtevo minimalnega obsega površin, pri čemer je minimalni obseg površin SEŠTEVEK MINIMALNIH ZAHTEVANIH POVRŠIN TISTIH LOKACIJ, za katere bo gospodarski subjekt izvrševal storitve.
Če torej npr. želite predložiti ponudbo za sklope OE Koper, OE Maribor in OE Kranj (le vi kot ponudnik, brez soponudnikov in podizvajalca/ev), morate imeti najmanj 2 ustrezna ref. posla, od katerih VSAK glede površin obsega vsaj 7.120 m2 ustreznega dnevnega čiščenja (=seštevek minimalnih zahtevanih površin lokacij, za katere boste predvidoma izvrševali storitve).
Datum objave: 23.01.2020   16:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas v kolikor ponudniki oddajamo ponudbo za več oz. vse sklope ali lahko priložimo 2 referenci v seštevku vseh minimalnih površin za katere oddajamoo pnudbo (npr. če oddajamo ponudbo za vse sklope priložimo 2 referenci v skupnem seštevku 21.800m2 ali npr. če oddajamo ponudbo za sklope 1,5,8 in 10 priložimo 2 referenci v seštevku minimalnih površin omenjenih sklopov t.j. 11.490m2).

LP

ODGOVOR
Lahko uporabite iste ustrezne ref. posle za več kot en sklop, vendar pa vas opozarjamo, da se površine iz ref. poslov ne seštevajo.
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije (1_Povabilo k sodelovanju, razdelek II.b, str. 4) sta eden od pogojev za sodelovanje 2 ustrezna ref. posla, od katerih mora glede površin VSAK POSEL samostojno izpolniti zahtevo minimalnega obsega površin, pri čemer je minimalni obseg površin SEŠTEVEK MINIMALNIH ZAHTEVANIH POVRŠIN TISTIH LOKACIJ, za katere bo gospodarski subjekt izvrševal storitve.
Če torej npr. želite predložiti ponudbo za vse sklope (le vi kot ponudnik, brez soponudnikov in podizvajalca/ev), morate imeti najmanj 2 ustrezna ref. posla, od katerih VSAK glede površin obsega vsaj 21.800 m2 ustreznega dnevnega čiščenja (=seštevek minimalnih zahtevanih površin vseh lokacij vseh sklopov, za katere boste predvidoma izvrševali storitve).
Če pa npr. želite predložiti ponudbo za sklope 1, 5, 8 in 10 (le vi kot ponudnik, brez soponudnikov in podizvajalca/ev), morate imeti najmanj 2 ustrezna ref. posla, od katerih VSAK glede površin obsega vsaj 11.490 m2 ustreznega dnevnega čiščenja (=seštevek minimalnih zahtevanih površin lokacij sklopov 1, 5, 8 in 10, za katere boste predvidoma izvrševali storitve).

Datum objave: 24.01.2020   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podatek m2 okenskih površin in žaluzij za sklop OE Maribor.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Z ogledom lokacije lahko pridobite vse podatke, na katere se nanaša vaše vprašanje.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (2_Specifikacije splošno, razdelek II., str. 1) pojasnil, da ponudnik lahko v času uradnih ur naročnika opravi ogled prostorov in površin čiščenja naročnika ter se pri tem seznani z vsemi relevantnimi informacijami za pripravo ponudbe. O času izvršitve ogleda se ponudnik lahko dogovori po telefonu ali pisno z odgovornimi osebami naročnika za izvajanje pogodbe (po sklopih), ki so navedene v obrazcu 17_Odgovorne osebe iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne bo opravil ogleda, se bo štelo, da so mu lokacija objekta, objekt, pogoji dela v objektu ter obseg in vrsta površin čiščenja v celoti poznani.
Datum objave: 24.01.2020   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas koliko m2 tekstilnih talnih površin in tudi ostalih površin ( PVC obloge) obsega v sklopu OE MARIBOR za posamezno enoto.
Ali je možno dobiti ta pomemben podatek?
Hvala.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Z ogledom lokacije lahko pridobite vse podatke, na katere se nanaša vaše vprašanje.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (2_Specifikacije splošno, razdelek II., str. 1) pojasnil, da ponudnik lahko v času uradnih ur naročnika opravi ogled prostorov in površin čiščenja naročnika ter se pri tem seznani z vsemi relevantnimi informacijami za pripravo ponudbe. O času izvršitve ogleda se ponudnik lahko dogovori po telefonu ali pisno z odgovornimi osebami naročnika za izvajanje pogodbe (po sklopih), ki so navedene v obrazcu 17_Odgovorne osebe iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne bo opravil ogleda, se bo štelo, da so mu lokacija objekta, objekt, pogoji dela v objektu ter obseg in vrsta površin čiščenja v celoti poznani.
Datum objave: 24.01.2020   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

število pridobljenih točk nominiranega kadra glede na zaposlitev za nedoločen čas za sklop 5 je absolutno nesorazmerno in prirejeno le za 2 podjetji na celotnem slovenskem tržišču. Še najbolj pa to ustreza vašemu dolgoletnemu izvajalcu Cleaning, kar vsekakor podaja sum na transparentno pripravo razpisne dokumentacije, saj je obenem povsem znano, da je človek, ki je pripravljal/sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije bil novoletno obdarovan s strani zgoraj omenjenega podjetja.
Glede na to, da sami menite, da število 17 delavcev pokriva predmetno naročilo sklopa 5, potem bi ponudniki pričakovali, da je zaposlitev 17 nominiranih oseb za nedoločen čas v podjetju točkovano z vsemi možnimi točkami in ne z nič (0)!
Lokacije sklopa 5 z izvzemom Ljubljane merijo skupaj 1.612,77 m2, kar vsekakor ne zahteva 10 delavcev zaposlenih za 8h dnevno s pogodbo za nedoločen čas.

Pričakujemo, da spremenite točkovanje v tem merilu, saj vas v nasprotnem primeru zaradi favoriziranja in dogovarjanja ob pripravi razpisne dokumentacije, naznanimo vsem pristojnim inštitucijam.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Vse vaše očitke o naših domnevnih nepravilnosti kot neutemeljene zavračamo.
Naročnik je razpisno dokumentacijo v celoti pripravil skladno z veljavno zakonodajo.
Skladno z ZJN-3 je potrebno razlikovati med pogoji za sodelovanje in merili za izbor. Ponudba mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, da sploh lahko pridobi značilnost dopustne ponudbe in s tem možnost, da se jo izbere skladno z merili za izbor. Pogoji za sodelovanje se ne točkujejo bodisi so izpolnjeni, bodisi niso. Merilom za izbor kadar to ni zgolj cena pa mora naročnik določiti relativno utež, v primeru konkretnega naročila je to točkovni sistem, kot izhaja iz razpisne dokumentacije (1_Povabilo k sodelovanju, razdelek VI.).
Kar se tiče merila za izbor, ki se tiče zaposlenega čistilnega osebja, je to socialno merilo, ki ga je naročnik v predmetno naročilo dolžan vključiti na podlagi četrtega odstavka 84. čl. ZJN-3. Naročnik ga je oblikoval nediskriminatorno, primerno in sorazmerno glede na predmet naročila.
Pri tem vas še prijazno opozarjamo, da se za izvajanje naročila kot pogoj za sodelovanje ne zahteva, da imate ponujeno čistilno osebje zaposleno na način, opredeljen pri socialnem merilu za izbor (1_Povabilo k sodelovanju, razdelek VI., Merilo 2). Za ustrezno zaposlene člane čistilnega osebja prejmete lahko dodatne točke pri socialnem merilu za izbor, za izpolnitev pogoja za sodelovanje iz 3. tč. razdelka II.b 1_Povabila k sodelovanju pa pravna podlaga, na kateri član čistilnega osebja za vas opravlja storitve, ni važna.
Datum objave: 29.01.2020   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za odgovore na naslednja vprašanja:
1. koliko točk bomo pridobili po merilu 2 za sklop 5, če bomo nominirali 27 delavk, ki so zaposlene za nedoločen čas, a ne za polni delovni čas (t.j. 40h/teden)?

2. koliko točk bomo pridobili po merilu 2 za sklop 5, če vemo, da pri manjših lokacijah (kvadratura pod 100 m2) ne potrebujemo delavke za polni delovni čas, lahko pa imamo delavko, ki je zaposlena za ndč in polni delovni čas in bo izvajala čiščenje na vaši lokaciji npr. 2h/dan in hkrati še na drugih lokacijah pri drugih naročnikih (do polnega del.časa)?

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji (obrazec 1_Povabilo k sodelovanju, razdelek VI., str. 11-12) so podana vsa pravila in pojasnila, na podlagi katerih si lahko sami opravite izračun točk, ki jih boste potencialno - če boste izpolnili vse razpisane pogoje, vključno s pravočasno predložitvijo dokazil - lahko prejeli iz naslova na opredeljeni način zaposlenih članov nominiranega izvedbenega kadra.
Konkretne izračune točk bo naročnik izvršil v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb.
Na vaše vprašanje vam konkretneje niti ne moremo odgovoriti, saj niste podali vseh informacij, potrebnih za zanesljivo izvedbo izračuna (npr. kakšna bo struktura ponudbe (samo 1 ponudnik, vključeni podizvajalci,...); ali imajo delavke skrajšani delovni čas kot varovana kategorija delavcev na podlagi ustrezne odločbe; itd.).
Za pridobitev točk iz naslova Merila 2 je pomembno, da so člani nominiranega izvedbenega kadra zaposleni na v razpisni dokumentaciji opredeljeni način, in ne to, kako boste razporejali delovni čas teh članov po različnih lokacijah.


Datum objave: 31.01.2020   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v delu razpisne dokumentacije Specifikacije - dnevno čiščenje za vsak sklop opredeljujete minimalno št. čistilcev po posameznem sklopu.
Prijazno vas prosimo za bolj podrobno razlago o številu zahtevanih čistilcev npr. za primer Sklopa 5. Tam je zahteva 17 čistilcev (za polni delovni čas?). Kar je z vidika ostalih vaših zahtev po čiščenju, frekvenc čiščenj in kvadrature popoln nesmisel in ne moremo razumeti drugače kot da je prišlo do napake. Normativi sekcije čistilcev so znani, prav tako obstoječe prakse (tudi na vaših objektih), tako, da bi si zares želeli dodatno pojasnilo glede te vaše zahteve. Kaj naj bi vseh teh 17 ljudi glede na podane kvadrature čiščenja tam počelo?
Glede te vaše zahteve je bilo postavljeno že vprašanje z datumom objave 24.1.2020, 13:01, kje je smisel, da 10 ljudi opravlja čiščenje površine 1.612,77 m2, na katerega niste podali jasnega odgovora.
Tako, da vas ponovno prosimo za jasen odgovor in pojasnilo na konkretno vprašanje oz. za umik zahteve, zaradi potencialnega zavajanja, nesmiselnosti in neživljenskosti le-te.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.ODGOVOR
Ponovno - ločevati je potrebno med pogoji za sodelovanje in merili za izbor. Pogoj za sodelovanje (eden od njih) je, da se za izvajanje storitev po predmetnem naročilu zagotovi (in stalno zagotavlja) dovolj čistilcev za pravočasno in kvalitetno izvajanje storitev po posameznih sklopih/lokacijah, in sicer najmanj v številu, ki izhaja iz stolpcev L in M obrazca 3_Specifikacije - dnevno čiščenje. Ta pogoj izpolnite tudi, če nobenega od članov nominiranega izvedbenega kadra nimate zaposlenega oz. zaposlenega na način iz Merila 2 za izbor, morajo pa biti člani nominiranega izvedbenega kadra ponujeni v zahtevanem številu ''po glavah''. Za pridobitev točk pri socialnem Merilu 2 za izbor pa se dodatno zahteva zaposlenost članov nominiranega izvedbenega kadra, in sicer skladno s kriteriji Merila 2 za izbor.
Zahteva najmanj 17 čistilcev za sklop 5 je posledica naših dolgoletnih izkušenj in objektivnih specifik našega zavoda. Pri zahtevanem številu vztrajamo, saj ne predstavlja zgolj minimalno potrebnega osebja, ki je v danem trenutku potreben za izvedbo naročila pri posameznem sklopu/lokaciji, ampak vključuje tudi minimalne ''rezerve'', ki so potrebne, da naročilo lahko izvajate pravočasno in kvalitetno tudi v primeru nepričakovanih kadrovskih odpovedi, dopustov, bolniških in drugih odsotnosti z dela članov nominiranega čistilnega osebja.
Naročnik ne zahteva, da v vsakem danem trenutku naročilo pri sklopu 5 dejansko izvajate s 17 čistilci - zahtevamo pa, da imate za sklop 5 na voljo 17-člansko čistilno osebje. Naročnik od ponudnika pričakuje, da kot strokovnjak s področja predmeta naročila vsakodnevno ustrezno razporeja delo članov nominiranega čistilnega osebja (tako z vidika izvajanja naročila po specificiranih zahtevah naročnika, kot z vidika spoštovanja pravic in zdravja ter zmogljivosti posameznih članov čistilnega osebja). Poenostavljeno: če boste pri sklopu 5 vse storitve na določen dan lahko kvalitetno in pravočasno ter z upoštevanjem zmogljivosti in pravic članov osebja izvedli samo z npr. 13-članskim osebjem na tisti konkretni dan, je to povsem sprejemljivo, vendar pa morate imeti stalno na voljo za ta sklop 17-člansko čistilno osebje (da lahko nadomeščate izpade zaradi npr. bolniških).
Ta odgovor smiselno enako velja tudi za preostale sklope, ki v tem odgovoru niso izrecno izpostavljeni.