Dosje javnega naročila 000133/2020
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Storitve: PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA
ZJN-3:

JN000133/2020-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 13.01.2020
JN000133/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2020

Revizijski zahtevki
17.03.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
17.03.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
31.03.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
01.04.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
28.04.2020 Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevek za revizijo Sklep_st__018-055_2020-9.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000133/2020-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337996/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15391
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA
Referenčna številka dokumenta: 430-0002/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda.
V okviru storitev gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda (v nadaljnjem besedilu: javna služba) koncesionar na podlagi veljavne zakonodaje in občinskih predpisov zagotavlja:
pogrebno dejavnost zagotavljanja 24-urne dežurne službe, ki obsega:
- vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov koncesionarja, vključno z uporabo le-teh.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98370000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda.
V okviru storitev gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda (v nadaljnjem besedilu: javna služba) koncesionar na podlagi veljavne zakonodaje in občinskih predpisov zagotavlja:
pogrebno dejavnost zagotavljanja 24-urne dežurne službe, ki obsega:
- vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov koncesionarja, vključno z uporabo le-teh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Koncesija je podeljena na podlagi meril, opisanih v nadaljevanju:
najnižja ponujena cena izvajanja storitev javne službe
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 120
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
12.02.2020   11:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
Komenda
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2020   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosili bi za tri odgovore:

Sodila
Ali je pri prikazu sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah potrebno opisati samo način izračuna posameznih sodil, oziroma ali je potrebno le te prikazati tudi v odstotkih za obravnavano obračunsko obdobje?

Izkaz poslovnega izida izvajalca GJS
Ali je potrebno podati izkaz poslovnega izida izvajalca razdeljen na izkaze poslovnega izida za vse posamezne gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti, ki jih izvajalec opravlja?

Glede na to, da prvič sodelujemo na razpisu, nas zanima, ali naj bodo izkazi poslovnih izidov iz preteklega obračunskega obdobja, ali planirani izkazi za leto 2020 po posamezni GJS?

Lp

ODGOVOR

Sodila
Ali je pri prikazu sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah potrebno opisati samo način izračuna posameznih sodil, oziroma ali je potrebno le te prikazati tudi v odstotkih za obravnavano obračunsko obdobje?

Sodila na kratko opišite in prikažite v %.


Izkaz poslovnega izida izvajalca GJS
Ali je potrebno podati izkaz poslovnega izida izvajalca razdeljen na izkaze poslovnega izida za vse posamezne gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti, ki jih izvajalec opravlja?

Da prikažite v smislu OBOL-a po posameznih stroškovnih mestih

Glede na to, da prvič sodelujemo na razpisu, nas zanima, ali naj bodo izkazi poslovnih izidov iz preteklega obračunskega obdobja, ali planirani izkazi za leto 2020 po posamezni GJS?

Izkazi poslovnih izidov naj bodo za leto 2018 ali 2019 (zadnje znano preteklo leto) in ocena za prihodnje leto (2020).
____________