Dosje javnega naročila 000182/2020
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 263.520,00 EUR

JN000182/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.01.2020
JN000182/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2020
JN000182/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2020
JN000182/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000182/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
ESPD: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15450
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mHE Knežke Ravne 1
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v DJN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.02.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.01.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2020   09:54
VPRAŠANJE
Je možen ogled bojekta pred oddajo ponudbe?

ODGOVOR

Ogled lokacije bo organiziran dne 5.2.2020 ob 12:00h na lokaciji strojnice mHE Knežke Ravne 1.
Zainteresirani ponudniki morajo udeležbo na ogledu najaviti na e-pošto franko.primc@seng.si, do 4.2.2020.Datum objave: 30.01.2020   09:58
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je moč zaslediti pogoj, da mora ponudnik zagotoviti vodjo del in navesti njegove reference. Hkrati je zahtevano, da ponudnik izdela PZI in PID dokumentacijo. Za izdelavo PZI in PID dokumentacije je zakonsko zadolžen pooblaščen inženir (in ne vodja del), vendar tega ne zahtevate v kadrovski sposobnosti ponudnika, niti ne zahtevate nobenih referenc za izdelavo PZI ali PID dokumentacije. Prosimo za pojasnilo, glede the pomanjkljivih zahtev.

ODGOVOR
Naročnik je definiral reference ponudnika glede na vsebino, obseg in način izvedbe rekonstrukcije.Datum objave: 30.01.2020   09:58
VPRAŠANJE
Kakšen operacijski sistem ima obstoječi telekomunikacijski računalnik ADVANTECH ARK-1122(-2)? Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Navedeni računalnik ima operacijski sistem Linux Ubuntu.Datum objave: 30.01.2020   09:59
VPRAŠANJE
Would it be possible to download the tenders documentation in English language?

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Objava v angleškem jeziku ni predvidena.Datum objave: 30.01.2020   10:01
VPRAŠANJE
Glede na to, da izrecno zahtevate referenco CFD izračuna s SST k-omega turbulentnim modelom, prosimo za pojasnilo kaj je kriterij za primerljivost turbulentnega modela, po katerem ga boste še smatrali kot sprejemljivega za priznanje tehnične sposobnosti?

ODGOVOR
Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost tudi na podlagi izvedenega homolognega ali semi - homolognega modela, kot je to opisano v obrazcu št. 11.
Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost za sodelovanje, če bo izkazal, da je v zadnjih treh (3) letih na področju Evrope izvedel en (1) projekt (CFD izračun) s Francis turbino po postopku numeričnega izračuna gonilnika s turbulentnim modelom (SST k- ali ekvivalentnim / primerljivim) in CFD izračunom. Moč turbine ni pomembna.
Datum objave: 30.01.2020   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da v standardih Mednarodne komisije za elektrotehniko (IEC), ni mogoče najti izraza semi - homologni modelni preizkus, je pa v vašem razpisu naveden v sklopu priznavanja tehnične sposobnosti ponudnika. Bi prosili za pojasnilo, kaj izraz semi - homologni modelni preizkus pomeni in katerim kriterijem mora odgovarjati, da ga štejete kot ustreznega.ODGOVOR

Semi homologni model (pol homologni model) pomeni, da so pomembni sestavni deli modela, kot sta spiralno ohišje in gonilnik popolno homologna. Ostali manj pomembni sestavni deli pa niso popolno homologni. Tak pristop se pogosto uporablja in velja zlasti pri manjših turbinah, da se zmanjšajo stroški modelnega testiranja.


Datum objave: 04.02.2020   10:53
Naročnik je odgovoril na vsa vsebinska vprašanja, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo.