Dosje javnega naročila 000204/2020
Naročnik: OBČINA GORJE, Zgornje Gorje 6B, 4247 Zgornje Gorje
Gradnje: Obnova občinske ceste LC 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna (odsek žel. podvoz)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000204/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.01.2020
JN000204/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000204/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORJE
Zgornje Gorje 6B
4247
SI
Zgornje Gorje
Slovenija
Jožica Lužnik
okolje-prostor@gorje.si
+386 45751800

Internetni naslovi
https://www.gorje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gorje.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15476
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova občinske ceste LC 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna (odsek žel. podvoz)
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je obnova občinske ceste LC 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna na odseku od križišča z JP 513191 (Podhom - Rečica) do železniškega podvoza, v dolžini ca. 120 m v naselju Podhom. V sklopu obnove je predvidena razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja in ureditev pasu za pešce ter ureditev cestne razsvetljave. Vsa dela se izvajajo v okviru vzdrževalnih del v javno korist skladno z Zakonom o cestah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorje - naselje Podhom
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je obnova občinske ceste LC 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna na odseku od križišča z JP 513191 (Podhom - Rečica) do železniškega podvoza, v dolžini ca. 120 m v naselju Podhom. V sklopu obnove je predvidena razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja in ureditev pasu za pešce ter ureditev cestne razsvetljave. Vsa dela se izvajajo v okviru vzdrževalnih del v javno korist skladno z Zakonom o cestah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.02.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.02.2020   09:01
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.01.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.01.2020   13:50
Gospodarski subjekti morajo posredovati originalno referenčno potrdilo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, v izpolnitev, potrditev in podpis investitorju. Referenčna potrdila, ki ne bodo potrjena s strani investitorjev investicij, naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb ne bo upošteval.

Datum objave: 22.01.2020   13:50
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudniki priložimo v preteklosti že potrjene refrence, ki vsebujejo vse podatke kot obrazec razpisne okumantacije?
Večkratno potrjevanje vsebinsko enakih obrazcev je namreč nepotrebna izguba časa tako za ponudnika kot za naročnika (potrjalca).
Hvala!

ODGOVOR

Gospodarski subjekti morajo posredovati originalno referenčno potrdilo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, v izpolnitev, potrditev in podpis investitorju. Referenčna potrdila, ki ne bodo potrjena s strani investitorjev investicij, naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb ne bo upošteval.