Dosje javnega naročila 000218/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Izbira dobavitelja za dobavo reprezentančnega blaga za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.900,08 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000218/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.01.2020
JN000218/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN000218/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN000218/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.04.2020
JN000218/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2020
JN000218/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2020
JN000218/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN000218/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2021
JN000218/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2021
JN000218/2020-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000218/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/338798/razpisna_dokumentacija_(k).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15495
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira dobavitelja za dobavo reprezentančnega blaga za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 430-45/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava reprezentančnega blaga za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15612500
15800000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije Mestne občine Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava reprezentančnega blaga za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Popust na vsakokrat veljavni veleprodajni cenik0,2
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,65
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.01.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.01.2020   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri pregledu povpraševanja smo naleteli na vprašanje.

38 BIO gozdni med, od 450 do 900g - ali lahko ponudimo konvencionalni med gozdni?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik iz opisa blaga izloča postavko 38 (BIO gozdni med, od 450 do 900 g). Hkrati spreminja (povečuje) količino pri postavki 37 (BIO cvetlični med, od 450 do 900 g) iz 24 na 48 kg.

Naročnik bo objavil popravek popisa blaga, ki je del predračunskega obrazca ponudbe.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za informacijo, če lahko ponudimo:
pri poziciji 24 - zahteva - jabolčni sok 100% sadni delež , brez dodanega sladkorja...v steklo 0,2dcl / da ponudimo sok jabolka 100% sadni deleže v steklu 0,2 dcl, ampak vsebuje manjši % sladkorja ( kar je dovoljeno za sok 100% sadni delež) - to je na tržišču.

Hvala.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko pri poziciji 24 ponudi 100 % jabolčni sok, 0,2 dcl, v stekleni embalaži s takim deležem sladkorja, da je še vedno deklariran kot 100 % sok.

Lep pozdrav.