Dosje javnega naročila 000210/2020
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih, pri odnosih s tujimi javnostmi ter za Google orodja v letu 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.413,06 EUR

JN000210/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.01.2020
JN000210/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2020
JN000210/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2020
JN000210/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
JN000210/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000210/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/338809/razpisna_dokumentacija_podporne_storitve2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15485
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih, pri odnosih s tujimi javnostmi ter za Google orodja v letu 2020
Referenčna številka dokumenta: JNM-0003/2020-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih, pri odnosih s tujimi javnostmi ter za Google orodja v letu 2020, in sicer:
- Sklop 1: Podporne aktivnosti pri odnosih s tujimi javnostmi
- Sklop 2: Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih
- Sklop 3: Podporne aktivnosti za Google orodja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Podporne aktivnosti pri odnosih s tujimi javnostmi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podporne aktivnosti pri odnosih s tujimi javnostmi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79413000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Podporne aktivnosti za Google orodja
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79413000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podporne aktivnosti za Google orodja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.01.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.01.2020   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2020   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.01.2020   16:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z dotičnim razpisaom imamo še vprašanji. Ob tem pojasnjujemo, da smo v letu obratovali kot javni zavod, v letu 2018 (september) pa smo se preoblikovali v holding oz. v d.o.o.
Kako premostljiva ovira je, da naše podjetje nima letnega poročila za 2017 (takrat smo bili še zavod, in kot taki nimamo istega poročila kot 2018, ko smo že bili holding)?
Eden od pogojev je tudi pozitivna bilanca za leti 2017 in 2018. V letu 2018 naše podjetje sicer ni poslovalo pozitivno, zanimajo nas izjeme, ki jih omenjate tudi v prezentaciji.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da za predmetno javno naročilo ni pripravil nobene prezentacije. Vprašanje ste zastavili na javno naročilo za "Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih, pri odnosih s tujimi javnostmi ter za Google orodja v letu 2020".

Vezano na pogoje za sodelovanje na javnem naročilu pa pojasnjujemo, da mora gospodarski subjekt, ki želi sodelovati na javnem naročilu, delovati na trgu vsaj 3 leta od dneva oddaje ponudbe na predmetno javno naročilo. Pravnoorganizacijske oblike gospodarskega subjekta naročnik ne določa.

Poleg tega mora za sodelovanje na javnem naročilu gospodarski subjekt dosegati ČISTE PRIHODKE OD PRODAJE vsaj 15.000 evrov letno (šteje Izkaz poslovnega izida v letu 2017 in 2018).

Datum objave: 24.01.2020   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v besedilu je navedeno: "Strokovnjak ima vsaj 1 referenčni projekt s področja Google Ads v zadnjih 3 letih od dneva oddaje ponudbe, v vrednosti vsaj 15.000 EUR brez DDV. Štejejo le zaključeni projekti."

Vodimo redne oglaševalske projekte za večje število podjetij. Glede zahtevanih referenc imamo dodatna vprašanja:

1. Podjetjem redno izstavljamo račune. Ali šteje kot referenca tudi seštevek izstavljenih računov za zadnja 3 leta?
2. Ali se v seštevek šteje tako strošek vodenja in upravljanja kampanje kot tudi dejanski strošek porabe na oglasih ali samo ena od teh reči?
3. Veliko podjetij na lastno željo porabo redno plačuje preko svoje bančne kartice, čeprav se kampanja vodi preko našega MCC oglaševalskega računa. V tem primeru oni porabo plačujejo neposredno Facebooku. Ali šteje tudi taka referenca? Imamo kar nekaj strank, ki so tako krepko presegle porabo 15 000 v 3 letih.

Za vse odgovore že vnaprej najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Kor referenca šteje uspešno zaključen projekt.

2. Kor referenca šteje celoten projekt, ki je uspešno zaključen.

3. Kot referenca šteje uspešno zaključen projekt, način plačila ni pomemben.

Datum objave: 24.01.2020   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima me, ali je treba priložiti POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV tudi za DODATNE REFERENČNE PROJEKTE?
Ali mora referenčni projekt v vrednosti najmanj 15.000 znotraj enega koledarskega leta ali je lahko referenca za celotno obdobje, tj. 2017-2019?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih ponudnikov je potrebno priložiti tudi za dodatne referenčne projekte.
Ni potrebno, da je bil projekt izveden znotraj enega koledarskega leta. Štejejo pa le zaključeni projekti.


Datum objave: 27.01.2020   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali priložimo primere besedil in objav tudi v angleškem jeziku ali samo v slovenščini?
Lep pozdrav in hvala!

ODGOVOR
V kolikor se prijavljate na sklop 1 (Podporne aktivnosti pri odnosih s tujimi javnostmi) je potrebno priložiti vzorčno PR besedilo v slovenskem jeziku (obrazec št. 10). Za sklop 2 (Podporne aktivnosti na družbenih omrežjih) pa je potrebno primere objav pripraviti v angleškem jeziku (obrazec št. 11).