Dosje javnega naročila 000213/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAKITOVEC, Rakitovec 44, 6275 Črni Kal
Blago: Dobava gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000213/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.01.2020
JN000213/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000213/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAKITOVEC
Rakitovec 44
6275
SI
Črni Kal
Slovenija
Rok Miklavčič
pgdrakitovec44@gmail.com
+386 40632725

Internetni naslovi
https://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15491
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gasilstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava gasilskega vozila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2020   14:00
Kraj: Elektronsko preko portala eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.01.2020   09:15
Pozdravljeni.

Zaradi zasedenosti Oddelka za splošne zadeve in javna naročila z nadzorom s strani računskega sodišča bodo danes uspeli do konca objaviti javna naročila na splet. Glede razpisne dokumentacije in rokov to nič ne spremeni.

Lep pozdrav

Datum objave: 05.02.2020   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri referencah zahtevate izdelavo vsaj 5 vozila GVGP-1 z vrednostjo 50.000 + DDV. Z oz. na to, da večino društev sami nabavijo podvozja primerna za to vrsto tipizacije, sprašujemo ali boste kot referenco sprejeli tudi podatek o nadgradnjah brez dobavljenega podvozja?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Sprejeli bomo kot referenco tudi podatek o nadgradnjah brez dobavljenega vozila, ker pri razpisu je poudarek na nadgradnji, ampak bodo tisti kateri bodo imeli referenco za vozilo in nadgradnjo skupaj prednost pred tistimi z referenco samo za nadgradnjo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.02.2020   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri referencah zahtevate izdelavo vsaj 5 vozila GVGP-1 z vrednostjo 50.000 + DDV. Z oz. na to, da večino društev sami nabavijo podvozja primerna za to vrsto tipizacije, sprašujemo ali boste kot referenco sprejeli tudi podatek o nadgradnjah brez dobavljenega podvozja?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Sprejeli bomo kot referenco tudi podatek o nadgradnjah brez dobavljenega vozila, ker pri razpisu je poudarek na nadgradnji, ampak bodo tisti kateri bodo imeli referenco za vozilo in nadgradnjo skupaj prednost pred tistimi z referenco samo za nadgradnjo.

Lep pozdrav.


Pri pregledu dokumentacije je prišlo do nepopolnega odgovora na dan 05.02.2020, kot dodatno pojasnilo na odgovor glede referenc :

Kot izhaja iz točke 9.1.4.1. razpisne dokumentacije sama izvedba nadgradnje vozila ne bo smatrana kot ustrezna referenca.

Datum objave: 10.02.2020   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji imate navedeno, da ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške).
Prav tako imate v vzorcu pogodbe v 4. členu navedeno, pogodbena dela obsegajo dobavo gasilskega vozila z nadgradnjo in opremo.

Na osnovi zapisanega menimo, da z postavljenim merilom grobo kršite 4. člen (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti), 5. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) in 7. člen ZJN-3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov).

Ne razumemo v čem je prednost ponudnika, ki je od sedeža PGD n oddaljen do 50 KM pred ponudnikom, ki je oddajen nad 200 km.

Naročnika pozivamo, da spremeni merila za izbor najugodnejšega ponudnika in hkrati opozarjamo, da bomo v nasprotnem primeru primorani zaščititi svoj pravni in gospodarski interes ter v skladu z zgoraj navedenimi razlogi in zakonskimi podlagami sprožiti revizijski postopek.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Mnenja smo, da cena ne more biti edino merilo, saj nam je zelo pomembna oddaljenost lokacije izvajalca nadgradnje zaradi spremljanja izdelave nadgradnje ter zaradi servisiranja nadgradnje vozila. Proces izdelave nadgradnje je gasilcem zelo pomemben in bomo samo izvedbo aktivno spremljali, zato nam je je tudi zelo pomembna sama oddaljenost izvajalca nadgradnje.


Lep pozdrav.