Dosje javnega naročila 000595/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: JN za oddajo naročila stor. po post. NMV za vzdrž., servis. in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servis. detekt. in dobavo potroš. in ostalega mat. za detekt. eksploz. in nev. snovi Smiths Det.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.000,00 EUR

JN000595/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.02.2020
JN000595/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
JN000595/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.06.2020
JN000595/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000595/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/338877/430-1147-2019_razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15878
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN za oddajo naročila stor. po post. NMV za vzdrž., servis. in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servis. detekt. in dobavo potroš. in ostalega mat. za detekt. eksploz. in nev. snovi Smiths Det.
Referenčna številka dokumenta: 430-1147/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje, servisiranje in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servisiranje detektorjev in dobava potrošenega in ostalega materiala za detektorje eksploziva in nevarnih snovi proizvajalca Smiths Detection.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje, servisiranje in najem RTG aparatov Smiths Detection ter servisiranje detektorjev in dobava potrošenega in ostalega materiala za detektorje eksploziva in nevarnih snovi proizvajalca Smiths Detection.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.02.2020   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2020   14:00

Dodatne informacije:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.