Dosje javnega naročila 000241/2020
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem računalniške aplikacije za vodenje in upravljanje z bazo nepremičnin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 183.183,00 EUR

JN000241/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.01.2020
JN000241/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2020
JN000241/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.03.2020
JN000241/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000241/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/339016/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15521
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem računalniške aplikacije za vodenje in upravljanje z bazo nepremičnin
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem računalniške aplikacije za vodenje in upravljanje z bazo nepremičnin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem računalniške aplikacije za vodenje in upravljanje z bazo nepremičnin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.01.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2020   12:11
VPRAŠANJE št. 1
1. Pod tehničnimi karakteristikami računalniške aplikacije je omenjen mednarodno priznan ponudnik infrastrukture z več kot eno lokacijo podatkovnega centra znotraj EU. Kako si Naročnik razlaga pojem "Mednarodno priznan ponudnik infrastrukture. Je dovolj, da ima ponudnik infrastrukture več kot eno lokacijo podatkovnega centra znotraj EU ali je pogoj vezan tudi na višino letnega prometa, število strank ali kakšen drug parameter in kolikšni so gabariti teh parametrov?

2.Naša družba je v preteklem letu nastala kot posledica delitve z oddelitvijo in je poleg prenosne družbe ostaja univerzalni pravni naslednik deljene družbe. Ali je mogoče predložiti bonitetno oceno deljene družbe za leto 2018, ko do delitve z oddelitvijo še ni prišlo?


ODGOVOR
Pod tč. 1
Naročnik odgovarja, da je dovolj, da ima ponudnik infrastrukture več kot eno lokacijo podatkovnega centra znotraj EU.

Pod tč. 2
Ponudnik mora izkazati, da ima na dan oddaje ponudbe tekočo bonitetno oceno najmanj SB7 AJPES, S.BON oz. primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch, kot to določa razpisna dokumentacija. V opisanem primeru potencialni ponudnik naj opiše nastalo situacijo in v skladu s tem predloži zahtevano bonitetno oceno, da bo izpolnjen pogoj, ki je zahtevan z razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 28.01.2020   10:56
VPRAŠANJE št. 2
Iz celotne razpisne dokumentacije je evidentno razvidno, da je predmetno javno naročilo pisano za točno določenega ponudnika t.j. IMAGINE d.o.o. Opis tehnične specifikacije je praktično enak kot je opis na spletni strani https://www.imagine.si/inep-pro/ za produkt iNep.web.
Smatramo, da je tak način in oblika v postopku transparentnega javnega naročanja nedopusten in vas pozivamo, da predmetni javni razpis razveljavite in objavite novega.

ODGOVOR
Naročnik zavrača vsaka namigovanja, da je predmetno JN pisano za točno določenega ponudnika, saj so zahtevane tehnične specifikacije za računalniško aplikacijo napisane na način, da v nobeni meri ne omejujejo potencialnih ponudnikov, ravno nasprotno. Dejstvo je, da je naročnik dolžan predmet naročila jasno in nedvoumno določiti, kar je storil tako, da je vsebinsko kakor tudi tehnično opredelil karakteristike računalniške aplikacije, izhajajoč iz svojih objektivnih potreb, kar pa v konkretnem primeru nikakor ni šteti za omejevanje konkurence med ponudniki. Opis predmeta javnega naročila predstavlja zrcalno sliko naročnikovih zahtev, ki izvira iz potreb njegovega poslovanja ter je povezan z odgovornostjo za delovno področje, njegov namen pa je čim bolj jasno predstaviti ponudnikom naročnikove tehnične zahteve v zvezi s poslom, ki ga bo moral zanj opraviti bodoči sopogodbenik. Zato mora biti predmet javnega naročila določen in ne le določljiv, saj bi lahko v nasprotnem primeru prišlo do neenakopravne obravnave ponudnikov.