Dosje javnega naročila 000604/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Blago: Živila in material za prehrano
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 367.107,47 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000604/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000604/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2020
JN000604/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.06.2020
JN000604/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2020
JN000604/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000604/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 024-052931
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/339142/JN-živila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15782
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Živila in material za prehrano
Referenčna številka dokumenta: JN 01/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO SVEŽE IN IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IN SUHOMESNATI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA IN MAŠČOBNI PROIZVODI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MOKE, TESTENINE IN ZDROBI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
15813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI PROIZVODI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE SVEŽE
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa v 1 podsklopu. V tem podsklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE SUHO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa v 1 podsklopu. V tem podsklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZELENJAVA SVEŽA
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa v 1 podsklopu. V tem podsklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ZELENJAVA SVEŽA OČIŠČENA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa v 1 podsklopu. V tem podsklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR IN ZELENJAVA KISANA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
15331500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: BREZALKOHOLNE PIJAČE IN MINERALNE VODE
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO SPLOŠNO IN PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽIVILA
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2020   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo ponudnik svežega sadja in zelenjave. Zanima nas kaj moramo napisati v GO-SOFT program pod postavko "proizvajalec", saj imamo blago različnih dobaviteljev iz vsega sveta.

Hvala ta odgovor.

LP

ODGOVOR
Pod postavko "proizvajalec" vpišete poreklo.

Lep pozdravDatum objave: 05.02.2020   13:20
VPRAŠANJE
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 3. 2020 in se bo začelo ob 10. 01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


napačno ste napisali datum?

pravilno naj bi se glasilo 3.2.2020.

lp

ODGOVOR
Datum odpiranja je pravilen, 2.3.2020.

Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo ponudnik svežega sadja in zelenjave. Zanima nas kaj moramo napisati v GO-SOFT program pod postavko "proizvajalec", saj imamo blago različnih dobaviteljev iz vsega sveta.

Hvala ta odgovor.

LP

ODGOVOR
Datum objave: 05.02.2020   13:26
VPRAŠANJE
Dostava mleka in mlečnih izdelkov
V razpisni dokumentaciji imate navedene različne dostave, zanima nas, katera je prava:
- med splošnimi pogoji imate navedeno: vsi izdelki iz sklopov mleko in mlečni izdelki moramo biti dostavljeni vsakodnevno med 6.00 in 6.30 uro-
- med posebnimi pogojih po sklopih pa imate pod točko 5 dostava navedeno do 7.30 ure.
Zanima nas tudi, če je dostava od ponedeljka do petka.

ODGOVOR
Mlečni izdelki morajo biti dostavljeni med 6.00 in 6.30 uro oz. najkasneje do 7.30.
Dostava je od ponedeljka do petka.

Lep pozdravDatum objave: 05.02.2020   13:26
VPRAŠANJE
Za mleko in mlečne izdelek imate navedeni dve različni uri dostave ena je med 6.00 in 6.30 uro, druga pa do 7.30 ure, Katera ura je prava?

ODGOVOR
Mlečni izdelki morajo biti dostavljeni med 6.00 in 6.30 uro oz. najkasneje do 7.30.

Lep pozdravDatum objave: 05.02.2020   13:32
VPRAŠANJE
Referenčna izjava obrazec številka 10
Zanima nas, če lahko uporabimo izjave naročnikov iz prejšnjih razpisov, ki vsebujejo enake podatke, ki jih vi zahtevate.


ODGOVOR
Ponudnik v primeru naročnikovega poziva predloži Referenčno izjavo (obrazec št. 10), ki je priložena RD.

Lep pozdravDatum objave: 11.02.2020   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da dovolite, da v fazi oddaje ponudb ponudniki sami izpolnimo referenčna potrdila. Potrjena referenčna potrdila lahko zahtevate naknadno v fazi izbiranja ponudnika, oziroma reference sami preverite, in še to v primerih, kjer je smiselno.
Pridobivanje referenc je za nas ponudnike zelo zamudno in neprijetno, saj naročniki niso ravno veseli, da jih stalno obremenjujemo s tem. Sploh v primerih, ko gre za uveljavljena podjetja, ki dnevno proizvedemo in prodamo več deset ton živil.

Menimo, da je komentar na mestu in prosimo, da predlog upoštevate.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
V fazi oddaje ponudbe ni potrebno predložiti referenčnega potrdila. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval referenčno potrdilo, ga bo moral ponudnik predložiti naknadno.
Datum objave: 11.02.2020   08:56
VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor:
ODGOVOR
Ponudnik v primeru naročnikovega poziva predloži Referenčno izjavo (obrazec št. 10), ki je priložena RD.
Ali to pomeni, da nam v fazi oddaje ponudbe ni potrebno prilagati referenčnih potrdil, ampak jih bomo predložili naknadno samo na vaš poziv?

ODGOVOR
V fazi oddaje ponudbe ni potrebno predložiti referenčnega potrdila. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval referenčno potrdilo, ga bo moral ponudnik predložiti naknadno.Datum objave: 11.02.2020   09:01
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo drugačna pakiranja, kot jih navajate v predračunu, in ceno ustrezno preračunamo na vašo iskano enoto mere?

ODGOVOR
Glede na to, da ni specifičnega vprašanja za določen artikel, naročnik ne more odgovoriti na to vprašanje.Datum objave: 11.02.2020   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na koliko decimalnih mest moramo podati cene?
Hvala

ODGOVOR
Cene so lahko podane na 4 decimalna mesta, vrednost se zaokroži na 2 decimalni mesti.Datum objave: 11.02.2020   09:12
VPRAŠANJE
Ali moramo v fazi oddaje ponudbe obrazec 10 samo parafirati in priložiti k ponudbi?

ODGOVOR
V fazi oddaje ponudbe ni potrebno predložiti obrazca št. 10. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval obrazec št. 10 - referenčno izjavo, ga bo moral ponudnik predložiti naknadno.Datum objave: 11.02.2020   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 18 podsklopu Eko jogurt povprašujete po JOGURT BIO probiotični navadni, iz pasteriziranega homogeniziranega mleka z največ 1,6% m.m.
Zanima nas ali lahko ponudimo Bio jogurt probiotični navadni, iz pasteriziranega nehomogeniziranega mleka z največ 1,6% m.m.?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Ponunik lahko ponudi Bio jogurt probiotični navadni, iz pasteriziranega nehomogeniziranega mleka z največ 1,6% m.m.Datum objave: 11.02.2020   11:26
VPRAŠANJE
Zanima nas, če imate na Go-Soft-Web že objavljene predračune oz. artikle za vnos podatkov, ker nikakor ne moremo priti do podatkov, imamo že dodeljeno geslo. Javi pa sledeče:

To spletno mesto ni varno
To lahko pomeni, da vas nekdo poskuša pretentati ali želi ukrasti podatke, ki jih boste poslali v strežnik. Priporočamo, da takoj zaprete to spletno mesto.
Zapri ta zavihek
Več informacij


Varnostno potrdilo spletnega mesta še ni veljavno ali pa je poteklo.
Varnostno potrdilo spletnega mesta ima šibek podpis in ni varno.
Koda napake: DLG_FLAGS_SEC_CERT_DATE_INVALID
DLG_FLAGS_WEAK_SIGNATURE
Nadaljuj na spletno stran (ni priporočeno)

in ko nadaljujemo se prikaže zaznamek, javni razpisi in pa opozorilo, da je potrdilo spletnega mesta že poteklo.


ODGOVOR
Predračuni oz. artikli na Go-Soft-Web so objavljeni.
V kolikor že imate geslo posredujete prijavo na razpis na naslov nabava.sbj@sb-je.si, da se vam doda dovoljenje za dostop do razpisa, do katerega potem dostopate z že obstoječim uporabniškim imenom in geslom.

Naročnik certifikat ureja. Če kliknete naprej boste prišli do prijavnega okna.Datum objave: 13.02.2020   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD 2.6 obvezno napisati naslednje podatke: število EM v ponujenem pakiranju - kaj vpišemo tu za meso in mesne izdelke, salame, ki se dostavljajo v povratni embalaži - niso pakirani posamezno? Ali lahko vpišemo 1 kg za kolikor je ponujena cena?

ali zahtevate, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Za meso in mesne izdelke, salame, ki se dostavljajo v povratni embalaži in niso pakirani posamezno lahko vpišete 1 kg.

Naročnik ne zahteva, da je cena konfekcioniranega mesa, izdelkov in salam enaka ceni mesa, izdelkov in salam v kosu.
Datum objave: 13.02.2020   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo:
"2.19. Finančna zavarovanja
Izbrani ponudnik bo moral v sedmih dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti menično izjavo in lastno podpisano menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV..."

Kaj se šteje za skupno pogodbeno vrednost z DDV?

Ali se podaja finančno zavarovanje za vsako odpiranje konkurence ali za vsa 4 leta?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Za skupno pogodbeno vrednost z DDV se šteje skupna okvirna vrednost z DDV iz 2. člena pogodbe o dobavi.

Finančno zavarovanje se izroči po vsakem podpisu pogodbe o dobavi, po odpiranju konkurence za obdobje 1 leta.Datum objave: 13.02.2020   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali zahtevate zavarovanje za resnost ponudbe? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.Datum objave: 13.02.2020   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako postopate v primeru, da podpisnik Okvirnega sporazuma ne odda ponudbe za odpiranje konkurence?
Ali dokončno prekinete izvajanje Okvirnega sporazuma?
Ali za obdobje, ko ponudnik ne odda ponudbe morda obveljajo cene iz predhodnega obdobja?
Ali za obdobje, ko ponudnik ne odda ponudbe se samo za to opiranje konkurence pač ne sodeluje z vami?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V primeru, da podpisnik okvirnega sporazuma ne odda ponudbe na odpiranje konkurence za določeno obdobje, za to obdobje ne sodeluje v izboru.
Datum objave: 13.02.2020   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v RD navajate "dobavitelj mesa in mesnih izdelkov mora vsaj trikrat letno dostaviti naročniku poročila oz. izvide o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz."

Ali nas boste pozvali, da vam to dostavimo? Oziroma kaj točno želite imeti?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
K dostavi analizne dokumentacije (certifikati kakovosti, realizirani zunanji nadzori delovnega procesa, izobraževanje zaposlenih, opravljene mikrobiološke in kemične preiskave mesa in mesnih izdelkov ipd.) boste pozvani enkrat letno in ob morebitnem pojavu reklamacij, saj tako zagotovite uspešnost vašega sistema nadzora in kakovosti.Datum objave: 13.02.2020   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v RD navajate "dobavitelj mesa in mesnih izdelkov mora vsaj trikrat letno dostaviti naročniku poročila oz. izvide o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz."

Ali nas boste pozvali, da vam to dostavimo? Oziroma kaj točno želite imeti?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, kako bo z odpiranjem konkurence v primeru, da podpišete Okvirni sporazum samo z enim ponudnikom? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Za vsako obdobje se ponovno odpira konkurenca.Datum objave: 13.02.2020   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov.
Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.

Zanima nas kako se vam izstavlja račune; po vsaki dobavi, tedensko, mesečno?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Račun mora biti opremljen z naročnikovo številko veljavne pogodbe in št. dobavnice. Naročnik bo to spremembo upošteval pri pripravi okvirnega sporazuma in pogodbe o dobavi.

Račune se izstavlja po vsaki dobavi oz. največ tedensko.
Datum objave: 13.02.2020   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri vnosu podatkov go-soft smo pri nekateri artiklih že navedeni. Ali se vpiše ceno tam kjer smo navedeni? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, skladno z navodili za delo s programom go-soft (artikel na rumenkasti podlagi).Datum objave: 13.02.2020   14:45
VPRAŠANJE
Zdravo, ali je potrebno oddati ponudbo za vse artikle v sklopu 2? Ali lahko oddano ponudbo samo določene podsklope, npr. ARK0201, ARK0202, ARK0210? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni podsklop, več podsklopov ali za vse razpisane podsklope.
Datum objave: 14.02.2020   08:06
VPRAŠANJE

Spoštovani,
prosimo za dodatne informacije:

MESO SVEŽE IN IZDELKI

#NK020303 TELETINA, pleče, brez vidnega maščobnega in vezivnega tkiva. - Ali je v kosu?
#NK020304 TELETINA, vrat brez kosti,- Ali je v kosu?
#NK020802 PIŠČANČJA BEDRA, brez kože 250g +/- 10 %, pakirana v zaprto PVC embalažo po 10 kom - Ali so s kostjo?
#NK020803 PIŠČANČJA BEDRA brez kosti in kože, 70 -80g, pakirana v zaprto PVC embalažo po 10 kom - Ali je mišljen zgornji del beder?
#NK021004 ČEVAPČIČI, pakirani na pladnje po 1kg, v zaprto PVC embalažo - Ali so iz mešanega mesa ali govejega mesa?

Hvala za odgovore.
ODGOVOR
Dodatne informacije:
NK020303 Meso v kosu, do max. 5 kg.
NK020304 Meso v kosu, do max. 5 kg.
NK020802 S kostjo.
NK020803 Ni zgornji del bedra.
NK021004 Iz polovičnega deleža svinjskega in govejega mesa.
Dodatne informacije ponudnik upošteva pri pripravi ponudbe.Datum objave: 18.02.2020   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za več informacij:

MESNI IN SUHOMESNATI IZDELKI

#NK040106 KLOBASA KRANJSKA, polovica, teža 120g - Ali zahtevate certificirano?
#NK040504 ŽELODEC S KAŠO, par 280g, izdelano v Sloveniji - Prosimo za opis artikla.
#NK040511 ŠUNKA SUHA, prekajena, od 1 do 2 kg, izdelano v Sloveniji - Ali povprašujete po suhi šunki za kuhanje?
#NK040512 SUHI VRAT, b.k., od 1 do 2 kg, izdelano v Sloveniji - Ali povprašujete po suhem vratu za kuhanje?
#NK040705 HRENOVKE PERUTNINSKE, teža za par 140-150g - Prosimo, da se opredelite ali so piščančje ali puranje, ker je različna cena.

Hvala za odgovore.
ODGOVOR
Dodatne informacije:
NK040106 Ne. Zadostuje slovensko poreklo.
NK040504 Izdelano iz svinjine, govedine, slanine, obarjene prosene kaše, vode, začimb in drugih dodatnih sestavin in aditivov, dovoljenih s pravilnikom. Nadev se polni v goveja ali svinjska čreva in dimi. Teža za kos oz. par 280 g.
NK040511 Da.
NK040512 Da.
NK040705 Hrenovka iz piščančjega mesa; homogeni nadev vsebuje več kot 50 % piščančjega mesa. Končni izdelek mora vsebovati najmanj 9 % mesnih beljakovin in največ 20 % maščobe. Nadev se polni v naravne ovitke.
Dodatne informacije ponudnik upošteva pri pripravi ponudbe.Datum objave: 19.02.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja :

SKUPINA ARK0701 ŽITNE KAŠE
NK070104 KAŠA -pira
Vam lahko ponudimo pakiranje 2kg ?

SKUPINA ARK0705 ZDROBI
NK070507 POLENTA instant
Vam lahko ponudimo pakiranje 5 kg ?
NK070508 ZDROB-pirin, polnozrnat
Vam lahko ponudimo Zdrob pirin bio 250g ?

SKUPINA ARK0706 KOSMIČI
NK070604 KOSMIČI JEČMENOVI
Artikel so ukinili, vam lahko ponudimo BIO Ječmenove kosmiče ali navadne PIRINE kosmiče?

SKUPINA ARK0707 BREZJAJČNE TESTENINE IZ ZDROBA DURUM
NK070706 TESTENINE METULJČKI
Vam lahko ponudimo Kodraste rezance 500g?
NK070707 TESTENINE PERESNIKI
Vam lahko ponudimo Navihančke 500g?
Nk070710 TESTENINE POLŽKI VELIKI
Vam lahko ponudimo srednje velikosti
NK070711 TESTENINE SVEDRI
Vam lahko ponudimo pakiranje 500g?
SKUPINA ARK0708 TESTENINE Z DODATKI
NK070809 TESENINE ŠIROKI REZANCI Z DOD KORENJA
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo testenine mozaik tri barvne 3kg ?

SKUPINA ARK0801 KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
NK080104 KRUH IZ CELEGA PŠENIČNEGA ZRNA
Vam lahko ponudimo gramaturo 750kg ?

NK080108 KRUH KORUZNI
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ?

NK080127 ŽEMLJA PŠ IZ MOKE TIP 850
Vam lahko ponudimo gramaturo 50g?

NK080130 ŠTRUČKA HOT DOG 60G
NK080132 PRILOŽNOSTNO PECIVO- ZAJEC
Artikla sta ukinjena iz našega asortimana. Prosimo, da jih črtate iz predračuna.

SKUPINA ARK1504 MLINCI
NK150401 MLINCI PAK 333 DO 1000G
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ali 6kg ?

SKUPINA ARK1610 ČAJI OTROŠKI BIO
NK160701 ČAJ OTROŠKI BIO
EM je SC Kaj to pomeni ? Bodo ponudbe med seboj primerljive?


Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeniODGOVOR
NK070104
Da, lahko ponudite.
NK070507
Da, lahko ponudite.
NK070508
Da, lahko poundite.
NK070604
Lahko ponudite pirine kosmiče.
NK070706
Ne.
NK070707
Da, lahko ponudite.
Nk070710
Da, lahko ponudite.
NK070711
Da, lahko ponudite.
NK070809
Da, lahko ponudite.
NK080104
Da, lahko ponudite.
NK080108
Da, lahko ponudite.
NK080127
Da, lahko ponudite.
NK080130 in NK080132
Artikla sta črtana, upošteva se ponudbeni predračun v Gosoft.
NK150401
Lahko ponudite 250g.
NK160701
SC (okrajšava za "sack") predstavlja embalažno enoto; dozo po 30 g (20 filter vrečk po 1,5g), ki zagotavlja popolno ohranitev kakovosti.

Navedene informacije ponudnik upošteva pri pripravi ponudbe.Datum objave: 19.02.2020   10:34
Dodatno pojasnilo naročnika:
v dokumentu Seznam razpisanih artiklov.pdf, priloženem razpisni dokumentaciji se upošteva:
- za artikel NK 011303 je pravilna količina (LPO) 2500 kosov kot je razvidno iz Predračuna-specifikacije artiklov v aplikaciji programa Go-Soft.
- artikla NK080130 in NK080132 sta črtana kot je razvidno iz Predračuna-specifikacije artiklov v aplikaciji programa Go-Soft.
Navedeno ponudnik upošteva pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 20.02.2020   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore :
Sifra Naziv
#NK070505 ZDROB - kus kus, pakiran v PVC embalažo po 2000g Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje?
#NK070605 KOSMIČI - koruzni, pakirani v papirnato embalažo po 250g Ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
#NK070505 ZDROB - kus kus, pakiran v PVC embalažo po 2000g Ali lahko ponudimo 5 kg pakiranje?
#NK070605 KOSMIČI - koruzni, pakirani v papirnato embalažo po 250g Ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
#NK060404 TATARSKA OMAKA, porcijska 25g Ali vam lahko ponudimo 18g pakiranje?
#NK160802 DESERT BIO OVSENI vanilija, 4x110g Ali vam lahko ponudimo bio sojin desert 4x125g pakiranje?
#NK161001 KAŠA AJDOVA BIO pakirana v ustrezno embalažo po 1 kg. Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje'
#NK161301 VAFLJI RIŽEVI NESLANI BIO Pakirani v origin.PVC ali drugi ustrezni embalaži,ki zagotavlja popolno ohranitev kakovosti po 100g Ali vam lahko ponudimo 130g pakiranje?
#NK161501 SADNA KAŠICA Z JABOL. IN BRESKV.BIO Brez dodanih sladkorjev in konzervansov. Ali vam lahko ponudimo 120g pakiranje?
#NK161502 SADNA KAŠICA Z JABOLKI BIO Brez dodanih sladkorjev in konzervansov. Ali vam lahko ponudimo 120g pakiranje?
#NK161601 JABOLČNI SOK IZ ZGOŠČENEGA SOKA BIO z dodanim vitaminom C. Iz ekološke pridelave. Kakšno pakiranje ste imeli v mislih 200ml ali 1 l?
Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Dodatne informacije:
NK070505 Ne.
NK070605 Da, lahko ponudite.
NK060404 Da, lahko ponudite.
NK160802 Da, lahko ponudite.
NK161001 Da, lahko ponudite.
NK161301 Da, lahko ponudite.
NK161501 Da, lahko ponudite.
NK161502 Da, lahko ponudite.
NK161601 200 ml.
Dodatne informacije ponudnik upošteva pri pripravi ponudbe.