Dosje javnega naročila 000265/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOVRAŽ, Movraž 81, 6272 Gračišče
Blago: Dobava gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000265/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.01.2020
JN000265/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN000265/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2020
JN000265/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000265/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOVRAŽ
Movraž 81
6272
SI
Gračišče
Slovenija
Mirjan Grdina
mirjan.grdina@gmail.com
+386 41607976

Internetni naslovi
https://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15489
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gasilstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gasilskega vozila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2020   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2020   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji imate navedeno, da ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške).
Prav tako imate v vzorcu pogodbe v 4. členu navedeno, pogodbena dela obsegajo dobavo gasilskega vozila z nadgradnjo in opremo.

Na osnovi zapisanega menimo, da z postavljenim merilom grobo kršite 4. člen (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti), 5. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) in 7. člen ZJN-3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov).

Ne razumemo v čem je prednost ponudnika, ki je od sedeža PGD Gradin n do 50 KM pred ponudnikom, ki je oddajen nad 200 km.

Naročnika pozivamo, da spremeni merila za izbor najugodnejšega ponudnika in hkrati opozarjamo, da bomo v nasprotnem primeru primorani zaščititi svoj pravni in gospodarski interes ter v skladu z zgoraj navedenimi razlogi in zakonskimi podlagami sprožiti revizijski postopek.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Mnenja smo, da cena ne more biti edino merilo, saj nam je zelo pomembna oddaljenost lokacije izvajalca nadgradnje zaradi spremljanja izdelave nadgradnje ter zaradi servisiranja nadgradnje vozila. Proces izdelave nadgradnje je gasilcem zelo pomemben in bomo samo izvedbo aktivno spremljali, zato nam je je tudi zelo pomembna sama oddaljenost izvajalca nadgradnje.


Datum objave: 11.02.2020   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji imate navedeno, da ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške).
Prav tako imate v vzorcu pogodbe v 4. členu navedeno, pogodbena dela obsegajo dobavo gasilskega vozila z nadgradnjo in opremo.

Na osnovi zapisanega menimo, da z postavljenim merilom grobo kršite 4. člen (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti), 5. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) in 7. člen ZJN-3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov).

Ne razumemo v čem je prednost ponudnika, ki je od sedeža PGD Gradin n do 50 KM pred ponudnikom, ki je oddajen nad 200 km.

Naročnika pozivamo, da spremeni merila za izbor najugodnejšega ponudnika in hkrati opozarjamo, da bomo v nasprotnem primeru primorani zaščititi svoj pravni in gospodarski interes ter v skladu z zgoraj navedenimi razlogi in zakonskimi podlagami sprožiti revizijski postopek.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

V dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom za dobavo gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 je prišlo do tiskarske napake pri 10. točki v odstavku Oddaljenost in to glede sedeža PGD Gradin se zamenja z sedeža PGD Movraž.

Lep pozdrav