Dosje javnega naročila 000297/2020
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Storitve: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.302,75 EUR

JN000297/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.01.2020
JN000297/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2020
JN000297/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN000297/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.04.2020
JN000297/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000297/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/339176/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15536
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA ZA OBDOBJE ENEGA LETA
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA ZA OBDOBJE ENEGA LETA.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA ZA OBDOBJE ENEGA LETA, ki obsega tekoče vzdrževanje javne razsvetljave kot je zamenjava žarnic in pred-stiskalnih naprav, odprava manjših napak na vodih javne razsvetljave, zamenjava ali popravila posameznih dotrajanih vodov javne razsvetljave, drogov javne razsvetljave in posameznih svetilk ter drugih naprav in elementov, s katerimi se zagotavlja nemoteno delovanje javne razsvetljave, vzdrževanje (pleskanje, antikorozijska zaščita) drogov javne razsvetljave, odpravljanje pregledov nad stanjem celotne javne razsvetljave občine Komenda 1-2 mesečno; montažo in demontažo praznične razsvetljave po predhodnem dogovoru z naročnikom ali izvajalcem, vzpostavitev in vodenje evidenc (katastra) javne razsvetljave po odjemnih mestih z osnovnimi karakteristikami posameznih javnih razsvetljav lokacije z osnovnimi podatki o drogovih JR, ki se morajo oštevilčiti (na podlagi izdelanega katastra), obveščanje javnosti o večjih okvarah na javnih razsvetljavah, če to zahteva naročnik, druga dela neposredno vezana na javno razsvetljavo. Predmet javnega naročila je tudi novoletna svetlobna okrasitev ter izobešanje zastav.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop za obdobje enega (1) leta brez odpiranja konkurence.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili okvirnega sporazuma in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.02.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.02.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.01.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.01.2020   07:22
VPRAŠANJE
V razpisnih dokumentih smo zasledili več tekstovnih napak in sicer se del vsebine nanaša na zimsko službo neke x občine.
Prosim za popravek.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeno dokumentacijo.
___________