Dosje javnega naročila 000032/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-55/19; Vzdrževanje programske opreme OPCOST17 za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo 2020-2021
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.015,05 EUR

JN000032/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 07.01.2020
JN000032/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
JN000032/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000032/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-55/19; Vzdrževanje programske opreme OPCOST17 za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo 2020-2021
Referenčna številka dokumenta: 43001-437/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje programske opreme OPCOST17 za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo 2020-2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 74.602,50 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje programske opreme OPCOST17 za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo 2020-2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Podjetje OMEGA consult d. o. o. je v preteklosti razvilo programski paket OPCOST (program je bil celovito posodobljen v letu 2017), ki ga DRSI uporablja kot standardno orodje za družbeno-ekonomsko vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo. Program OPCOST oz. po posodobitvi OPCOST17 temelji na metodologiji Navodil za izdelavo študij upravičenosti cest iz leta 1974 in priročniku Highway Capacity Manual iz leta 2016 (posodobljen program OPOCST).
Cilj naročila je vsakoletna posodobitev (dvakrat v obdobju trajanja naročila) vhodnih podatkov programske opreme OPCOST17. V primeru, da pride do bistvenih sprememb, ki vplivajo na izračun stroškov uporabnikov, se letna posodobitev izvede takrat. Hkrati pa je potrebna tudi nadgradnja programske opreme OPCOST17 zaradi spremembe priročnika za eksterne stroške transporta. V letošnjem letu je bila objavljena povsem nova izdaja priročnika (Handbook on the external costs of transport Version 2019; EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate A Policy Coordination, Unit A3 Economic analysis and better regulation; Brussels january 2019), ki bistveno dopolnjuje dosedanje ocenjevanje eksternih stroškov.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno s 46. členom ZJN-3, 1. odstavek, točka c.), tretja alineja. Posodobitev, nadgradnjo in vzdrževanje navedene programske opreme lahko izvaja le določen gospodarski subjekt (podjetje Omega consult d.o.o.), ker gre za zaščito izključnih pravic oz. poseganje, nadgradnjo in vzdrževanje programskega orodja, ki je produkt navedenega podjetja.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000032/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.01.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.01.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 67.123,98 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 74.602,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2020