Dosje javnega naročila 000375/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE, Žička cesta 4, 3210 Slovenske Konjice
Blago: Nakup gasilskega vozila GVC 16/25
ZJN-3: Odprti postopek

JN000375/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.01.2020
JN000375/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN000375/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN000375/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000375/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 017-035827
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE
Žička cesta 4
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Drago Alenc
predsednik@pgdkonjice.net
+386 41580066
+386 37570654

Internetni naslovi
http://www.pgdkonjice.net

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/339628/Tehnične_specifikacije_vozila-gasilci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15598
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila GVC 16/25
Referenčna številka dokumenta: JN1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup gasilskega vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   11:01
Kraj: preko eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE
Žička cesta 4
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2020   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da določene naročnikove zahteve niso v povezavi in niso sorazmerne predmetnemu javnemu naročilu ter v razpisu ni najti objektivno utemeljenih razlogov za postavitev takšnih zahtev. V nadaljevanju bomo pojasnili, zakaj menimo, da je razpisna dokumentacija diskriminatorna, pisana na kožo prav določenim proizvajalcem, kar nam kot enemu od potencialnih ponudnikov, onemogoča sodelovanje na predmetnem javnem naročilu brez da bi za to obstajali objektivno utemeljeni razlogi. Zato naročnika pozivamo, da v nadaljevanju opisane kršitve odpravi, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.

1. V tehnični specifikaciji naročnik zahteva vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih stopnic. Omenjeno rešitev lahko v Sloveniji in na območju EU zagotovi le en ponudnik, iz česar je jasno, da naročnik preferira izbranega ponudnika, natančneje Rosenbauer, brez da bi za to obstajali utemeljeni objektivni razlogi. Naročnika pozivamo da se pri utemeljevanju disriminatorne zahteve ne sklicuje na dejstvo, da obstaja na trgu več ponudnikov rotirajočih stopnic. V kolikor pa smatra, da njegova zahteva ni diskriminatorna, naročnika pozivamo, da v odgovoru navede utemeljene razloge, zakaj ostale ponudnike postavlja v izrazito neenakopraven položaj, saj bomo v primeru, da naročnik predmetne specifikacije ne bo črtal, vložili zahtevek za revizijo s predlogom, da DKOM imenuje izvedenca, ki bo pojasnil, ali je sporna tehnična zahteva funkcionalno ustrezna glede na dejstvo, da vse ostale potencialne ponudnike, izloča.

Zahteva po rotirajočih stopnicah bi morda bila upravičena, če bi bila prednost te rešitve objektivno preverljiva. Rotirajoče stopnice za vstop in izstop posadke v prostor za posadko pa navedenih prednosti pred drugimi sodobnimi oblikami stopnic, ki so na trgu, nimajo, ampak neopravičeno in predvsem subjektivno druge ponudnike postavljajo v slabši položaj. Poleg tega obstaja standard, ki narekuje zahteve za izdelavo stopnic in pri tem ne zahteva rotirajoče izvedbe stopnic. Tudi pri drugih sodobnih in kakovostnih izvedbah stopnic je gibanje stopnic pogojeno z odpiranjem vrat, v zaprti legi so zaščitene proti vdoru vode in prahu. Omogočajo varno vstopanje in izstopanje, z zaščito pred zdrsom, saj zagotovijo polno stopno površino od trenutka, ko se vrata odprejo, do trenutka, ko se ta zaprejo. S tem pa omogočajo vhod in izhod posadke tudi v ozkih predelih in parkiranih vozilih, saj je stopnica ožja od kota, pod katerim se morajo odpreti vrata, da lahko posadka vstopi ali izstopi iz prostora za posadko. Priznani proizvajalci pri proizvodnji gasilskih vozil v prvi vrsti upoštevajo standarde, rešitve za izdelavo stopnic pa izdelujejo na način, da je njihovo vzdrževanje enostavno, da je možnost napak majhna in povsem primerljiva z možnostjo napak pri uporabi drugih načinov delovanja. Naročnika pozivamo, da omenjeno tehnično zahtevo črta iz tehničnih specifikacij tako, da le-ta ne bo v nasprotju z načeli ZJN-3, predvsem iz vidika enakopravnega sodelovanja.

2. V tehnični specifikaciji je naročnik opredelil zahtevo po identični dobavljeni črpalki, kar ni v povezavi in ni sorazmerno predmetnemu javnemu naročilu. Videz v ničemer ne vpliva na funkcionalnost zahtevanih črpalk, ki morajo biti vse v prvi vrsti proizvedene po standardih in v skladu s tehničnimi specifikacijami. Pri tem pa ne gre prezreti dejstva, da je bila dobava tunelskega vozila z omenjeno črpalko davnega leta 2004, torej 16 let nazaj. Naročnikova zahteva, da mora biti črpalka tudi funkcionalno identična tisti, dobavljeni pred 16 leti, je sama sebi v nasprotju, saj naročnik na eni strani zahteva dobavo črpalke Rosenbauer NH 35 ali enakovredno, takoj zatem pa postavi zahtevo po identičnosti dobavljeni črpalki v tunelskem vozilu pred 16 leti. Razlogi naročnika, zakaj bi morala biti črpalka identična, tudi niso objektivno opravičljivi, poleg tega pa ponudnik ne ve, kakšne so bile tehnične lastnosti črpalke iz leta 2004. Na osnovi vseh navedenih dejstev naročnika pozivamo, da naročnik zahtevo črta.

3. Naročnik v tehnični specifikaciji zahteva, da ima črpalka oziroma ohišje črpalke omogočeno gretje/hlajenje. Zahtevate tudi termično zaščito črpalke, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto. Zato sklepamo, da je dovolj in je prišlo do pomote pri zapisu zahteve, da ima črpalka oziroma ohišje črpalke omogočeno gretje, ker je hlajenje zagotovljeno že prek termične zaščite. Naročnika prosimo, da ponovno razmisli o svoji zahtevi in jo pojasni/utemelji ter v primeru nesmiselnosti zahteve le-to popravi.

4. Naročnik v tehnični specifikaciji zahteva naslednje: Črpalka ima možnost delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je omogočena mobilnost pri gašenju. V tem režimu obratovanja črpalke (med premikanjem vozila) je vrtilna hitrost motorja nastavljena na določeno število vrtljajev tako, da se dosegajo navedene karakteristike črpalke. Vklop te opcije je v kabini podvozja. Naročnika prosimo, da podrobno opiše opisano zahtevo, da bo jasno definirana vsem ponudnikom tako iz funkcionalnega vidika in da bo jasen namen opisane zahteve.

5. Naročnikova zahteva iz poglavja 7.1.2., podtočka 3, po kateri je moral ponudnik gasilskega vozila v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb na območju Slovenije uspešno izdelati in dobaviti vsaj šest istovrstnih vozil klasifikacije GVC 16/25, je absolutno diskriminatorna in ni v povezavi s predmetnim javnim naročilom. Relevanten trg javnega naročanja, kot je že večkrat napisala Državna revizijska komisija, ni zgolj Republika Slovenija, temveč celotna Evropska Unija. Takšna zahteva ponudnike iz Evropske Unije postavlja v nekonkurenčen položaj, zato v izogib revizije predlagamo, da jo naročnik črta.

6. Naročnika opozarjamo, da referenčna zahteva ni sorazmerna predmetnemu javnemu naročilu. Z zahtevo 6 referenc naročnik omejuje konkurenco in očitno preferira točno določenega ponudnika, iz česar sledi, da zahteva krši osnovne principe ZJN-3. Zagotavljanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih določil in korektne odprave napak v garancijski dobi dokazuje v dovoljšni meri že 1 referenčni projekt. Naročnika pozivamo, da zahtevo zniža na 1 referenčni projekt in s tem omogoči oddajo konkurenčne ponudbe večjemu številu ponudnikov.

7. Naročnik zahteva, da imajo referenčna vozila kabino za posadko v sklopu gasilske nadgradnje. Kot ponudnik takšne rešitve ne moremo ponuditi, lahko pa ponudimo primerljivo ali boljšo rešitev. Ta zahteva tudi ni v povezavi s predmetom javnega naročila iz razloga, ker tehnične specifikacije sploh ne opredeljujejo takšne kabine. Torej naročnik zahteva, da ponudnik po vsebini izkaže referenco, ki ne ustreza tehničnim specifikacijam za predmetni javni razpis. Naročnika pozivamo, da dokumentacijo spremeni tako, da omogoči oddajo ponudbe ponudnikom z referencami s primerljivo ali boljšo rešitvijo, ki v vseh merilih ustreza standardu DIN EN 1846 in zahtevam, opredeljenim v tehničnih specifikacijah tega javnega naročila.

8. Naročnik kot enega izmed pogojev za sodelovanje navaja dobavo vozila najkasneje v štirih mesecih od podpisa pogodbe. Glede na to, da je treba vozilo izdelati po specifikacij naročnika, je zahteva naročnika po dobavi vozila v štirih mesecih od podpisa pogodbe neutemeljena in dejansko predstavlja nemogoč pogoj. Pri izvedbi tovrstnega naročila je običajen rok dobave podvozja v štirih mesecih, noben proizvajalec pa ne more tako zahtevnega vozila izdelati v manj kot petih mesecih po dobavi podvozja. Najkrajši čas za dobavo vozila bi moral biti skladen z zahtevnostjo proizvodnje, to je približno devet mesecev. Ker sta dobava točno določenega podvozja (po tehnični specifikaciji naročnika) in nadgradnje vozila predmet te razpisne dokumentacije, zahteva po tako kratkem dobavnem roku absolutno nakazuje na diskrimintorno dejstvo, da je izbrani ponudnik že pred ali med objavo razpisne dokumentacije sodeloval z izbranim ponudnikom v smislu, da je le-ta vnaprej naročil točno določeno podvozje za naročnika, ali pa ima izbrani ponudnik ravno to podvozje na zalogi in se je z naročnikom vnaprej dogovoril za nakup, naročnik pa je temu primerno definiral tehnične specifikacije in dobavni rok. Naročnika pozivamo, da v izogib revizije podaljša dobavni rok vozila za minimalno devet mesecev od podpisa pogodbe.

Na relevantnem trgu so cca. 4 proizvajalci, katerih rok dobave je 9 do 12 mesecev, razen v primerih, ko gre za prilagojen razpis, ko se naročnik in ponudnik že v fazi priprave dokumentacije dogovorita za krajši rok dobave. To nenazadnje izhaja tudi iz analize trga, ki smo jo naredili in v kateri smo preučili pretekle dobave podobnih gasilskih vozil gasilskim društvom. Vse zahteve naročnika morajo biti sorazmerne predmetnemu javnemu naročilu, očitno pa je, da pri tem javnem naročilu niso.

9. Naročnik kot eno izmed meril za izbiro ponudb v točki B navaja rok dobave. Ponudnik prejme 10 dodatnih točk v primeru dobave v 3 mesecih po podpisu pogodbe oziroma 20 dodatnih točk ob dobavi v 2 mesecih po podpisu pogodbe. Naročnikova izbira merila, po kateri se dodatno nagrajuje ponudnika z rokom dobave v 2 oziroma 3 mesecih od podpisa pogodbe, je povsem neutemeljena in dejansko predstavlja nemogočo realizacijo za vse ponudnike. Pri izvedbi tovrstnega naročila je običajen rok dobave podvozja v štirih mesecih, noben proizvajalec pa ne more tako zahtevnega vozila izdelati v manj kot petih mesecih po dobavi podvozja. Običajen rok za dobavo celotnega vozila je od 9 do 12 mesecev.

Dodatno točkovanje dobavnega roka vozila v 2 oziroma 3 mesecih absolutno nakazuje na diskrimintorno dejstvo, da je izbrani ponudnik že pred ali med objavo razpisne dokumentacije sodeloval z izbranim ponudnikom v smislu, da je le-ta vnaprej naročil točno določeno podvozje za naročnika, ali pa ima izbrani ponudnik ravno to podvozje na zalogi in se je z naročnikom vnaprej dogovoril za prodajo vozila, naročnik pa je izbranega ponudnika zaščitil z visokim številom dodatnih točk v primeru dobave vozila v 2 oziroma 3 mesecih od podpisa pogodbe.
Ker ne gre prezreti dejstva, da je običajen rok za dobavo tovrstnega vozila od 9 do 12 mesecev, naročnika pozivamo, da pojasni, na osnovi česa temelji njegova želja po dobavi vozila v tako nemogočem roku, 2 ali 3 mesecih po podpisu pogodbe, da že tako nerealen dobavni rok nagradi z dodatnimi 10 oziroma 20 točkami.
Glede na to, da je naročnik kot zahtevo opredelil že tako nemogoč dobavni rok v 4 mesecih, in da je že pri realizaciji tako kratkega roka naročnik deležen velike koristi, naročnika pozivamo, da pojasni, zakaj ponudnika nagradi za rok dobave v 2 mesecih po podpisu pogodbe z 20 dodatnimi točkami oziroma za 3 mesečni dobavni rok z 10 dodatnimi točkami.
Naročnika pozivamo, da črta merilo za izbiro ponudnika, opredeljeno v točki 13/B, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo in glede na naravo kršitev o tem obvestili Agencijo za varstvo konkurence.
Vse zahteve naročnika morajo biti sorazmerne predmetnemu javnemu naročilu. Prepričani smo, da ta zahteva ni sorazmerna, saj v deležu javnega naročila predstavlja absolutno previsoko vrednost.

Glede na temeljno načelo gospodarnosti, ki je vodilo pri izvedbi javnih naročil in enakopravnega obravnavanja ponudnikov, naročnika pozivamo, da omogoči sodelovanje tudi ostalim ponudnikom, ki smo sposobni ponudit gasilsko vozilo enake kvalitete.


ODGOVOR
Naročnik uvodoma zavrača vse navedbe o domnevni diskriminatornosti, saj je razpisno dokumentacijo oblikoval na podlagi svojih potreb in želja ter raziskave trga možnih ponudnikov in tehničnih rešitev, ki jih je preveril tudi pri nekaterih drugih gasilskih enotah. Kot je razvidno iz nadaljevanja, kjer naročnik odgovarja na posamezna vprašanja oziroma komentarje, pa v večini sprejema pripombe in v tem delu ustrezno spreminja oziroma popravlja razpisno dokumentacijo. Posledično podaljšuje tudi rok za prejem ponudb.

1. Naročnik sprejema pripombo in v tem delu tehničnih zahtev spreminja razpisno dokumentacijo tako, da mora biti vstop in izstop iz kabine za posadko preko zgibnih ali rotirajočih stopnic. Naročnik pa bo v okviru meril dodatno točkoval tehnično rešitev izstopa in vstopa iz kabine s pomočjo rotirajočih stopnic, saj tovrstna rešitev vstopa in izstopa zanj predstavlja funkcionalne in tehnične prednosti:
Odpirajo se z odpiranjem vrat stopenjsko, kar predstavlja prednost pri ozkih predelih in parkiranih vozilih, medtem ko se zgibne stopnice vedno odprejo v polno lego,
zmanjšujejo možnost zdrsa iz stopnice, saj zagotavljajo polno stopno površino.
pri vkrcanju v vozilu ne moramo stopiti skozi stopnico.
stopnice se odpirajo mehansko, s silo odpiranja vrat (in brez pomoči elektro pnevmatike), kar predstavlja enostavnejše vzdrževanje.
Naročnik posebej poudarja, da rotirajoče sedaj niso več izključujoči pogoj za sodelovanje na razpisu, temveč gre le za tehnično lastnost, ki ponudniku zaradi svojih prednosti prinese nekaj dodatnih točk pri ocenjevanju.

2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da iz tehničnih zahtev črta stavek »Črpalka je zaradi poenotenja opreme in lažjega rokovanja po videzu in funkcijah identična zadnji dobavljeni črpalki v tunelskem vozilu.«

3. Naročnik zahteva dva sistema hlajenja najprej hlajenje preko termo stikala, ki pri zaznavanju višje temperature vode v črpalki odpre ventil, in voda z višjo temperaturo steče bodisi na prosto ali nazaj v rezervoar preko kroženja. Drugi sistem pa je stalno hlajenje črpalke preko dvojnega ohišja. Črpalka ima povezavo s hladilno tekočino na motorju vozila, in preko hladilnika in ventilatorja na hladilniku kroži hladilna tekočina med plaščem na črpalki in hladilnikom. Tako je zagotovljena konstantna temperatura ohišja, ki hladi vodo v črpalki. Gretje pa se uporablja v primerih, ko je vozilo dlje časa izpostavljeno nizkim temperaturam.

4. Naročnik meni, da je navedena tehnična zahteva jasna in ne potrebuje dodatnih pojasnil. Kljub temu navaja, da je možnost obratovanja črpalke med premikanjem vozila namenjena predvsem delovanju tlačnega pralno-polivalnega sistema.

5. Naročnik sprejema pripombo in spreminja razpisno dokumentacijo tako, da bo kot ustrezno referenčno vozilo upošteval tudi vsa istovrstna vozila, dobavljena za trg EU.

6. Naročnik delno sprejema pripombo in spreminja razpisno dokumentacijo tako, da mora ponudnik izkazati dobavo vsaj 5 istovrstnih vozil v zadnjih treh letih.

7. Naročnik sprejema pripombo in črta zahtevo po integrirani kabini pri referenčnem vozilu.

8. Naročnik želi vozilo prevzeti še v letošnjem letu, saj je vezan tudi na koriščenje letošnjih proračunskih sredstev. Proizvajalci nadgradenj lahko podvozje kupijo »na zalogo« in si tako pridobijo prednost pred konkurenco. Kljub temu naročnik sprejema pripombo in delno spreminja razpisno dokumentacijo tako, da zahteva rok dobave 7 mesecev od podpisa pogodbe. V primeru, da ponudnik nudi krajši dobavni rok (do 5 mesecev), pa prejme dodatne točke v okviru novega merila, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

9. Naročnik sprejema pripombo in spreminja razpisno dokumentacijo tako, da objavlja nova merila za izbor najugodnejše ponudbe:

1. Ponujena cena v EUR z DDV
(max. 80 točk)
Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 80

2. Tehnične lastnosti vozila
(max. 17 točk)
Ponudnik prejme dodatne 3 točke za vsako izmed naslednjih lastnosti ponujenega vozila:
- Izdelava nadgradnje vozila iz samonosilnih aluminijastih plošč, ki so vijačene v celoto
(navedeno dejstvo mora izhajati iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino
(navedeno dejstvo mora izhajati iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)
- Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku
(ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).
- Samostojni (neodvisen) mešalni sistem za penilo za visokotlačen del črpalke, ki v primeru uporabe penila na visokotlačnem deluje na normalno in je obenem tlačnem delu omogočena uporaba vode
(v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah ponudnik navede znamko in tip mešalnega sistema).
- Preliv rezervoarja za vodo ne sme izstopati na pohodno površino strehe
(navedeno dejstvo mora izhajati iz prilog ponudbe - tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila.)

Ponudnik prejme dodatni 2 točki, če nudi črpalko, navijalni boben in rolete od istega proizvajalca.
(navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila.)

3. Dobavni rok
(3 točke)
V primeru, da ponudnik nudi dobavni rok do 5 mesecev, prejme 3 dodatne točke.
V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni mesti natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo skupno ceno vozila z DDV.