Dosje javnega naročila 000365/2020
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Marketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000365/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.01.2020
JN000365/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN000365/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN000365/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000365/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/339753/razpisna_dokumentacija_ZDA&KANADA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15639
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Marketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021
Referenčna številka dokumenta: JNM-0005/2020-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Marketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79416000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Marketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2020   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   14:01
Question:

As an American based company, we don't have a VAT number, would supplying our Federal ID number be an accepted alternative? If not, do you have alternative forms for a U.S. company? Thank you!

Answer:
In the field ID FOR VAT: you can enter Federal ID number.

Vprašanje:
Kot ameriško podjetje, nimamo številke za DDV, ali bi vpis Federal ID številke bila za vas sprejemljiva alternativa? Če ne, ali imate alternativne obrazce za ameriško podjetje? Hvala!

Odgovor:
V polje IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: lahko vnesete tudi Federal ID številko.

Datum objave: 20.02.2020   11:26
Pojasnilo:
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudbe in termin odpiranja ponudb. Nov rok za oddajo ponudbe je 24.2.2020 do 12.00 ure. Odpiranje bo 24.2.2020 ob 12.05 uri.


Clarification:
The contracting authority has changed the deadline for submission of bids and the deadline for opening bids. The new deadline for submission of tenders is 24 February 2020 by 12:00 Central European Time. The opening shall be carried out on 24 February 2020 Central European Time and shall start at 12:05.