Dosje javnega naročila 001897/2019
Naročnik: GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.957.109,01 EUR

JN001897/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.03.2019
JN001897/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN001897/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN001897/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN001897/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN001897/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
JN001897/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2020
JN001897/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.05.2020
JN001897/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001897/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 019-042720

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Generalni sekretariat Vlade RS
gp.gs@gov.si
+386 14781000
+386 14781607

Internetni naslovi
http://www.gsv.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se deli v tri sklope in posamezne podsklope, in sicer:

SKLOP 1: PREVAJANJE IN JEZIKOVNA REDAKCIJA MEDNARODNIH SPORAZUMOV IN POGODB

PODSKLOPI:
1.1.1 slovenščina angleščina
1.1.2 angleščina slovenščina
1.2.1 slovenščina nemščina
1.2.2 nemščina slovenščina
1.3.1 slovenščina italijanščina
1.3.2 italijanščina slovenščina
1.4.1 slovenščina francoščina
1.4.2 francoščina slovenščina
1.5.1 slovenščina madžarščina
1.5.2 madžarščina slovenščina
1.6.1 slovenščina španščina
1.6.2 španščina slovenščina
1.7.1 slovenščina ruščina
1.7.2 ruščina slovenščina
1.8.1 slovenščina hrvaščina
1.8.2 hrvaščina slovenščina
1.9.1 slovenščina srbščina
1.9.2 srbščina slovenščina
1.10.1 slovenščina bosanščina
1.10.2 bosanščina slovenščina
1.11.1 slovenščina makedonščina
1.11.2 makedonščina slovenščina
1.12.1 slovenščina albanščina
1.12.2 albanščina slovenščina
1.13.1 nemščina angleščina
1.13.2 angleščina nemščina

SKLOP 2: LEKTORIRANJE

PODSKLOPI:
2.1 slovenščina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 4.063.204,11 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevajanje in jezikovna redakcija mednarodnih sporazumov in pogodb
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: PREVAJANJE IN JEZIKOVNA REDAKCIJA MEDNARODNIH SPORAZUMOV IN POGODB

PODSKLOPI:
1.1.1 slovenščina angleščina
1.1.2 angleščina slovenščina
1.2.1 slovenščina nemščina
1.2.2 nemščina slovenščina
1.3.1 slovenščina italijanščina
1.3.2 italijanščina slovenščina
1.4.1 slovenščina francoščina
1.4.2 francoščina slovenščina
1.5.1 slovenščina madžarščina
1.5.2 madžarščina slovenščina
1.6.1 slovenščina španščina
1.6.2 španščina slovenščina
1.7.1 slovenščina ruščina
1.7.2 ruščina slovenščina
1.8.1 slovenščina hrvaščina
1.8.2 hrvaščina slovenščina
1.9.1 slovenščina srbščina
1.9.2 srbščina slovenščina
1.10.1 slovenščina bosanščina
1.10.2 bosanščina slovenščina
1.11.1 slovenščina makedonščina
1.11.2 makedonščina slovenščina
1.12.1 slovenščina albanščina
1.12.2 albanščina slovenščina
1.13.1 nemščina angleščina
1.13.2 angleščina nemščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lektoriranje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: LEKTORIRANJE

PODSKLOPI:
2.1 slovenščina
2.2 angleščina
2.3 francoščina
2.4 nemščina
2.5 italijanščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevajanje s sodno overitvijo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3: PREVAJANJE S SODNO OVERITVIJO

PODSKLOPI:
3.1 angleščina slovenščina angleščina
3.2 nemščina slovenščina nemščina
3.3 italijanščina slovenščina italijanščina
3.4 francoščina slovenščina francoščina
3.5 madžarščina slovenščina madžarščina
3.6 španščina slovenščina španščina
3.7 ruščina slovenščina ruščina
3.8 hrvaščina slovenščina hrvaščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001897/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 064-149440
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.03.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Prevajanje in jezikovna redakcija mednarodnih sporazumov in pogodb

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 14
Število prejetih ponudb MSP-jev: 14
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 14

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TOLMAČ.SI Agencija za tolmačenje in prevajanje d.o.o.
Ulica Vena Pilona 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
PSD prevajalske storitve d.o.o.
Kvedrova cesta 5A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PREVAJANJE IN TOLMAČENJE JULIA BALINT ČEH S.P.
Veliko Mlačevo 31A
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
PREVAJANJE IN SODNO TOLMAČENJE IVANA KOCBEK s.p.
Vojkova ulica 2
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
PREVAJALSKA AGENCIJA JULIJA d.o.o.
Šentvid pri Stični 64
1296
SI
Šentvid pri Stični
Slovenija

Da
LEKTOR'CA LEKTORIRANJE, PREVAJANJE IN UREJANJE BESEDIL, NATAŠA PURKAT S.P.
Želimlje 34
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
EKSPERT-S, družba za intelektualne storitve d.o.o.
Blasnikova ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
AMIDAS d.o.o., prevajalsko podjetje
Ukmarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.826.917,21 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.826.917,21 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Lektoriranje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 14
Število prejetih ponudb MSP-jev: 14
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 14

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PREVAJALSKA AGENCIJA JULIJA d.o.o.
Šentvid pri Stični 64
1296
SI
Šentvid pri Stični
Slovenija

Da
LEKTOR'CA LEKTORIRANJE, PREVAJANJE IN UREJANJE BESEDIL, NATAŠA PURKAT S.P.
Želimlje 34
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
AMIDAS d.o.o., prevajalsko podjetje
Ukmarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 765.107,38 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 765.107,38 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Prevajanje s sodno overitvijo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 14
Število prejetih ponudb MSP-jev: 14
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 14

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TOLMAČ.SI Agencija za tolmačenje in prevajanje d.o.o.
Ulica Vena Pilona 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
PREVAJALSKA AGENCIJA JULIJA d.o.o.
Šentvid pri Stični 64
1296
SI
Šentvid pri Stični
Slovenija

Da
JEZIKOVNE REŠITVE ANA KUNZE S.P.
Komacova ulica 4
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 471.179,52 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 471.179,52 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.