Dosje javnega naročila 000465/2020
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Globalna digitalna kampanja 2020
ZJN-3: Odprti postopek

JN000465/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN000465/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN000465/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2020
JN000465/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000465/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 020-044391
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/340267/Razpisna_dokumentacija_GDK2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15685
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Globalna digitalna kampanja 2020
Referenčna številka dokumenta: JNV-0023/2019-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Globalna digitalna kampanja 2020
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.115.573,77 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Globalna digitalna kampanja 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2020   12:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2020   09:24
Pozdravljeni,

pri pregledu razpisne dokumentacije smo opazili nekaj nejasnosti, zato prosimo za razjasnitev:

VPRAŠANJE:
Cilji z naslova oglaševanja na družbenih medijih:
Facebook Link Image oglasi - Francija (str. 29): koliko outbound klikov je potrebno doseči na tem trgu? V razpisni dokumentaciji je navedeno 10.0000, številka ni jasno določena (glede na skupni seštevek bi morala biti 10.000).

ODGOVOR:
Prava številka je 10.000.

VPRAŠANJE:
Twitter: pri finančnem razrezu kampanje (Priloga 1, str. 82) je pod EVROPA (VB&I, FR, RU, Nordi. dr., Z&K) naveden znesek 5.504,40, ki pa nima ustrezno določenih ciljev. Cilji so določeni za vsak posamezen trg, vendar ima vsak posamezen trg ima tudi svoj proračun. Ali se proračun za EVROPO razdeli med navedene trge proporcionalno glede na razmerje postavljenih ciljev po posameznih trgih in predstavlja dodaten proračun za doseg navedenih ciljev na teh trgih?

ODGOVOR:
Da. Proračun za Evropo se razdeli med v oklepaju navedene trge (VB&I, FR, RU, Nordi. dr., Z&K) proporcionalno glede na razmerje postavljenih ciljev po posameznih trgih in predstavlja dodaten proračun za doseg navedenih ciljev po teh trgih.

VPRAŠANJE:
LinkedIn: cilji so postavljeni za vsak posamezen trg, medtem ko je proračun v finančnem razrezu kampanje (Priloga 1, str. 82) naveden za skupen trg EVROPA. Ali je na voljo finančni razrez za ta kanal tudi po posameznih trgih? Če ni - ali je razporejanje proračuna znotraj trgov za izvajalca prosto in sledi doseganju zastavljenih ciljev po posameznih trgih? Ali se poroča skupne rezultate za trg Evropa, ali po posameznih trgih, ali za trg Evropa z razčlenitvijo po posameznih trgih?

ODGOVOR:
Proračun LinkedIn Evropa se razdeli in poroča za trg Evropa z razčlenitvijo po posameznih trgih navedenih v oklepaju (VB&I, Švica, Benelux in Z&K) za dosego zastavljenih ciljev.

VPRAŠANJE:
Aktivnost 1:
- Zakup oglasnega prostora na spletnih portalih z vsebinskimi paketi in na televiziji (str. 31): noben izmed vsebinskih paketov ne vsebuje televizijskega oglaševanja - ali in kje je predvideno oglaševanje na televiziji?

ODGOVOR:
Na str. 31 je televizija omenjena pomotoma, v letošnji kampanji ne bo oglaševanja na televiziji.

VPRAŠANJE:
Zakup oglasnega prostora na družbenih omrežjih Facebook in Instagram (str. 32, 34): pri navedbi držav, kjer bo potekalo oglaševanje na teh dveh kanalih, je umeščena tudi "Evropa kot celota". V finančnem razrezu kampanje (Priloga 1) trg Evropa nima predvidenega proračuna za kanala Facebook in Instagram, je pa definiran po vseh ostalih navedenih državah. Ali je trg "Evropa kot celota" naveden pomotoma in se oglašuje le na ostalih navedenih trgih, ki imajo določene cilje in proračune?

ODGOVOR:
Trg »Evropa kot celota« na str. 32 in 34 je omenjen pomotoma.

VPRAŠANJE:
Priloga 2:
- Vodilne destinacije - porazdelitev sredstev po posamezni državi za Facebook Instant Experience in Instagram image (str. 84): na formatu Facebook Instant Experience je predvideno oglaševanje tematik (Active, Lifestyle, Wellbeing). Tabela torej lahko velja le za Instagram Image oglase, saj je le pri tem formatu predvideno oglaševanje vodilnih destinacij. Drži?

ODGOVOR:
Da. Tabela velja le za Instagram Image oglase.

VPRAŠANJE:
Poročilo o medijskem prostoru (str. 45):
"bo zajemalo pregled najpomembnejših digitalnih in standardnih oblik medijskega komuniciranja v letih 2020 in 2020 na trgih, na katerih oglašuje naročnik.". Katera leta mora zajemati poročilo?

ODGOVOR: Poročilo mora zajemati izključno leto 2020.