Dosje javnega naročila 000539/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Zakup oglasnega prostora za splošno promocijsko kampanjo shem kakovosti Izbrana kakovost in Ekološka shema (v nadaljevanju: IK, EKO)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 207.745,00 EUR

JN000539/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
JN000539/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN000539/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2020
JN000539/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.05.2020
JN000539/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000539/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 022-048897
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/340273/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15683
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zakup oglasnega prostora za splošno promocijsko kampanjo shem kakovosti Izbrana kakovost in Ekološka shema (v nadaljevanju: IK, EKO)
Referenčna številka dokumenta: 430-186/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega medijski zakup za naslednja orodja/ materiale v sklopu splošne promocijske kampanje shem kakovosti (IK, EKO), pod pogoji, ki jih je naročnik opredelil v nadaljevanju (natančneje opredeljeno v prilogi: MKGP Strategija sheme kakovost - EKO in IK PLAN 04.xlsx):

15-sekundni TV oglas EKO, vsaj 2 pogovorni oddaji na TV,
Celostranski in polstranski oglas za TISK,
6 x advertorili za TISK,
Spletne pasice IAB standardne dimenzije,
6 x članki za SPLET z vključenim FOTO materialom (dolžina glede na priporočila
medija),
YOUTUBE oglas,
Objave in oglasi za DRUŽBENE MEDIJE (FB, Instagram),
20-sekundni radijski oglas,
PR objave v medijih 2x2 meseca po navodilu naročnika.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega medijski zakup za naslednja orodja/ materiale v sklopu splošne promocijske kampanje shem kakovosti (IK, EKO), pod pogoji, ki jih je naročnik opredelil v nadaljevanju (natančneje opredeljeno v prilogi: MKGP Strategija sheme kakovost - EKO in IK PLAN 04.xlsx):

15-sekundni TV oglas EKO, vsaj 2 pogovorni oddaji na TV,
Celostranski in polstranski oglas za TISK,
6 x advertorili za TISK,
Spletne pasice IAB standardne dimenzije,
6 x članki za SPLET z vključenim FOTO materialom (dolžina glede na priporočila
medija),
YOUTUBE oglas,
Objave in oglasi za DRUŽBENE MEDIJE (FB, Instagram),
20-sekundni radijski oglas,
PR objave v medijih 2x2 meseca po navodilu naročnika.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Niso potrebne.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2020   12:15
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2020   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   15:35
VPRAŠANJE
1. Proračun različne navedbe v razpisni dokumentaciji;
V dokumentu »MKGP Strategija Sheme kakovosti EKO in IK_20« je navedeno 250.000 bruto (vključujoč DDV in ag. storitev) za pomlad 2020;
V dokumentu »priloga-1-Projektna naloga« je navedeno 207.745 (vključujoč DDV in ag. storitev):
o v odstavku b) je navedeno, da se bo dodatno zakupil medijski prostor v višini največ 8.310 (vključujoč DDV in ag. storitev) za PR aktivnosti;
o v odseku PRORAČUN IN NJEGOVA RAZDELITEV pa je znesek 8.310 (vključujoč DDV in ag. storitev) za PR aktivnosti del budgeta znotraj budgeta 207.745 (vključujoč DDV in ag. storitev);
o v odseku MEDIJSKA STRATEGIJA znaša seštevek proračunov po posameznih medijih 163.470,40 oz. z DDV 199.433,89;
o v odseku OSTALI POGOJI SODELOVANJA je naveden dodaten budget za PR aktivnosti v višini 10.000 (vključujoč DDV in ag. storitev);
V dokumentu »MKGP_medijska strategija« je naveden neto budget 204.000.
Kakšen je pravi skupni bruto znesek proračuna za medijski zakup?

2. Pogovorna oddaja omenjena je v prilogi 1-Projektna naloga je v odseku FORMATI. Ali je ta oddaja že posneta oz. gre za predlog oddaje v živo? Če gre za pogovor v živo koliko pogovorov naj planiramo?

3. Razdelitev TV proračuna med IK in EKO ni jasen:
v prilogi Projektna naloga je v odseku FORMATI je navedeno, da je za IK predvidena zgolj pogovorna oddaja, brez klasičnega oglaševanja.;
v prilogi MKGP medijska strategija pa je navedeno razmerje proračuna IK:EKO=15%: 85%, oz. je navedeno, da se za pogovorno oddajo nameni 5% proračuna, kar ni skladno z navedenimi formati za IK (samo pogovorna oddaja) in EKO (TV oglas in pogovorna oddaja).
Kaj se upošteva oz. ali lahko določimo delež sredstev za IK oz. za pogovorne oddaje glede na smiselnost tovrstnega pojavljanja, oz. upoštevamo odgovor iz točke 2. ?


ODGOVOR

ad 1) Merodajne so informacije iz Projektne naloge, kjer je vrednost javnega naročila je 207.745,00 EUR (znesek vključuje DDV in agencijsko storitev).
Priložena Strategija služi samo kot orientacija za razmišljanje, zneski v njej niso ažurirani. Bruto vrednost razpisa 207.745,00 EUR (vključujoč DDV in agencijske storitve) je ves razpoložljiv proračun tega javnega naročila in vsebuje tudi znesek 8.310,00 (vključujoč DDV in ag. storitev), ki pa ga je treba nameniti za PR aktivnosti. Razlika med bruto vrednostjo razpisa in vrednostjo za PR aktivnosti je znesek golega zakupa medijev.

ad 2) Gre za prisotnost v živo, in sicer v obliki gostovanja v studiu in pogovora z voditeljem. Zamislili smo si oddajo Dobro jutro ali njej podobnega ranga in dosega, seveda na TV postajah nacionalne pokritosti. Dolžina in število pojavljanj je odvisno od tega, koliko jih boste uspeli dobiti za predviden budget. Važno je, da sta EKO in IK časovno enakomerno zastopana in da nista v eni oddaji oba znaka predstavljena skupaj.

ad 3) Upošteva se projektna naloga, priloga Strategija služi zgolj za vsebinsko razmišljanje, in nima ažuriranih budgetov. Za IK je na TV predvidena zgolj pogovorna oddaja, brez klasičnega oglaševanja.
V Projektni nalogi je navedeno, da se od skupnega budgeta za TV oglaševanje (98,083,24 EUR + DDV), nameni 10% za pogovorne oddaje. Obema vsebinama (IK, EKO) se nameni enak delež budžeta, tako tudi enak čas pojavljanja. Količina pojavljanja je odvisna od cene zakupa.

Datum objave: 14.02.2020   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri tiskanih medijih, je napisanih v excelovem dokumentu konkretno število različnih edicij

Moje vprašanje je :

ali je potrebno pri razpisi upoštevati in načrtovati oglaševanje v vseh izdajah, ki ste jih navedli v excel dokumentu? Ali se lahko naredi nabor edicij, ki je najbolj primeren in zadosti pogoju delitve na (regionalni, specializirani, revije in priloge)

Lepa hvala

ODGOVOR

Excelova tabela je zgolj primer, vodilo za razmišljanje, kakšne medije (po ciljni skupini, dosegu, regionalni/nacionalni pokritosti), želi naročnik imeti v naboru zakupa oglaševalskega prostra. Ni potrebno zajeti vseh navedenih medijev. Ponudniki naj naredijo lasten izbor, ki zadosti v Projektni nalogi navedenim pogojem delitve. Dosegi morajo biti dokazljivi v ustreznih nacionalnih raziskavah iz tega področja. Ponudniki naj navedejo vir podatka o dosegu.Datum objave: 18.02.2020   10:27
VPRAŠANJE
Pozdrav

zanima me glede objav v dnevnikih in priporočenih dimenzij, 1/2 strani.
Lahko v dnevnikih, ki so večjega formata, prilagodimo format priporočenega oglasa na primerno dimenzijo 1/4 ?

Hvala

ODGOVOR

V dnevnikih večjega formata lahko predlagate po dimenziji primerljiv format (npr. 1/4 strani)


Datum objave: 21.02.2020   12:28
VPRAŠANJE
TV:
Na kateri ciljni skupini boste merili TRP-je (IK vsi 30-54, EKO ženske 30-54? Se upošteva tudi višji dohodek? Če da, kakšen?)

RADIO:
Na podlagi katere raziskave boste merili TRP-je in doseg, saj je raziskav za radijske postaje več?
Imata IK in EKO vsak svojo ciljno skupino kot pri TV?

TISK:
Na podlagi katere raziskave boste merili TRP-je in doseg?
Kako se merijo edicije, ki niso vključene v raziskavo? Se jih lahko planira?
Bodo različni formati vplivali na TRP-je? Če da, kakšni bodo faktorji?

INTERNET:
Je razdelitev med CPC in CPV zakup na kanalih, kjer je mogoč zakup tako po CPC kot po CPV modelu, določena ali se določi glede na predlog izvajalca?
V projektni nalogi je navedeno, da se medije razdeli na način, da se nastavi ob navedenih pogojih za lokalne medije največji CPM, za ostalo pa CPC/CPV - verjetno je mišljeno, da se dostavi največje število prikazov in klikov/ogledov, CPM in CPC/CPV pa so čim nižji?
Ali se pri ocenjevanju upošteva povprečni CPC in CPV ali se seštejejo vsi CPC-ji in CPV-ji na vseh navedenih kanalih (Google mreža+mobile+SEM, družbena omrežja, YouTube)? Je potrebno vključiti vse navadene kanale ali se izbere najbolj primerne?

ODGOVOR

ad TV) TRP-je bomo merili na obeh CS, za IK vsi 30-54, za EKO ženske 30-54. Tudi v ponudbi prikažite ločeno. Dohodka se ne upošteva.

ad RADIO) Na radiju se izvaja zgolj promocija EKO, ne pa tudi IK. Uporabi se zato samo ciljno skupino za EKO promocijo. Uporabite raziskavo Mediana RM, podatke za radijske postaje na tedenskem nivoju.

ad TISK)
Na podlagi katere raziskave boste merili TRP-je in doseg?
ODGOVOR : Vir je raziskava NRB.

Kako se merijo edicije, ki niso vključene v raziskavo? Se jih lahko planira?
ODGOVOR: Edicij, ki niso vkljkučene v raziskave naj se zaradi primerljivosti ponudb ne planira.

Bodo različni formati vplivali na TRP-je? Če da, kakšni bodo faktorji?
ODGOVOR :Različni formati ne bodo vplivali na TRP-je.

ad INTERNET)

Je razdelitev med CPC in CPV zakup na kanalih, kjer je mogoč zakup tako po CPC kot po CPV modelu, določena ali se določi glede na predlog izvajalca?
ODGOVOR : Kjer je možno oboje, se uporabi CPV.

V projektni nalogi je navedeno, da se medije razdeli na način, da se nastavi ob navedenih pogojih za lokalne medije največji CPM, za ostalo pa CPC/CPV - verjetno je mišljeno, da se dostavi največje število prikazov in klikov/ogledov, CPM in CPC/CPV pa so čim nižji?
ODGOVOR: Da, pravilno je, da se dostavi največje število prikazov in klikov/ogledov, CPM in CPC/CPV pa so čim nižji.

Ali se pri ocenjevanju upošteva povprečni CPC in CPV ali se seštejejo vsi CPC-ji in CPV-ji na vseh navedenih kanalih (Google mreža+mobile+SEM, družbena omrežja, YouTube)? Seštejejo se vsi CPC-ji in CPV-ji na vseh navedenih kanalih.
Je potrebno vključiti vse navadene kanale ali se izbere najbolj primerne?
ODGoVOR: Vključi se vse navedene kanale.