Dosje javnega naročila 000404/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: UREDITEV PARKIRIŠČ V ŠPORTNO-REKREACIJSKEM PARKU PORTOVAL V NOVEM MESTU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 267.605,57 EUR

JN000404/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN000404/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2020
JN000404/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN000404/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.04.2020
JN000404/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2020
JN000404/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000404/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV PARKIRIŠČ V ŠPORTNO-REKREACIJSKEM PARKU PORTOVAL V NOVEM MESTU
Referenčna številka dokumenta: 430-58/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UREDITEV PARKIRIŠČ V ŠPORTNO-REKREACIJSKEM PARKU PORTOVAL V NOVEM MESTU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV PARKIRIŠČ V ŠPORTNO-REKREACIJSKEM PARKU PORTOVAL V NOVEM MESTU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2020   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2020   09:51
VPRAŠANJE
Po projektu so predvidene granitne kocke, robniki.
V tehničnem poročilu in popisu piše samo granit.

Zanima me, ali je pri ureditvi mestnega trga v Novem mestu uporabljen pohorski granit tonalit ali alternativa?

Ali pri ureditvi parkirišča mora bit pohorski granit tonalit ali se lahko ponudi alternativa?

ODGOVOR

Za vgradnjo granitnih robnikov oz. kock se lahko uporabi katerikoli granit z lastnostmi za tovrstno gradnjo.


Datum objave: 11.02.2020   10:26
VPRAŠANJE
V popisu je predvidena:
76 005 Komplet dobava in montaža prefabriciranega betonskega podstavka za energetsko enoto Elektrostar Euro 6, proizvajalca Freizeit-Reisch. kos 1

NI PA PREDVIDENA:

76 004 Komplet dobava in montaža energetske enote kot npr. Elektrostar Euro 6, dim. 1.300 x 400 x 165 mm, proizvajalca Freizeit-Reisch, s priključitvijo na elektro omrežje. kos 0

pri elektro delih pa je predvidena:
2.30 Električna polnilnica, ki omogoča polnjenje vseh vozil, ki podpirajo način 3, montaža na tla, izhodna moč 2x22kW, ponjenje dveh vozil hkrati, minimalna stopnja zaščite IP 43, princip priključi in poni brez identifikacije, hierarhična arhitektura, zaslon uporabniškega vmesnika, integracija v omrežje (prek OCPP ali lastniškega protokola), vgrajena povezljivost (3G, LAN, Wi-FI) vse skladno z zahtevami opredeljenimi v javnem pozivu 53SUB-EVPPOL17, ki ga je objavil EKO sklad. kos 1

ALI JE TO ENERGETSKA ENOTA, KI GRE NA PODSTAVEK (76 004), SE PRAVI Energetska enota kot npr. Elektrostar Euro 6?

v postavki::
2.31 Postavitev polnilne postaje, priklop in zagon kpl 0,00
pa ne predidevate postavitve polnilne postaje?

kaj je sedaj mišljeno?

ODGOVOR

Postavka 76 004 in 76 005 predstavljata komplet za navedeno energetsko enoto. Skladno z odločitvijo investitorja, da v tej fazi ne naroča opreme postajališča menim, da podstavek ni potreben, saj bi se ob kasnejšem naročanju opreme lahko zgodilo, da izbrana oprema ne bo kompatibilna s podstavkom.
V kolikor pa se ga vgradi (podstavek), pa sledi nabava točno določene opreme le da v samostojnem naročilu.

Pri elektro delih je v postavki 3.15 predvidena izdelava temelja in platoja za polnilnico, tako da postavka 76 005 ne predstavlja podstavka za polnilnico za električne avtomobile.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   10:27
VPRAŠANJE
Popis del: PARKIRIŠČE S CESTO
2.3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO

23 341 Dobava in vgraditev geomembrane. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. m2 285,00


Vprašanje: Prosimo da naročnik definira tip geomembrane (debelina).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Predvidena je vgradnja geomembrane PEHD debeline min. 1,5 mm na območju parkirišča za avtodome (pod travnim satovjem Situacija zunanje ureditve G.3.4). Vgradnja je predvidena pod kamnito posteljico skladno s prikazom v Prečnem prerezu G.5.4 oz. Karakterističnim prerezom G.2.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   10:36
VPRAŠANJE
73 998 Identifikacija, zaščita kabelskega TK voda z vsemi deli in materialom ter z nadzorom pristojnega upravljalca kabelskega TK voda m1 90

Kakšna zaščita se pričakuje?


ODGOVOR

Predvidena je zaščita z obbetoniranjem voda.

Naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   10:36
VPRAŠANJE
510 001 Prilagoditev obstoječega jaška na novo niveleto z vsemi deli ter materialom ter z nadzorom pristojnega upravljalca komunalnega voda kos 5

Ostaja pokrov isti - se samo nadviša (zakoliko)?ODGOVOR

Predvidena je zamenjava pokrova, nadvišanja so predvidena do 10cm.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   10:38
VPRAŠANJE
Dobava in vgraditev geomembrane. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala - prosim za objavo kakšnega tlorisa in preseka, kje in kako so bo folija polagala.
Hvala!

ODGOVOR

Predvidena je vgradnja geomembrane PEHD debeline min. 1,5 mm na območju parkirišča za avtodome (pod travnim satovjem Situacija zunanje ureditve G.3.4). Vgradnja je predvidena pod kamnito posteljico skladno s prikazom v Prečnem prerezu G.5.4 oz. Karakterističnim prerezom G.2.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   10:40
VPRAŠANJE
12 264 Demontaža kovinskega smernika kos 20,0

KAJ JE TO?, SLIKA?

ODGOVOR

Predvidena je odstranitev obstoječega kovinskega konfina (priložena slika), višine cca. 50-60 cm ob severnem robu obračališča, ki trenutno preprečuje parkiranje na zelenici.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   12:18
VPRAŠANJE
Dobava in vgraditev geomembrane. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala - prosim za objavo kakšnega tlorisa in preseka, kje in kako so bo folija polagala.
Hvala!

ODGOVOR

Predvidena je vgradnja geomembrane PEHD debeline min. 1,5 mm na območju parkirišča za avtodome (pod travnim satovjem Situacija zunanje ureditve G.3.4). Vgradnja je predvidena pod kamnito posteljico skladno s prikazom v Prečnem prerezu G.5.4 oz. Karakterističnim prerezom G.2.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   12:34
VPRAŠANJE
Stikalni blok R-PMO/RO-PZA ni definiran; prosimo za podatke!

ODGOVOR

Točka 1.1. »Stikalni blok R-PMO/RO-PZA« v projektantskem popisu Energetski del, 1. Stikalni bloki je napaka v projektantskem popisu. Obe omari sta ločeni in zajete v postavkah 1.2 in 1.3.

Objavljen bo popravek Popisa del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 11.02.2020   12:34
VPRAŠANJE
POPIS DEL- PARKIRIŠČE S CESTO

7.3 TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE

73 999 Izdelava TK voda v kabelski kanalizacija (2 x PE HD 50) za izvedbo projekta "Smart city". Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala, izdelavo jaškov. m1 90


VPRAŠANJE: Ali se v zgornji postavki upošteva samo izdelava kabelske kanalizacije brez TK vodov (kabli)? Koliko jaškov je predvidenih na trasi dolžine 90 m1?

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Predvidena je le izdelava kabelske kanalizacije. Predvidena je postavitev 3 jaškov skladno z Zbirno situacijo komunalnih vodov, grafika G.8. (v prilogi).

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   12:35
VPRAŠANJE
7.3 TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE

73 998 Identifikacija, zaščita kabelskega TK voda z vsemi deli in materialom ter z nadzorom pristojnega upravljalca kabelskega TK voda m1 90

Kaj je potrebno upoštevati v zgornji postavki (samo zaščito TK vodov- kakšno?)

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Predvidena je zaščita z obbetoniranjem voda.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   12:38
VPRAŠANJE
Stikalni blok R-PMO/RO-PZA ni definiran; prosimo za podatke!

ODGOVOR

Objavljen bo popravek obrazca Popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   12:38
VPRAŠANJE
'Stikalni blok R-PMO/RO-PZA - NI SESTAVA

Prosim za opis za definiranje cene!

ODGOVOR

Objavljen bo popravek obrazca Popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   12:40
VPRAŠANJE
13 112 * Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem dan 90,0
Opomba: * Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izvedba elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. Obračun zapore se bo izvedel po dejasnkih stroških. Zapora velja za celotno traso in za vsa dela dogovorjena s pogodbo.

Ker je obračun po dejanskih stroških, naj bo ta postavka za vse enaka in že določena.

ODGOVOR
Objavljen bo popravek obrazca Popis del.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 11.02.2020   12:42
VPRAŠANJE
76 007 Komplet dobava in postavitev kompleta košev za smeti za ločevanje odpadkov. kpl 1

Bi se lahko dobila slika, kapacitete košev, koliko jih je v kompletu?

ODGOVOR
Predviden je komplet 3 dvokolesnih zabojnikov kapacitete 120 L, dimenzije (DxGxV): 48 x 54 x 95 cm

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 11.02.2020   12:43
VPRAŠANJE
54 571 Izdelava zunanjih stopnic iz cementnega betona, po detajlu m1 1,5

Objavite detajl.

ODGOVOR

Detajl bo objavljen.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   12:46
VPRAŠANJE
23 341 Dobava in vgraditev geomembrane. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. m2 285,00

Lako dobimo karakteristike?

ODGOVOR

Predvidena je vgradnja geomembrane PEHD debeline min. 1,5 mm na območju parkirišča za avtodome (pod travnim satovjem Situacija zunanje ureditve G.3.4). Vgradnja je predvidena pod kamnito posteljico skladno s prikazom v Prečnem prerezu G.5.4 oz. Karakterističnim prerezom G.2.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 11.02.2020   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas postavka:
1.1 Stikalni blok R-PMO/RO-PZA 1,00 0,00

Za kakšen stikalni blok gre? Kakšne so dimenzije in vsebina samga stiklanega bloka?

Prav tako ne vemo zakaj je pri postavki:

Točka 1.1. »Stikalni blok R-PMO/RO-PZA« v projektantskem popisu Energetski del, 1. Stikalni bloki je napaka v projektantskem popisu. Obe omari sta ločeni in zajete v postavkah 1.2 in 1.3.

Objavljen bo popravek Popisa del.


2.30 Električna polnilnica, ki omogoča polnjenje vseh vozil, ki podpirajo način 3, montaža na tla, izhodna moč 2x22kW, ponjenje dveh vozil hkrati, minimalna stopnja zaščite IP 43, princip priključi in poni brez identifikacije, hierarhična arhitektura, zaslon uporabniškega vmesnika, integracija v omrežje (prek OCPP ali lastniškega protokola), vgrajena povezljivost (3G, LAN, Wi-FI) vse skladno z zahtevami opredeljenimi v javnem pozivu 53SUB-EVPPOL17, ki ga je objavil EKO sklad. kos 1 0,00

napisano kos 1, če pa sama polnilnica ni del razpisa.

Najbrž bi morala biti količina 0?

ODGOVOR

Točka 1.1. »Stikalni blok R-PMO/RO-PZA« v projektantskem popisu Energetski del, 1. Stikalni bloki je napaka v projektantskem popisu. Obe omari sta ločeni in zajete v postavkah 1.2 in 1.3.

2.30. Če sama polnilnica ni del razpisa mora biti količina 0. Enako velja za postavko 2.31.
Objavljen bo popravek Popisa del.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 11.02.2020   14:03
VPRAŠANJE
3.15 Izdelava betonskega temelja z betonom C20/25 dimenzij do 0.6 x 0.6 x 0.6 m, ureditev platoja iz kulir plošč (16kos), izdelava tampona iz peska granulacije 0-4mm, utrjevanje z nabijanjem v slojih pokončanju del ter odvoz viška izkopa na trajno deponijo za polnilnico, vključno s podstavkom s sidrnimi vijaki polnilnice ter dodanimi varovalnimi stebrički RF fi80mm z nastavki za vgradnjo 4kpl kpl 1,00

bi se lahko dobil načrt.
Kakšni varovalni stebrički


ODGOVOR
Naročnik bo objavil grafične priloge.

naročnik Mestna občina Novo mesto