Dosje javnega naročila 000510/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija konvektorskega cevnega razvoda
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.903,30 EUR

JN000510/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.01.2020
JN000510/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN000510/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2020
JN000510/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.09.2020
JN000510/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000510/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15734
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija konvektorskega cevnega razvoda
Referenčna številka dokumenta: 4300-120/2019; NMVFM-34/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija konvektorskega cevnega razvoda
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Titova 10, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Natančen opis je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2020   13:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.02.2020   14:42
1. VPRAŠANJE

Pozdravljeni.
Ali lahko organizirate ogled objekta.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik, kljub določilom iz točke 7.3 Navodil gospodarskim subjektom, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, glede na izkazan interes potencialnega ponudnika, organizira neobvezen ogled objekta, in sicer v petek 14. 2. 2020 ob 10.00 uri.
Datum objave: 13.02.2020   10:29
2. VPRAŠANJE

Pozdravljeni.
Prosim, če lahko napišete kontaktno osebo pri ogledu.
Hvala

ODGOVOR

Potencialni ponudnik naj vsa morebitna vprašanja, vezana na predmetno zadevo, posreduje preko vprašanj na Portalu javnih naročil.
Naročnik obenem pojasnjuje, naj se zainteresirani potencialni ponudniki na predviden termin ogleda, torej jutri 14. 2. 2020 ob 10.00 uri, zglasijo pri glavnem vhodu, na naslovu FURS Maribor, Titova cesta 10, Maribor.Datum objave: 17.02.2020   13:37
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, če lahko poveste ocenjeno vrednost investicije oz. koliko sredstev je na razpolago za izvedbo projekta.

ODGOVOR
Spoštovani,
ocenjena vrednost naročila znaša 220.491,80 EUR brez DDV.