Dosje javnega naročila 000491/2020
Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija
Blago: Laboratorijski material in medicinski pripomočki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 506.662,30 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000491/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2020
JN000491/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000491/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN000491/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2020
JN000491/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN000491/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2020
JN000491/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN000491/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
JN000491/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2020
JN000491/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
JN000491/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000491/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 021-045775
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
Pot Sv. Antona 49
5280
SI
Idrija
Slovenija
Psihiatrična bolnišnica Idrija, Tajništvo direktorja
psihiatrija@pb-idrija.si
+386 53734416
+386 53773651

Internetni naslovi
http://www.pb-idrija.si
https://www.pb-idrija.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.pb-idrija.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15733
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Laboratorijski material in medicinski pripomočki
Referenčna številka dokumenta: 460-00001/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava laboratorijskega in medicinskega potrošnega materiala za obdobje 4 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 11
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Razni laboratorijski potrošni material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
epruvete, pipete,...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Hitri testi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Laboratorijski material - testi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ROCHE reagenti in ostali laboratorijski material
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Laboratorijski material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SIEMENS reagenti in ostali laboratorijski material
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Laboratorijski material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Odvzem krvi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
epruvete, igle, ...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dezinficiensi, antiseptiki in pripomočki za nego in zaščito kože
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dezinficiensi, antiseptiki in pripomočki za nego in zaščito kože
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinski pripomočki za oskrbo bolnikov
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
povoji, komprese, tamponi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinski pripomočki za zaščito delovnega osebja
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
rokavice, maske kirurške, kape
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinski pripomočki brizgalke, igle, kanile,
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
brizgalke, igle, kanile,
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinski pripomočki - obloge za rane
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
obloge za rane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinski pripomočki - razno
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
lancete, vrečke urinske, papir v roli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.03.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.03.2020   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
Pot Sv. Antona 49
5280
Idrija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2020   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo, da je razpisna dokumentacija objavljena na vaši strani, a je neaktivna, se je ne da odpreti.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na spletni strani https://www.pb-idrija.si/o-bolnisnici/javna-narocila datoteke niso dostopne:
LABORATORIJSKI MATERIAL IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Postopek: Odprti postopek
Številka objave:
Rok za dostavo ponudnikovih vprašanj: 24.2.2020 do 14:00 ure
Rok za sprejem ponudb: 05.03.2020 do 12:00 ure
Odpiranje ponudb:05.03.2020 ob 13:00 uri

Razpisna dokumentacija (PDF)
Razpisna dokumentacija (Word)
Predračun
Obrazec ESPD

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

dostop do razpisne dokumentacije ni mogoč. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!
Takoj ob vnosu javnega naročila smo opazili, da se ni dalo objaviti dokumentov. Z našim urejevalcem spletne strani smo takoj stopili v kontakt. Zadeva je v reševanju, danes naj bi bila urejena.
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.


Datum objave: 30.01.2020   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da moramo cene podati le na 2 decimalni mesti. V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v tem primeru ponudit višje cene, kot bi bile sicer. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta. Vrednost pa vam podamo na 2 decimalni mesti.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik dovoljuje vpis cen na predračunu na štiri (4) decimalna mesta, in skupno vrednost na dve (2) decimalni mesti, kar bomo tudi objavili na portalu JN kot spremembo razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.Datum objave: 31.01.2020   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

potrebno bo popraviti predračun, ker sešteva napačne kolone (ceno brez ddv in stopnjo ddv). prosim javite, ko boste naložili popravljen predračun.

Lep vikend.

ODGOVOR
Če se ne motim, predračun ni zaklenjen, to pomeni, da če je seštevek narobe nastavljen (oz. smo po nastavitvi seštevka še kaj popravljali in smo na to pozabili), bi lepo prosili, če lahko (ker sigurno znate) to kar vi popravili na predračunu.
Hvala in lepo pozdravljeni.Datum objave: 31.01.2020   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Objavljen ESPD obrazec ne moremo prenesti na računalnik. Sistem javlja napako. Prosim objavite ponovno.
Ostalo dokumentacijo smo uspešno prenesli.

ODGOVOR
Ker smo že v enem odgovoru prej napisali, da so tehnične težave pri urejevalcu naše spletne strani in so se res takoj odpravili problemi z dokumentacijo javnega naročila, razen ESP dokumenta, kar pa tudi jasno piše na naši spletni strani. Prosimo za potrpežljivost, ker nam je urejevalec obljubil, da bo težava odpravljena že danes, v ponedeljek pa sigurno.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.02.2020   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v duhu gospodarnega ravnanja vas pozivamo, da sklop 2: Hitri testi, razdelite v dva sklopa in sicer Hitri testi na droge in Drugi hitri testi. Na slovenskem tržišču obsjatajajo zgolj 4je ponudniki, ki lahko zapolnijo celotni 2. sklop kar pomeni, da posledično dobivate višje ponudbe, za ostale hitre teste, kjer je ponudnikov na slovenskem tržišču bistveno več. Le tako vam lahko ponudimo enakovredne ali celo boljše teste po nižjih cenah.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročanje hitrih testov pri enem dobavitelju se je doslej vedno izkazalo za enostavno in racionalno, zato vztrajamo pri enem sklopu za hitre teste, zato le-tega ne bomo spreminjali. Gospodarno ravnanje je za naročnika tudi to, da sklopa ne drobi , v kolikor je seznanjen, da je na trgu več dobaviteljev in si posledično ne otežuje poslovanja s čim večjim številom dobaviteljev; dobav; dobavnic; računov ...
Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 06.02.2020   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 10, zap.št.25: Ali lahko ponudimo ustrezno oblogo dimenzije 15x15cm?

ODGOVOR
Ne, navedene mere niso v okviru dovoljenih odstopanj.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 10, zap.št.10:
Ali lahko ponudimo popolnoma ustrezen PU film brez blaznice dimenzije 10x12cm ali 15x20 cm, kar so običajne dimenzije PU filmov brez blazinice?

ODGOVOR
Da, lahko ponudite.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 10, zap.št. 1: Ali lahko ponudimo popolnoma ustrezno oblogo, dimenzije 7,5cmx8,5cm ( kot npr. Mepilex Border EM)?

ODGOVOR
Ne, ker naročnik ne zahteva silikonske poliuretanske obloge.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 7, zap.št.11: Set tampon netkan št 3 pakiran sterilno po 5 kos je standardni izdelek, ne vsebuje pa prijemalke. Te so del nestandardnih setov, izdelanih po naročilu. Ali torej ponudimo standardni set?

ODGOVOR
Naročnik hoče set prav tak, kot je napisal v svojih zahtevah.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na portal javnih naročil smo videli objavo za oddajo ponudb. Pri pregledu predračunov in raziskave trga smo ugotovili, da ste v sklop 1 pod zap. št. 19 uvrstili izdelek, katerega proizvajalec trži samo končnim uporabnikom/laboratorijem oz. je dal prepoved prodaje le tega nekaterim veledrogerijam.
Ker vemo, da z slednjim niste bili seznanjeni in da je omenjen izdelek je vezan na analizator vas pozivamo da navedeni izdelek umaknete iz navedenega sklopa in ga uvrstite v kakšen drug sklop oz. ga naročate po naročilnici, kar vam zakon o ZJN-3 vsekakor dopušča.

V upanju na vaše razumevanje in ponovno obravnavo vas pozdravljamo.

ODGOVOR
Izdelek VAKUPETA pipeta sediko negraduirana za aparat SEDIKO M10 BURNIK (art. 3.03.1.7) ni vezan zgolj na enega dobavitelja. Proizvajalec ima gotovo pravico, da prodaja svoj izdelek preko izbranih dobaviteljev.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Posredujemo vam vprašanja za sklop 1:

6. Plastična centrifugirka PP, konična, s pokrovom na navoj, 50 ml, fi 28 x 115 mm-ali vam lahko ponudimo željeno epruveto z dimenzijami 30×115mm.
8. 9. 10 Ali so lahko nastavki pod omenjenimi zap. Št. enakovredni željenim, ali želite le originalne.
18. Epruveta za pripravo urinskega sedimenta, kot je URISED epruveta brez zamaška BURNIK (art. 6.01.1.5.E) ,material PS, volumen 12 ml; oznake za 2.5ml, 5ml, 10ml in 12ml; spodnji del zožan, kamor se med centrifugiranjem zbere urinski sediment-ali vam lahko ponudimo omenjeno epruveto s širšim vratom za lažje izlivanje urina.
19. VAKUPETA pipeta sediko negraduirana za aparat SEDIKO M10 BURNIK (art. 3.03.1.7)-navedeni izdelek vam lahko ponudi le en dobavitelj, zato v skladu z zakonom prosimo, da izdelek naročate po naročilnici oz. ga prestavite v drug sklop in s tem omogočite prijavo večim podjetjem na javno naročilo.
22. GOJIŠČE URICULT PLUS ORION A10 (enakovredno ref. 67465) ali ustrezna paralela (3 hranilni mediji na testni ploščici: CLED, MacConkey in gojišče za detekcijo enterokokov)-ali vam lahko ponudimo Uricult ploščico z naslednjimi gojišči CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE

Za vaše odgovore se vam iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
6. Dimenzije plastične centrifugirke PP s pokrovom na navoj fi 28 x 115 mm , 50 ml, so prilagojene vložku na centrifugi, ki določa maksimalen premer epruvet 29 x 115 mm; torej širše epruvete oz. centrifugirke niso primerne.
8.9. 10 Točnost merilne tehnike je zagotovljena z uporabo originalnih nastavkov, s katerimi je bila pipeta tudi umerjena. Dodatnih validacijskih postopkov mikropipet zaradi uporabe neoriginalnih nastavkov ne bomo izvajali. Nastavki morajo biti originalni.
18. Epruvete s širšim zgornjim vratom ne pridejo v poštev, ker jih ne moremo zapolniti v centrifugirne vložke 2x3 , ker so vratovi preširoki; epruvet s širšim vratom tudi ne moremo zapreti s pokrovčki, ki jih imamo sicer na zalogi.
19. Izdelek VAKUPETA pipeta sediko negraduirana za aparat SEDIKO M10 BURNIK (art. 3.03.1.7) smo že zdaj lahko naročali pri dveh dobaviteljih tako, da je trditev, da je artikel dobavljiv zgolj od enega dobavitelja, neresničen.
22. gojišče CETRIMIDE je specifičen za Pseudomonasa in ne za detekcijo enterokokov, kot navajamo v svoji zahtevi. Želimo kombinacijo gojišč, kot je definirano v opisu artikla.
Lep pozdrav.


Datum objave: 06.02.2020   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zastavljamo vam vprašanja za sklop 9:
1.
Zap.št.5, Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 50 ml.
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo brizgalko z encentričnim izlivom?

2.
Zap.št.7, Brizgalka za enkratno uporabo, insulinska.
Prosimo potrdite ali zahtevate insulinko z graduacijo U-40 ali U100?

3.
Zap.št.8, Brizgalka, pred-napolnjena s 0,9% razt NaC
Za prebrizgavanje IV katetrov se uporablja prednapolnjeno brizgalko z luer lok konico, saj se le na tak način brizgalka ustrezno spoji z IV katetrom. Prosimo potrdite, da zahtevate prednapolnjeno brizgalko z luer lok konico?

4.
Zap.št. od 9. do 12. Igle varnostne z zaklepom
Prosimo potrdite, da mora imeti igla varnostni mehanizem, ki se sproži z enoročno tehniko brez uporabe podlage (ni možnosti, da pride do vbodov), ob uspešni aktivaciji mehanizma se sproži slišni signal?

5.
Zap.št. od 15. do 19. Kanila z varnostnim mehanizmom
a) Prosimo potrdite, da zahtevate varnostni mehanizem, ki ščiti uporabnika pred neželenim ubodom, pred kapljično razpršitvijo krvi ter preprečuje stik s krvjo preko celotne površine igle?
b) Želimo vas opozoriti, da je za pacienta bistvenega pomena ali ima v žili mehak poliuretanski kateter, ki se zaradi telesne temperature v žili zmehča za do 70% in je tako bistveno bolj prijazen do žile in do pacienta nasploh. Poliuretanski kateter je v žili tako mehak, da dejansko pluje s tokom krvi in ne drgne in ne iritira občutljive notranje stene žile, prav tako je zadosti elastičen, da se v primeru, da ga preknikamo/zapognemo, vrne v prvoten položaj in ne poči. Glede na vsa opisana dejstva apeliramo na vas, da zahtevate material katetra izključno iz poliuretan?
c) Prosimo potrdite, da zahtevate dvo-vhodno kanilo?

6.
Zap.št. 19, kanila z varnostnim mehanizmom 24G
a) Želimo vas opozoriti, da je za pacienta bistvenega pomena ali ima v žili mehak poliuretanski kateter, ki se zaradi telesne temperature v žili zmehča za do 70% in je tako bistveno bolj prijazen do žile in do pacienta nasploh. Poliuretanski kateter je v žili tako mehak, da dejansko pluje s tokom krvi in ne drgne in ne iritira občutljive notranje stene žile, prav tako je zadosti elastičen, da se v primeru, da ga preknikamo/zapognemo, vrne v prvoten položaj in ne poči. Glede na vsa opisana dejstva apeliramo na vas, da zahtevate material katetra izključno iz poliuretan?
b) Prosimo potrdite, da zahtevate eno-vhodno kanilo?

7.
Zap.št.21, sistem za infuzijo z Y injekcijskim delom
a) Prosimo potrdite, da lahko ponudimo sistem dolžine 155cm?
b) Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi sistem, ki ima na koncu pokrovček, ki omogoča prezračevanje sistema, tekočina pa pri tem ne izteče iz sistema (varčen in čist način)?


ODGOVOR
1. NE morete ponuditi brizgalko z encentričnim izlivom.
2. ZAHTEVAMO insulinko z graduacijo U100.
3. POTRJUJEMO, da zahtevamo prednapolnjeno brizgalko z luer lok konico.
4. POTRJUJEMO, da mora imeti igla varnostni mehanizem, ki se sproži z enoročno tehniko brez uporabe podlage.
5. a) v opisu je naveden »varnostni mehanizem« (jasno je, čemu je namenjen),
b) se opravičujemo, vaša opomba je za nas samoumevna, kar očitno pomeni, da moramo biti pri opisih še bolj natančni poliuretanski kateter v vsakem primeru (lateks in DEHP pa smo izključili).
c) POTRJUJEMO, da zahtevamo dvo-vhodno kanilo.
6. a) Odgovor enak kot pri točki 5.
b) POTRJUJEMO, da zahtevamo eno-vhodno kanilo.
7. Pod zap. št. vas prosimo, da ponovno preberete opis artikla.
Lep pozdrav.Datum objave: 07.02.2020   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 1 zap. št. 6 - dodatno vprašanje, ki se nanaša na vaš predhoden odgovor na že postavljeno vprašanje.
"6. Dimenzije plastične centrifugirke PP s pokrovom na navoj fi 28 x 115 mm , 50 ml, so prilagojene vložku na centrifugi, ki določa maksimalen premer epruvet 29 x 115 mm; torej širše epruvete oz. centrifugirke niso primerne."
Glede na vaš odgovor vas prosimo, da nam dovolite ponuditi standardno dimenzijo 30×115, kot jo ima večina proizvajalcem, kjer lahko med testiranjem vzorcev ugotovite, da bo epruveta zagotova ustrezna za vašo centrifugo, saj boste tako zahtevali vzorce. Prosimo še za podatek katero centrifugo uporabljate v vaše laboratoriju.

Hvala za vaše razumevanje.

ODGOVOR
Podatki so iz specifikacij za Centric 400R : »Maks. diam. epruvet 29 x 115 mm, vložek 462.218. Odgovor ostaja isti.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

sklop 1-pozicija 3-plastična epruveta 55x11mm. Kolikšno je lahko odstopanje velikost epruvete od podanih mer?
Hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
PREMER epruvete pod 3 ( Plastična epruveta PS brez zamaška, 55 x 11 mm) MORA biti tak kot je definiran (11 mm), VIŠINA epruvete je LAHKO 50 - 55 mm.
Lep pozdrav.


Datum objave: 07.02.2020   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Predračun laboratorijski material, 5. sklop, zaporedna št. 7 in 8.:
Zaradi enostavnejše uporabe bi vam ponudili komplet, ki ustreza želenim kriterijem, tako pod točko 7, kot pod točko 8.
Komplet vsebuje iglo (0.8x38mm), ter kompatibilno držalo za enkratno uporabo z luer adapterjem in varnostnim zaklepom.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ker se artikel pod točko 8 uporablja tudi v kombinaciji z artiklom pod točko 6, ponujen komplet NI SPREJEMLJIV.
Lep pozdrav.

Datum objave: 10.02.2020   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 1 - pozicija 3: Plastična epruveta 55 x 11. Ali je možno odstopanje od mer in za koliko. Ponudili bi vam epruveto dimenzij 55 x 11,5 mm?

Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Odgovor na to vprašanje smo že podali in sicer:
PREMER epruvete pod 3 ( Plastična epruveta PS brez zamaška, 55 x 11 mm) MORA biti tak kot je definiran (11 mm), VIŠINA epruvete je LAHKO 50 - 55 mm.
Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2020   09:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V sklopu 5 (odvzem krvi), zaporedna št. 6. bi vam ponudili sistem za odvzem krvi- ''metuljček'' z luer adapterjem z integriranim varnostnim zaklepom in držalom za enkratno uporabo.
Prosimo za potrditev.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
NE, artikel pod zaporedno številko 8. (držalo) se ponudi kot ločen artikel, ki mora biti kompatibilen z artiklom 6. in 7. Za artikle pod 6.,7. in 8. NE ODSTOPAMO od specifikacij, kot so navedene v razpisu.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 7: ARTIKEL 11: Set, sterilen, pinceta (1x), tamponi/netkani št. 3 (5x).
Kot veliko podjetje za oskrbo z medicinskimi pripomočki na našem trgu navedenega artikla oz. seta ne poznamo.
Prosimo za več podatkov o izdelku, ker jih nujno potrebujemo za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V navedenem opisu artikla so vsi podatki STERILNEGA seta, katerega naročnik uporablja. Točno je navedena VSEBINA le-tega.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.02.2020   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 5- ODVZEM KRVI, ZAPOREDNA ŠT. 10.:
Nam lahko zaupate kataloško številko artikla, ki ga trenutno uporabljate, da vam lahko ponudimo najbolj ustrezno alternativo.

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
NI POTREBNO, artikel je specificiran po vseh bistvenih lastnostih.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.02.2020   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

plašč za izolacijo rumen z manšetama, pasom , ali lahko ponudimo pakiranje zavitek s 10 plašči.


Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pod pogojem, da so ti plašči namenjeni ZA IZOLACIJO- ZAŠČITO OSEBJA, lahko ponudite zavitek z 10. plašči.
Lep pozdrav.

Datum objave: 13.02.2020   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop št. 9:

-zap. št. 3: Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 10 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo.
Ali lahko ponudimo brizge, posamično sterilno pakirane, ki izpolnjujejo željene zahteve in katerih pakiranje je škatla s 100 kos, ceno pa preračunamo na kos? Tako kot imate zahtevo v sklop 9 z.št. 1-2

-zap. št. 4: Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 20 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo.
Ali lahko ponudimo brizge, posamično sterilno pakirane, ki izpolnjujejo željene zahteve in katerih pakiranje je škatla s 100 kos, ceno pa preračunamo na kos? Tako kot imate zahtevo v sklop 9 z.št. 1-2

-zap. št. 5: Brizgalka za enkratno uporabo, luer, s koncentričnim izlivom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 50 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo.
Ali lahko ponudimo brizge, posamično sterilno pakirane, ki izpolnjujejo željene zahteve in katerih pakiranje je škatla s 100 kos, ceno pa preračunamo na kos? Tako kot imate zahtevo v sklop 9 z.št. 1-2

-zap. št. 6: Brizgalka za enkratno uporabo, s kateterskim nastavkom, sterilna, tridelna, brez lateksa/DEHP/PVC, z dobro ločljivo merilno skalo. Prostornina: 50 ml. Pakiranje: zavoj z eno brizgo.
Ali lahko ponudimo brizge, posamično sterilno pakirane, ki izpolnjujejo željene zahteve in katerih pakiranje je škatla s 100 kos, ceno pa preračunamo na kos? Tako kot imate zahtevo v sklop 9 z.št. 1-2

-zap. št. 8: Brizgalka, pred-napolnjena s 0,9% razt NaCl, posebna oblika za prebrizgavanje IV katetrov, sterilna, za enkratno uporabo. Prostornina: 10 mL. Pakiranje: zavoj z 1 brizgo.
Ali lahko ponudimo brizge, posamično sterilno pakirane, ki izpolnjujejo željene zahteve in katerih pakiranje je škatla s 100 kos, ceno pa preračunamo na kos? Tako kot imate zahtevo v sklop 9 z.št. 1-2

-zap. št. Igla za peresnik, varnostna, z dvojnim samodejnim ščitnikom, sterilna, 30 G (0,3 mm x 5 mm). Pakiranje: škatla s 100 zavoji z 1 iglo.
Ali lahko ponudimo igle, ki izpolnjujejo željene zahteve in so dimenzije G30 0,3 X 6 MM ?

-zap. št. 15: Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 16 (1,8 mm x 45 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo.
Prosimo pojasnite ali pravilno razumemo, da morajo biti kanile iz poliuretana?

-zap. št. 16: Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 18 (1,3 mm x 45 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo.
Prosimo pojasnite ali pravilno razumemo, da morajo biti kanile iz poliuretana?

-zap. št. 17: Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 20 (1,1 mm x 32 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo.
Prosimo pojasnite ali pravilno razumemo, da morajo biti kanile iz poliuretana?

-zap. št. 18: Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 22 (0,9 mm x 25 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo.
Prosimo pojasnite ali pravilno razumemo, da morajo biti kanile iz poliuretana?

-zap. št. 19: Kanila, intravenska, z varnostnim mehanizmom, sterilna, brez lateksa/DEHP. Velikost: G 24 (0,7 mm x 19 mm). Pakiranje: škatla s 50 zavoji z 1 kanilo.
Prosimo pojasnite ali pravilno razumemo, da morajo biti kanile iz poliuretana?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Sklop št. 9:
-zap. št. 3: DA
-zap. št. 4: DA
-zap. št. 5: NE
-zap. št. 6: DA
-zap. št. 8: DA
-zap. št. 13: Dimenzije igle za peresnik, varnostne, z dvojnim samodejnim ščitnikom, sterilne, morajo biti skladno z zahtevami naročnika: 30 G (0,3 mm x 5 mm).
- od zap. št.: 15. do vklj. 19. Naročnik že podal odgovor, katerega pravilno razumete. Obvezno poliuretanski kateter. Dvovhodna kanila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.02.2020   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 1 - dodatne zahteve: "Zaradi opreme naročnika morajo biti artikli z oznako Burnik in Brand točno tak".
Prosimo za natančno definicijo kaj za vas pomeni "TOČNO TAK", hkrati pa vas opozarjamo na 68. člen (tehnične specifikacije) ZJN-3, ki govori:
(6) Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe morajo vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«.

V skladu z navedenim zahtevamo, da nam dovolite ponuditi kot to veleva tudi zakon enakovredne izdelke zahtevanih, ki bodo vsekakor kompatibilne z izdelki, ki jih že imate v lasti.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 1, vas prosimo, da nam dovolite ponuditi nekoliko različna pakiranja od vašega željenega, saj se pakirne enote od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo.
Vaša dodatna zahteva pod predračunom se glasi: "Pakiranja "pakiranje/škt" so lahko tudi drugačna, vendar mora končno število ustrezati številu želenih artiklov ("EM/kos")."
Prosim da spremenite zahtevo, saj le ta ni logična npr. če pogledamo izdelek pod zap. št. 1 Plastična posodica PP za urin s pokrovom na navoj , volumen 100-125 ml , z merilno skalo 20-100 ml, kjer želite pakirno enoto 450, okvirna letna količina je 3, kar skupaj znese 1.350kosov.

Kot je iz zgoraj navedenega razvidno mora biti končen rezultat 1350 kosov, kar npr. pri pakiranju 500 kosov ni mogoče. Glede na to, da se predvidena poraba vedno razlikuje od dejanske porabe vas prosimo, da dovolite odstopanja v pakirnih enotah in z navedenim po nepotrebnem ne omejujete konkurence.

zap. št. 2 - ali tukaj želite posamezno pakirane lončke.

Za odgovore in razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

ODGOVOR
Sklop 1, zap. št. 1 DA, lahko ponudite definirano pakiranje (navedete ga v opisu ponujenega artikla, stolpec »Naziv ponujenega artikla«). V kolikor ponudite drugačno pakiranje od zahtevanega, morate preračunati ponujeno ceno na zahtevano pakiranje, da so ponudbe med seboj primerljive.

Sklop 1, zap št. 2 DA, vsak sterilni lonček mora biti v svojem pakiranju.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 1, zap. št. 18. Prosimo, da nam dovolite ponuditi epruveto za pripravo urinskega sedimenta, kot je URISED - enakovredna epruveta brez zamaška, material PS, volumen 12 ml; oznaka na 10ml; spodnji del zožan, kamor se med centrifugiranjem zbere urinski sediment.

Hvala.

ODGOVOR
Sklop 1 , zap. št. 18 NE, artikel mora ustrezati opisu, vključno z merilno skalo.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pošiljamo vam vprašanja:
sklop 5
- zaporedna številka 3: ali lahko ponudimo stekleno epruveto za določanje sedimentacije?
- zaporedna številka 6: ali želite varnostni mehanizem metuljčka, ki se aktivira ročno, ko se igla izvleče iz žile ali avtomatski varnostni mehanizem, ki se aktivira ko je igla še v veni in s tem zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti za zdravstvenega delavca?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Sklop 5:
- zap. št. 3 NE, ker smo v skladu s priporočili DIREKTIVE SVETA 2010/32/EU oz. z Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UrL RS 46/2013) izločili uporabo steklenih epruvet.
- zap. št. 5 želimo varnostni mehanizem metuljčka, ki se aktivira ročno in omogoča zaklep igle z vpotegom igle navznoter takoj po odvzemu.
Lep pozdrav.


Datum objave: 20.02.2020   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 1 - dodatne zahteve: "Zaradi opreme naročnika morajo biti artikli z oznako Burnik in Brand točno tak".
Prosimo za natančno definicijo kaj za vas pomeni "TOČNO TAK", hkrati pa vas opozarjamo na 68. člen (tehnične specifikacije) ZJN-3, ki govori:
(6) Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe morajo vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«.

V skladu z navedenim zahtevamo, da nam dovolite ponuditi kot to veleva tudi zakon enakovredne izdelke zahtevanih, ki bodo vsekakor kompatibilne z izdelki, ki jih že imate v lasti.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Sklop 1 , št. 8., 9. 10. Točnost merilne tehnike je zagotovljena z uporabo originalnih (BRAND) nastavkov, s katerimi je bila pipeta (znamke BRAND) tudi umerjena. Dodatnih validacijskih postopkov mikropipet zaradi uporabe neoriginalnih nastavkov ne bomo izvajali. Nastavki morajo biti originalni.
Želene artikle lahko ponudi več ponudnikov.
Sklop 1, št. 19.,20. Artikli, vezani na aparat SEDIKO M10 oz. VACUPETA stojalo, ne dopuščajo izbire podobnih nadomestkov oz. paralel.
Želene artikle lahko ponudi več ponudnikov.

Lep pozdrav.


Datum objave: 20.02.2020   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede ESPD obrazca nas zanima kaj naj v točki B vpišemo
B: Ekonomski in finančni položaj
Člen 58(3) Direktive 2014/24/EU, ki je v nacionalno zakonodajo prenesen s petim do devetim odstavkom 76. člena ZJN-3, določa naslednje pogoje za sodelovanje, ki se uporabljajo pri oddaji javnega naročila:
Druge ekonomske ali finančne zahteve
Glede drugih ekonomskih ali finančnih zahtev, če obstajajo, iz ustreznega obvestila ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, gospodarski subjekt izjavlja, da:

Opišite jih
Vnesite opis
Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki? Da Ne

lep pozdrav

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je naveden pogoj:
"8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja
1. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov".

To pomeni, da v ESPD obrazec vpišete samo "opis" izpolnjevanja tega pogoja, (da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila niste imeli..... ) in
v katerih uradnih evidencah so ti podatki preverljivi, oziroma, v kolikor bo naročnik zahteval predložitev BON-2, da boste le tega dostavili.
Lep pozdrav.


Datum objave: 20.02.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji pod 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti , pišete pod točko 4. Da bo predložil vzorce zahtevanih artiklov v originalni embalaži s tehničnimi specifikacijami oz. druga dokazila in varnostne liste artiklov, ki jih bo naročnik zahteval po odpiranju ponudb od najugodnejših ponudnikov.
Zanima nas, če boste zahtevali vzorce tudi od ponudnikov, ki vam že sedaj dobavljamo artikle, ki jih bomo ponudili v tem razpisu? Je precej nesmiselno, saj jih poznate, ker jih dnevno uporabljate.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

V kolikor bo izbran ponudnik, ki nam že sedaj dobavlja blago in bo hkrati TUDI v njegovi ponudbi naveden ustrezen artikel, katerega mi poznamo in ga uporabljamo, NE bomo zahtevali vzorcev.
Lep pozdrav.

Datum objave: 21.02.2020   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 1, zap. št. 9. Nastavki rumeni 2-100 µl , BRAND - prosimo, če preverite volumen - smo povprašali in le ta naj bi bil od 2-200uL.
Hvala za vašo pomoč.

ODGOVOR
DA, imate prav, narejena je napaka pri zapisu volumna, pravi volumen je 2-200 uL.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 1 smo vas prosili, da nam dovolite ponuditi nekoliko različna pakiranja od vašega željenega, saj se pakirne enote od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo. Vi ste nam to dovolili samo za izdelek pod zap. št. 1.

Prosimo za potrditev, da nam dovolite slednje za vse izdelke v sklopu, saj je povsod podobna zgodba, kot v omenjenem primeru.

Hvala.

ODGOVOR
DA, dovoljeno je odstopanje od želenega pakiranja, razen za artikel pod zap. št. 22, kjer eno pakiranje ne sme presegati predvidene letne količine.
Kakšno pakiranje ponujate, navedite v opisu ponujenega artikla, stolpec »Naziv ponujenega artikla«.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

na vas se obračamo zaradi vašega odgovora: "Sklop 1, št. 19.,20. Artikli, vezani na aparat SEDIKO M10 oz. VACUPETA stojalo, ne dopuščajo izbire podobnih nadomestkov oz. paralel. Želene artikle lahko ponudi več ponudnikov. "

Že res, da zap. št 19, kjer zahtevate pipeto, je le ta vezana na aparat SEDIKO M10, žal pa se z vašo naslednjo trditvijo za zap. 20, kjer zahtevate graduirano pipeto za ročno odčitavanje ne strinjamo. Dejstvo je, da so na trgu graduirane pipete drugih proizvajalcev, ki so popolnoma ustrezne in enakovredne za ročno odčitavanje v kombinaciji s katerokoli epruveto za ESR in so kompatibilne z Burnikovim stojalom kot tudi npr. z Greinerjevim.
V skladu z navedenim zahtevamo, da umaknete zahtevo po prijavi pipete proizvajalca Burnik, saj z navedenim kršite ZJN-3, na trgu je veliko enakovrednih pipet, ki so popolnoma enakovredne z Burnikovo graduirano pipeto.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

NE, zahteva ostaja ista. ZJN-3, da se mora naročnik obnašati v postopkih javnih naročil racionalno in ekonomično. Vzroke za tako postopanje naročnika pa smo že obrazložili v enem prejšnjih odgovorih.
Lep pozdrav.


Datum objave: 24.02.2020   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu 1 imate pod dodatnimi zahtevami napisano: "Naročnik bo po odpiranju ponudb zahteval od prvih treh najugodnejših ponudnikov vzorce za vse artikle (po 10) (razen za artikle, ki jih naročnik trenutno uporablja)." Ni smiselno da zahtevate
Glede na navedeno in dejstvo, da so nekateri izdelki standardni, kot npr. brand, burnik, uriculta ORION, se nam ne zdi smiselno, da boste zahtevali vzorce, prav tako ni smiselno, da zahtevate vzorce Parafilma, katerega cena je ogromna - prepričani smo da bi bila zahteva izpis iz kataloga opravičena, iz katre bi lahko izbrali za kateri izdelek gre.

Hvala za vaše razumevanje in odgovor.

ODGOVOR

Vzorce bomo zahtevali za vse artikle, ki jih nismo oz. ne uporabljamo in jih ne poznamo. Za parafilm bo dovolj vzorec traku.
Lep pozdrav.

Datum objave: 24.02.2020   11:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V okvirnem sporazumu v 4. točki zahtevate, da mora biti material dostavljen do 10 ure zjutraj - zahteva je nemogoče in neupravičena. Smo podjetje, ki se poslužuje javne dostavne službe in smo prepričani, da nismo edini, zato je takšna zahteva neupravičena, sploh za tako odročen kraj. Dejstvo je, da so lahko zastoji na cesti, da je oddaljenost vašega kraja zelo odročna in da ob množični dostavi (več prejemnikov) javna dostavna služba ne more garantirati dostavo do 10 ure.

Zahteva je pisana za podjetja, ki imajo svojo dostavno službo, torej samo nekaj večjih dobaviteljev, ki lahko popolnoma prilagodijo načrt poti. Kaj bi bilo, če bi imela takšne zahteve vsa podjetja. Dejstvo, je da je vaš delovni čas dejansko celoten dan, saj ste bolnišnica oziroma vsaj 8 ur, kot to veleva zakon, zato smo prepričani, da lahko blago sprejmete tudi po 10 uri. Opozarjamo, da z navedenim kršite zakon:
ZJN-3:
5. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki)
(1) Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.
(2) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

76. člen (pogoji za sodelovanje)
(1) Naročnik lahko določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:
a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
b) ekonomski in finančni položaj;
c) tehnično in strokovno sposobnost - vaša zahteva ne spada nikamor med navedeno - prosim preverite zakon.

in KZ-1: 225. člen (Protipravno omejevanje konkurence)

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo konkurence, krši prepoved omejevalnih sporazumov med podjetji, zlorabi prevladujoči položaj enega ali več podjetij ali ustvari prepovedano koncentracijo podjetij in s tem prepreči ali pomembno ovira ali izkrivlja konkurenco v Republiki Sloveniji ali na trgu Evropske unije ali njenem pomembnem delu, ali pomembno vpliva na trgovino med državami članicami, kar ima za posledico veliko premoženjsko korist za to podjetje ali za ta podjetja ali veliko premoženjsko škodo za drugo podjetje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Ponovno vas pozivamo, da preučite opravičenost vaših zahtev.

ODGOVOR
Naša lekarna je odprta od 7.00 do 15.00 ure. Zaradi večinoma jutranje oziroma dopoldanske oskrbe (do 12. ure) bolniških oddelkov z zdravili in medicinskimi pripomočki je delo zelo oteženo, v kolikor je dostava dobavitelja kasnejša od 10. ure. Predno celotno pošiljko pospravimo, vnesemo v sistem in pripravimo še za oddelke (v kolikor nimamo določenega artikla na zalogi), to vzame precej časa vsem; delo se vsem podvaja in terja dosti prilagajanja.

Tudi sedaj v veliki meri uspešno poslujemo z dobavitelji, ki se poslužujejo javne dostavne službe in v večini nimamo problemov z dostavami (v naš odročen kraj pripelje vsaka dostavna služba).

Blago naročamo vsaj en dan pred dostavo, do 10. ure. Z dobaviteljem, ki bo izbran za določen sklop (več sklopov) pa se bomo lahko dogovorili glede DNEVA DOSTAVE, glede ure dostave pa ne odstopamo.
Lep pozdrav.Datum objave: 24.02.2020   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vam lahko v sklopu 5 "odvzem krvi" pod zaporedno številko 10 ponudimo lanceto, ki je zahtevanih velikosti, vendar ni samosprožilna. Aktivira se s pritiskom na gumb. Je varnostna, po uporabi se sama vpotegne v držalo. Lanceto pravzaprav že uporabljate in do sedaj ni bilo reklamacij.

Zahvaljujemo se za odgovor,
lep dan

ODGOVOR
DA, lahko ponudite lanceto, ki se sproži s pritiskom na gumb. Pogoj je, da se sama vpotegne v držalo.
Lep pozdrav.Datum objave: 25.02.2020   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod sklopom 6 imate že vrsto let zahtevo, da morajo biti izdelki pod zap. št: 1, 2, 7, 8, 9, 10 in 15 od istega proizvajalca. Glede na razpisane strokovne kriterije le to ni mogoče, saj imate pot temi zaporednimi številkami karakteristike različnih proizvajalcev. Prosim, če to zahtevo umaknete, sicer drugače vam noben ponudnik, ne bo mogel ponuditi izdelkov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Imate prav, da smo bili premalo pozorni, ampak vseeno ta zahteva, da MORAJO biti izdelki od istega proizvajalca, ,še vedno velja za artikle pod zap. št.: 8, 9 in 10.
Lep pozdrav.

Datum objave: 26.02.2020   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali moramo v ESPD obrazec navesti tudi reference? Zanima nas koliko ter v kakšni vrednosti?

Ali pustimo prazno in nas boste po potrebi pozvali, da vam jih priložimo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne, naročnik v tem delu ni zahteval referenc, če se bo naknadno izkazala potreba po referencah, vas bo naročnik pozval, da jih predložite.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 11, zap. 14. - Rokavice umivalne, brez PE folije, 100% celuloza, 16 cm x 23 cm. Pakiranje: škatla/zavitek s 50 rokavicami:

Rokavice umivalne, brez PE folije, 100% celuloza, 16 cm x 23 cm. Pakiranje: škatla/zavitek s 50 rokavicami: Smemo ponuditi umivalne rokavice, ki so pakirane po 100 kom/zav in ceno preračunati na želeno pakiranje 50 kom/zav?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Lahko ponudite umivalne rokavice, ki so pakirane po 100 kom/zav in ceno preračunate na želeno pakiranje 50 kom/zav.
Lep pozdrav.

Datum objave: 02.03.2020   07:38
Spoštovani!
Za 9. sklop: zap. št. artikla 19: Kanila z varnostnim mehanizmom 24G, POTRJUJEMO, da zahtevamo eno-vhodno kanilo.
Odgovor, ki smo ga objavili dne 13.2.2020 je napačen, ker smo objavili, da zahtevamo dvo-vhodno kanilo.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Datum objave: 02.03.2020   07:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 7, zap. št. 11: Set, sterilen, pinceta (1x), tamponi/netkani št. 3 (5x). Ali vam lahko ponudimo set, sterilen, pinceta (1x), tamponi/netkani št. 3 (4x)?

ODGOVOR
V principu lahko ponudite omenjeni set, samo naročnik odgovarja, da v kolikor bodo ostali ponudniki za omenjeni 11. sklop ponudili set, ki smo ga zahtevali in bodo ustrezali tudi zahtevam za ostale artikle v tem sklopu, se pravi, da bodo ekonomsko najugodnejši, bo vaša ponudba obravnavana kot nedopustna za omenjeni sklop.
Lep pozdrav.