Dosje javnega naročila 000439/2020
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Vzdrževalna dela na ribniku Resa v Krškem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000439/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.01.2020
JN000439/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000439/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2020
JN000439/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000439/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 749813278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/340684/RD_RibnikResa_Krško_final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15737
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalna dela na ribniku Resa v Krškem
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2020 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževalna dela na ribniku Resa v Krškem

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
45240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela na ribniku Resa v Krškem


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru izjemno slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s strani EU, in sicer s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2020   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2020   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso (projektno) dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2020   07:08
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo celotne tehnične dokumentacije.

ODGOVOR
Zaradi velikosti je projektna dokumentacija objavljena na spletni strani naročnika: https://www.krsko.si/objava/240057Datum objave: 03.02.2020   10:14
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za preverbo popisa del. Recimo točka III.3.3 in II.5.1.
Prosimo za objavo projektne dokumentacije.
Kakšna je zahtevana vrednost ali obseg reference?


ODGOVOR
V postavki II.5 je prava vrednost 653,04 m3, postavka III.3.3 pa je prava vrednost 137,28 m2.
Zahtevana vrednost reference je najmanj 70.000 z DDV.
Naročnik je v objavo poslal popravek razpisne dokumentacije in popisa.
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.


Datum objave: 04.02.2020   07:10
VPRAŠANJE
V poglavju III.3 Izdelava zaprtega pretočnega profila, v postavki št. 1 navajate, da je potrebnih 20 m1 PE cevi za odvodni kanal iz meniha in 67,7 m1 PE cevi z odvodni kanal iz varnostnega preliva, medtem ko skupaj količino navajate 33 m1.
Kaj je sedaj prav?

ODGOVOR
Skupna dolžina PE cevi za odvodni kanal je bila v popisu napačno napisana. Prava dolžina znaša 87,7 m . Naročnik je v objavo poslal popravljen popis.


Datum objave: 05.02.2020   09:50
VPRAŠANJE
Ali gre pri PE cevi DN 1000 mm SN 8 to za zunanjo ali notranjo mero cevi?
Pri ponudbi upoštevamo PE cev 1000/852 x 6000 mm ali PE cev 1200/1030 x 6000 mm cev?
Hvala!

ODGOVOR
DN 1000mm (nazivni premer) pomeni zunanji premer.