Dosje javnega naročila 000610/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: Nakup petih električnih vozil
ZJN-3: Odprti postopek

JN000610/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000610/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2020
JN000610/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000610/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 024-052933
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup petih električnih vozil
Referenčna številka dokumenta: 434-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup petih električnih vozil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup petih električnih vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   08:17
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcu referenčno potrdilo zahteva Uspešna in kvalitetna izvedba najmanj 1 (ene) primerljive gradnje, kot je predmet javnega naročila, ki je vključevala tudi izgradnjo parkirišč, v višini najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, v skladu s pogodbeno določenim rokom.
Ali je to pravilno glede na razpis za vozila?

ODGOVOR

Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije, ker so bili pomotoma dodani napačni obrazci.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 06.02.2020   08:18
VPRAŠANJE
Seznam referenc Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno in kvalitetno, v skladu s pogodbeno določenim rokom, izvedli najmanj 1 (eno) primerljivo gradnjo, kot je predmet javnega naročila, ki je vključevala tudi izgradnjo parkirišč, v višini najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, in sicer:

Ali so pravilne zahteve?

Predlagamo, da naročnik preuči tehnično dokumentacijo in jo ponovno objavi saj je trenutna dokumentacija vezana na gradbena dela in ne ne nabavo vozil

ODGOVOR

Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije, ker so bili pomotoma dodani napačni obrazci.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 06.02.2020   08:18
VPRAŠANJE
V obrazcu- IZJAVA O TEHNIČNEM OSEBJU naročnik zahteva strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev
Ali je to pravilna zahteva glede na razpis?

ODGOVOR
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije, ker so bili pomotoma dodani napačni obrazci.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 13.02.2020   10:25
VPRAŠANJE
Spremenjena razpisna dokumentacija še vedno ni objavljena na S PROCUREMENTU

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je bila dne 6.2.2020 objavljena brez obrazcev, v katerih je bilo zahtevano, da ponudniki izkažejo referenco za gradbena dela.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 13.02.2020   10:29
VPRAŠANJE
Multimedijski sistem (vozilo je opremljeno z radijem, CD, BLUETOOTH, USB s komandami na volanu) ali je to misljeno to?
Rezervnega kolesa ni, temveč je v vozilu kit za popravilo pnevmatike. Ali je to sprejemljivo?
Zahtevate konzolo, konzola sicer je, ni pa naslona za roke. Ali je to sprejemljivo?

ODGOVOR

1. Sprejemljivo je tako kot je našteto.
2. Kit je za popravilo pnevmatike je sprejemljiv.
3.Konzola brez naslona je sprejemljivo.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 18.02.2020   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje1.:
Ali je za naročnika sprejemljivo, da ima vozilo 5 sedežev? V razpisni specifikaciji zahtevate vozilo s 7 sedeži.
Vprašanje2.:
Pri postavki napetost prosimo za definicijo o napetosti. Ali je to napetost polnjenja ali napetost pogonske baterije?
Vprašanje3.:
Polnilne zmogljivosti - izmenični tok - Ali je za naročnika sprejemljivo trofazno 11kW polnjenje, kar omogoča hitrejše polnjenje. Ob enem omogoča tudi enofazno polnjenje.
Vprašanje4.: Prosim za podrobnejše navodilo oz razlago kaj ste imeli v mislih pri zahtevani specifikaciji kasko zavarovanje za 1. leto?

Hvala za vaše odgovore!ODGOVOR
Vozilo mora obvezno imeti 7 sedežev, ki morajo imeti enako oblazinjenje in udobje.

Navedena vrednost je napetost baterije.

Obenem omogoča tudi enofazno polnjenje. Za naročnika je sprejemljivo, da ima enofazno in trofazno polnjenje.

Ponudnik mora za ponujeno vozilo vključiti tudi kasko zavarovanje za 1. leto.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 26.02.2020   07:44
VPRAŠANJE
1. Garancija vozila je lahko 5 let ali 100.000 km?
2. Ali je dovolj mali paket zavarovanja ali veliki ali veliki+?


ODGOVOR

1. Naročnik dopušča garancijo, ki traja 5 let ali 100000 km odvisno kaj prej doseže.
2. Zaradi prevozov, ki bodo z vozilom izvajani, naročniku ustreza največji paket zavarovanja.

naročnik Mestna občina Novo mesto