Dosje javnega naročila 000609/2020
Naročnik: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Storitve: TISK IN ODPREMA URADNEGA GLASILA
ZJN-3: Odprti postopek

JN000609/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000609/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN000609/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000609/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 024-053900
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Dunajska cesta 167
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Škodlar
petra.skodlar@uradni-list.si
+386 12001845

Internetni naslovi
https://www.uradni-list.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/340988/Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15802
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TISK IN ODPREMA URADNEGA GLASILA
Referenčna številka dokumenta: JN-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je tisk in odprema uradnega glasila za obdobje 2 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz Predračuna ter Tehničnih specifikacij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.03.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.03.2020   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Dunajska cesta 167
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosim sporočite naklado po posameznem naročilu?
definirana skupna naklada za 2 leti ni zadosten podatek za pripravo transparenten ponudbe. Tako definirana količina je lahko dobra zgolj za trenutnega izvajalca ki vas dobro pozna.
To pa lahko nakazuje na prirejenost razpisa.

Prosim da jasno sporočite naklade po posameznih izdelkih. ter pogostost strani vsebine / leto..

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

kot izhaja iz tehničnih specifikacij, ki so definirane v dokumentaciji javnega naročila je trenutna naklada 570 izvodov in je za vsak izid enaka. Kot izhaja iz vzorca pogodbe se naklada tekom trajanja pogodbe lahko spremeni, zato smo kot naročnik ocenili okvirno naklado, ki jo pričakujemo v času trajanja pogodbe. V tehničnih specifikacijah je prav tako navedeno, da v tednu predvidoma izideta ena do dve številki, lahko tudi več (možnost tudi dveh številk ali več številk na dan). Obseg strani v posamezni publikaciji ni fiksen in variira od številke do številke, saj ga je zaradi narave dela vnaprej nemogoče predvideti.