Dosje javnega naročila 000486/2020
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019-2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.994,00 EUR

JN000486/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.01.2020
JN000486/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2020
JN000486/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2020
JN000486/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000486/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Romana Volavšek
romana.volavsek@marjeticakoper.si
+386 56633704
+386 56633706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/341008/Razpisnadokumentacija_revidiranje.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/341008/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15785
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019-2021
Referenčna številka dokumenta: Številka javnega naročila: 1-JN-S/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019-2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.
II.2.4 Opis javnega naročila
REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019-2021-ves podroben opis storitev v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   11:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2020