Dosje javnega naročila 000605/2020
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.430,80 EUR

JN000605/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000605/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2020
JN000605/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.05.2020
JN000605/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000605/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 024-053902
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15792
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
71530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša iz razlogov morebitne zamude pri izvajanju GOI del
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15792


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.02.2020   11:27
VPRAŠANJE
spoštovani,
na objavljeni spletni strani ne najdemo razpisne dokumentacije. Prosimo za posredovanje ustrezne povezave do razpisne dokumentacije.
hvala

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je objavljena na spteni strani www.jssmol.si.

JSS MOL

Datum objave: 13.02.2020   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije in obrazcev, nam ni potrebno prilagati referenčnih potrdil.
Izpolniti je potrebno samo priloge št. 1/a, 1/b in 1/c. Imamo prav?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Referenčnih potrdil ni potrebno prilagati.

JSS MOL

Datum objave: 17.02.2020   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za pojasnilo načina plačila pogodbenega zneska (stran 18 razpisne dokumentacije) in sicer pod točko C. Strokovni nadzor v garancijski dobi, delež plačila 1/5 zneska ponudbe.

Lp

ODGOVOR


Ponudnik v obrazcu ponudbe navede ponudbeno ceno za izvajanje inženirskih storite v fazi izbire izvajalca GOI del (A), za inženirske storitve in koordinacijo v fazi izvajanja GOI del (B) ter za strokovni nadzor v garancijski dobi (C). Plačilo za opravljen strokovni nadzor v garancijski dobi (ponudbena cena pod točko C) bo izvedeno v petih enakih zneskih enkrat letno v času splošnega garancijskega roka 5 let.

JSS MOL

Datum objave: 20.02.2020   09:31
VPRAŠANJE
prosimo za objavo razpisnih obrazcev v WORDU.
hvala in lp

ODGOVOR


Razpisni obrazci so že objavljeni v obliki, ki omogoča elektronsko izpolnjevanje.

JSS MOL

Datum objave: 20.02.2020   09:45
VPRAŠANJE
prosimo za informacijo o višini ocenjene vrednosti GOI del ter ocenjene vrednosti javnega naročila

ODGOVOR


Podatek o ocenjeni vrednosti javnega naročila je podatek, ki je pomemben izključno za naročnika, da izbere pravo vrsto postopka glede na določbe Zakona o javnem naročanju.
Vrednost GOI del ponudniki ocenijo glede na opis projekta in projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Povezava do slednje je objavljena na spletni strani naročnika, poleg razpisne dokumentacije.

JSS MOL