Dosje javnega naročila 000509/2020
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Blago: Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 67.869,98 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000509/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.01.2020
JN000509/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2020
JN000509/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.02.2020
JN000509/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2020
JN000509/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2020
JN000509/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2020
JN000509/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2020
JN000509/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000509/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416

Internetni naslovi
https://www.jeko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15769
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2020
Referenčna številka dokumenta: V/09-SK-001/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44113620
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44113620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.02.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.02.2020   09:30
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.02.2020   13:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod točko 8.1.3 POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA, navajate kot dokazilo "Izpolnjen obrazec ESPD (v" Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj"). Ker objavljeni ESPD obrazec tega dela ne vsebuje vas prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

izpolnite samo kar je zahtevano v ESPD obrazcu.

Hvala

JEKO

Datum objave: 07.02.2020   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji pod točko 10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA, navajate, da je potrebno priložiti: "6. izpolnjen obrazec - OBR-5 Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti". Ker je to samo vzorec, vas prosimo za potrditev, da se ob oddaji ponudbe ta obrazec samo žigosa in parafira ter se ga ne izpolnjuje.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

obrazec samo žigosate in parafirate, izpolnjevanje ni potrebno.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.


Datum objave: 10.02.2020   08:31
VPRAŠANJE
Vezano na OBR-2, ali pod točko 6 zahtevate Asfalt AC 11 SURF B 50/70 A3 - eruptivc ali Asfalt AC 11 SURF B 50/70 A4 - dolomit?

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

Asfalt AC 11 SURF B 50/70 A4 - dolomit.

Lep pozdrav

JEKO, d.o.o.