Dosje javnega naročila 000531/2020
Naročnik: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano
Storitve: »IZBIRA IZVAJALCA ZA NAKLAD (PRETOVOR) IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE - ZA OBDOBJE DVEH LET«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000531/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.01.2020
JN000531/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2020
JN000531/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2020
JN000531/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000531/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
info@okoljepiran.si
info@okoljepiran.si
+386 056175000
+386 056175015

Internetni naslovi
http://okoljepiran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.okoljepiran.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15811
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »IZBIRA IZVAJALCA ZA NAKLAD (PRETOVOR) IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE - ZA OBDOBJE DVEH LET«
Referenčna številka dokumenta: 1/JNMV-B/SJS-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»IZBIRA IZVAJALCA ZA NAKLAD (PRETOVOR) IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE - ZA OBDOBJE DVEH LET«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. SKLOP: nakladanje (pretovor) odpadkov v zbirnem centru Dragonja na vozilo prevoznika komunalnih odpadkov
Številka sklopa: I
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SIZ - EXTRA-REGIO NUTS 1
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZBIRNI CENTER DRAGONJA
II.2.4 Opis javnega naročila
1. SKLOP: nakladanje (pretovor) odpadkov v zbirnem centru Dragonja na vozilo prevoznika komunalnih odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. SKLOP: prevoz komunalnih odpadkov iz zbirnega centra Dragonja do mesta obdelave RCERO Celje in razkladanje odpadkov
Številka sklopa: II
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SIZ - EXTRA-REGIO NUTS 1
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZBIRNI CENTER DRAGONJA
II.2.4 Opis javnega naročila
2. SKLOP: prevoz komunalnih odpadkov iz zbirnega centra Dragonja do mesta obdelave RCERO Celje in razkladanje odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2020   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.02.2020   12:29
VPRAŠANJE
Ali se prometna dovoljenja skenirajo in pošljejo med prilogami?

ODGOVOR


Prometna dovoljenja pošljite skenirana kot prilogo.

Datum objave: 07.02.2020   12:31
VPRAŠANJE
1 - V obrazec ESPD v rubriki ZAKLJUČEK (Del V) Gospodarski subjekt zagotavlja, da izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov - tega vprašanja ne razumem in ne vem, kaj je treba izpolniti: da ali ne?
2 - Ali je (Del VI) v Sklepnih izjavah pod točko B. potrebno kaj priložiti?

ODGOVOR

Spoštovani, na povezavi : https://www.enarocanje.si/_ESPD/ si lahko naložite Navodila za uporabo ESPD.
Datum objave: 07.02.2020   12:31
VPRAŠANJE
1. Kako izračunam vrednost prepeljanih kosovnih odpadkov na leto, če je cena prevoza fiksna (priloga 2, sklop II., stolpec 6)? Kako
2. Ali je v obrazcu ESDN v Del III. - Razlogi za izključitev - če je naš odgovor "ne", kaj potem izpolniš v drugi vrstici (Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki)?


ODGOVOR


ODGOVOR 1: naročnik objavlja nov obrazec PRILOGA 2
Obrazložitev za SKLOP II, stolpec 2: PREVOZ KOG, 20 03 07, količina 700 ton v dveh letih. Povprečna nasipna gostota kosovnih odpadkov znaša 142,86 kg v 1 m3. Pri zahtevanem prevozu najmanj 70 m3 je to 10 ton po prevozu. Pri 700 t KOG je to predvidoma 70 prevozov.

ODGOVOR 2:
Spoštovani, na povezavi : https://www.enarocanje.si/_ESPD/ si lahko naložite Navodila za uporabo ESPD.