Dosje javnega naročila 000551/2020
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA, Bač pri Materiji 28B, 6242 Materija
Blago: Nakup novega gasilskega vozila HTRV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000551/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.01.2020
JN000551/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000551/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA
Bač pri Materiji 28B
6242
SI044
Materija
Slovenija
Valter Fabjančič
gasilcimaterija@gmail.com
+386 41697545

Internetni naslovi
http://www.pgdmaterija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/341704/PGD_Materija_JN_nakup_HTRV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15823
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novega gasilskega vozila HTRV
Referenčna številka dokumenta: JN 01/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega hitrega, tehničnega reševalnega vozila HTRV za potrebe naročnika, skladno s tipizacijo GZS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega hitrega, tehničnega reševalnega vozila HTRV za potrebe naročnika, skladno s tipizacijo GZS. Ostalo v dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.02.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.02.2020   13:05
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatsko v sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2020   16:17
VPRAŠANJE št. 1
Ali lahko priglasimo tudi reference, ki so starejše od treh let?

ODGOVOR št. 1
Naročnik bo pri preverjanju dopustnosti ponudb upošteval reference, ki se nanašajo na dobavo gasilskih vozil primerljivih razpisanemu, v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudb.

S tem odgovorom je v delu, ki se nanaša na referenčno obdobje spremenjen Pogoj 8, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Ostale zahteve vezane na Pogoj 8 ostajajo nespremenjene.