Dosje javnega naročila 000553/2020
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Oblikovanje kreativnih besedil za potrebe digitalnega in vsebinskega marketinga ter tematskih besedil za dogodke v letu 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000553/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.01.2020
JN000553/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000553/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/341754/JNM-0004-2020-S-POG-STO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15821
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oblikovanje kreativnih besedil za potrebe digitalnega in vsebinskega marketinga ter tematskih besedil za dogodke v letu 2020
Referenčna številka dokumenta: JNM-0004/2020-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Oblikovanje kreativnih besedil za potrebe digitalnega in vsebinskega marketinga ter tematskih besedil za dogodke v letu 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPRAVA MARKETINŠKIH VSEBIN ZA PRODUKCIJO PROMOCIJSKEGA MATERIALA V SLOVENSKEM JEZIKU
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PRIPRAVA MARKETINŠKIH VSEBIN ZA PRODUKCIJO PROMOCIJSKEGA MATERIALA V SLOVENSKEM JEZIKU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPRAVA VSEBINSKIH SKLOPOV IN NAGOVOROV MY WAY V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PRIPRAVA VSEBINSKIH SKLOPOV IN NAGOVOROV MY WAY V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPRAVA VSEBIN ZA SPLETNI PORTAL TASTE SLOVENIA V SLOVENSKEM JEZIKU
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PRIPRAVA VSEBIN ZA SPLETNI PORTAL TASTE SLOVENIA V SLOVENSKEM JEZIKU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPRAVA VSEBIN ZA PREDSTAVITEV POSLOVNIH DOGODKOV IN PROJEKTOV NA SPLETU V SLOVENSKEM JEZIKU
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PRIPRAVA VSEBIN ZA PREDSTAVITEV POSLOVNIH DOGODKOV IN PROJEKTOV NA SPLETU V SLOVENSKEM JEZIKU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2020   10:05
Kraj: EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2020   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas kaj točno je definicija za:

- SKLOP 1; "ki je primerljiv po vrsti in obsegu tega javnega"". Kaj točno pomeni po vrsti?
- SKLOP 2; "in marketinških nagovorov My Way s področja priprave marketinških nagovorov in pozicijskih sloganov". Ali to merilo velja samo za nekoga, ki je že delal besedila My Way, ali veljajo vsi projekti priprave marketinških nagovorov in pozicijskih sloganov? Turizem tu ni specificiran.


ODGOVOR
Z delom besedila Merila 2 »Kadrovska prednost reference strokovnjaka v zadnjih treh letih«, ki se glasi »ki je primerljiv po vrsti in obsegu tega javnega naročila«, naročnik z navedbo »primerljiv po vrsti« zahteva referenco, ki ustreza predmetu naročila sklopa in tematiki sklopa.

Merilo za Sklop 2 velja za vse projekte priprave marketinških nagovorov in pozicijskih sloganov. Ni omejeno na besedila My way ali turizem.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker so različne zahteve pri referencah po sklopih lahko izpolnjene v okviru istega projekta: ali je enaka referenca lahko uporabljena večkrat - pri različnih sklopih? Ali se v primeru prijave na več sklopov morajo reference od sklopa do sklopa povsem razlikovati?

ODGOVOR

Prijavitelj lahko isto referenco uporabi v različnih sklopih, v kolikor ta vsebinsko ustreza predmetu naročila in tematiki sklopa.