Dosje javnega naročila 000561/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Gradnje: Izgradnja vročevodnega omrežja - izvedba strojnih in elektro del ter drugih del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000561/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.01.2020
JN000561/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2020
JN000561/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000561/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15837
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja vročevodnega omrežja - izvedba strojnih in elektro del ter drugih del
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/001
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja vročevodnega omrežja - izvedba strojnih in elektro del ter drugih del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj_Gregorčičev drevored
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja vročevodnega omrežja - izvedba strojnih in elektro del ter drugih del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
EU Kohezijski sklad.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2020   07:46
VPRAŠANJE
Dobro jutro,

RD še ni objavljene na portalu Naročnika dne 03.02.2020. Prosim za objavo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni, razpisna dokumentacija bo objavljena tekom dneva.


Datum objave: 04.02.2020   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Med razpisno dokumentacijo nismo zasledili naročnikovega obrazca ESPD, ki ga je potrebo uvoziti in v njega neposredno vnesti zahtevane podatke. A ga boste še objavili?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani, ker gre za naročilo male vrednosti, ESPD obrazca nismo kreirali, ker ni obvezen. Zadostuje, da predložite OBR-2 Izjava.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Dobro jutro,

RD še ni objavljene na portalu Naročnika dne 03.02.2020. Prosim za objavo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.

RD je objavljena.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.02.2020   11:25
VPRAŠANJE
Dober dan,

V popisih je navedeno:

18. T-ključ za upravljanje ventilov.
kompl. 2

19. Vreteno s polžnim pogonom za upravljanje podzemnih ventilov in zaščitna- natična cev vretena (glej detajl)
kompl. 2

Strošek pozicije točke 19 predstavlja 12% vsega dobavljenega materiala, delo se pa prav tako opravi s pozicijo 18, ki pa predstavlja 0,3% vsega dobavljenega materiala.

Vprašanje:

Je potrebno ponuditi obe varianti za opravljanje z ventili?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Ponuditi je potrebno obe varianti.

Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Dober dan,

V popisih je zahtevana predizolirana cev z difuzijsko bariero:
Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, z difuzijsko bariero, skladno z EN 253 (PREINSULATED PIPE).

Vprašanje:

Se lahko ponudbi cev brez difuzijske bariere, ker je v tem primeru nabor dobaviteljev večji, z difuzijsko bariero sta na voljo le dva LOGSTOR in ISOPLUS?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Ponuditi je potrebno opremo, ki je skladna s tehničnimi specifikacijami in popisi projekta.

Lep pozdravDatum objave: 13.02.2020   11:39
VPRAŠANJE
Dober dan,

Eventuelna zaščita, zavrovanje lege ali prestavitev komunalnega voda (po pogojih upravljalca komunalnega voda)
- cevovoda plinovoda
- elektro kablovoda
- meteorne in fekalne kanalizacije

Vprašanje:
Glede na to gradbena dela izvaja Naročnik sam, na terenu varovanje ostalih komunalnih vodov izvede izvajalec gradbenih del med izkopom oz. zasipom, bi bilo to smiselno priključiti gradbeno obrtnim delom.
Je možno te pozicije izločiti iz montažnih del?

Hvala in lep pozdravODGOVOR
Spoštovani!

Postavk ni možno izločiti.

Lep pozdrav