Dosje javnega naročila 000562/2020
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Storitve: Strokovna pomoč v okviru projekta LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000562/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.01.2020
JN000562/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
JN000562/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000562/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15840
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovna pomoč v okviru projekta LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711)
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje strokovne pomoči in svetovanje pri administrativnem in tehničnem vodenju projekta, kar vključuje pripravo načrta izvedbe projekta in pomoč naročniku pri vsakokratnem poročanju, tako vsebinskem kot finančnem, organizaciji in izvedbi sestankov ter reševanju vsakokratnih odprtih vprašanj, vezanih na izvajanje projekta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje strokovne pomoči in svetovanje pri administrativnem in tehničnem vodenju projekta, kar vključuje pripravo načrta izvedbe projekta in pomoč naročniku pri vsakokratnem poročanju, tako vsebinskem kot finančnem, organizaciji in izvedbi sestankov ter reševanju vsakokratnih odprtih vprašanj, vezanih na izvajanje projekta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročnik nastopa kot vodilni partner pri izvajanju projekta LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.02.2020   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2020   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2020   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2020   08:16
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 10. 2. 2020 do 13.30 ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ugotavljamo, da naročnik praktično zahteva vse reference, vezane na projekte LIFE, ostali EU projekti so v bistvu zapostavljeni pri ocenjevanju, čeprav smo prepričani, da se nudenje administrativnih storitev za te ne-LIFE projekte ne razlikuje bistveno od LIFE projektov. Prosimo naročnika za obrazložitev te diskriminacije.

Odgovor naročnika:
Naročnik smatra, da pri postavljenih referencah odgovornega vodje projekta, ki se obravnavajo kot merila za izbiro ponudbe, nikakor ne gre diskriminacijo. Predmet javnega naročila se nanaša na LIFE projekte, ki imajo zelo specifične zahteve in pravila, vezana tako na vsebinsko kot finančno področje, zato je razumljivo, da mora ponudnik, ki bo izbran, poznati vse vidike finančnega mehanizma LIFE. Sploh pa se sam predmet javnega naročila ne obravnava kot administrativne storitve, temveč strokovna pomoč, pri čemer je mišljena strokovna podpora projekta na vseh področjih.
Dodatno je naročnik kot eno od meril za izbiro ponudbe, ki se nanašajo na reference odgovornega vodje projekta, dovolil tudi reference, ki niso vezane na LIFE projekte in prejmejo največ 7 točk.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.