Dosje javnega naročila 000613/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Blago: ZDRAVILA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.633,44 EUR

JN000613/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2020
JN000613/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN000613/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.03.2020
JN000613/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000613/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342018/Razpisna_dokumentacija_ZDRAVILA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15843
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo za sukcesivno dobavo zdravil. Naročilo je razdeljeno na dva sklopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ustekinumab
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Samostojen sklop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vedolizumab
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Samostojen sklop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2020   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 21. členu pogodbe določate razloge za odpoved pogodbe, pri čemer dodajate:
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru prekinitve te pogodbe iz zgoraj naštetih razlogov unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Glede na to, da so našteti tudi razlogi, ki so na strani naročnika, predlagamo, da določbo ustrezno korigirate in unovčenje vežete na razloge, ki so v sferi ponudnika.


lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,
4. odstavek 21.člena osnutka pogodbe se po novem glasi:

Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru prekinitve te pogodbe iz zgoraj naštetih razlogov v prvih 8. alinejah drugega odstavka tega člena unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

LP,Datum objave: 11.02.2020   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V RD postavljate zahtevo: " da bodo ponujena zdravila v času objave razpisa dostopna na trgu RS oz. morajo biti zdravila, ki jih ponuja v posameznem obdobju prisotna na trgu tudi ves čas trajanja pogodbe za posamezno obdobje;"
Predlagamo. da zahtevo dopolnite: ...razen v primeru trajnega ali začasnega prenehanja"

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik svojo zahtevo v razpisni dokumentaciji razširja z navedbo: razen v primeru trajnega ali začasnega prenehanja.

LP,

Datum objave: 11.02.2020   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz splošnih specifikacij v razpisni dokumentaciji izhaja: "Ponudnik mora o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom pisno obvestil naročnika najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom, razen v primeru višje sile."
Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega dobavitelja. Ponudnik žal ne more vnaprej vedeti, kdaj bo tako informacijo pridobil in se ne more vezati na tako dolg rok 2 mesecev. Predlagamo, da besedilo umaknete oziroma besedilo korigirate v smislu, da ponudnik naročniku posreduje tako informacijo, v najkrajšem času, ko zanjo sam izve.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik sprejema predlog ponudnika, kar bo upošteval ob dobavah zdravil.

LP,


Datum objave: 11.02.2020   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije izhaja: "Ponudnik mora imeti za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji." Zahteva je za zdravila preveč drastična in neizvedljiva.
Distributer nima vpliva na zahteve in določitve proizvajalcev zdravil, kako bo dobavljal blago v RS.
Predlagamo, da to določbo v celoti črtate, saj s tem omejujete nastop dobaviteljev in posledično nabor zdravil na trgu, ki pa je že reguliran s strani države (cene zdravil).

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve v skladu z Zakonom o zdravilih in ostalo veljavno zakonodajo s področja zdravil, ki jo bo naročnik tudi upošteval pri javnem razpisu za zdravila.

LP,