Dosje javnega naročila 000587/2020
Naročnik: Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
Blago: Dobava novih rezervnih delov in vzdrževanje avtobusov znamk Scania in Isuzu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000587/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.02.2020
JN000587/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2020
JN000587/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000587/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damir Jurenec
damir.jurenec@marprom.si
+386 59180481
+386 59180480

Internetni naslovi
http://www.marprom.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15856
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava novih rezervnih delov in vzdrževanje avtobusov znamk Scania in Isuzu
Referenčna številka dokumenta: JN-03/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava novih rezervnih delov in vzdrževanje avtobusov znamk Scania in Isuzu. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava novih originalnih rezervnih delov za avtobuse znamke Scania.
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu št. 3 je dobava novih originalnih rezervnih delov za avtobuse znamke Scania.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava novih originalnih rezervnih delov za avtobuse znamke ISUZU.
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu št. 5 je dobava novih originalnih rezervnih delov za avtobuse znamke ISUZU.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje avtobusov znamke Scania.
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu št. 11 je vzdrževanje avtobusov znamke Scania.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje avtobusov znamke ISUZU.
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu št. 13 je vzdrževanje avtobusov znamke ISUZU.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2020   11:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.