Dosje javnega naročila 000193/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Blago: C-52/19; Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN000193/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
JN000193/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000193/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 027-061346

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-52/19; Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP
Referenčna številka dokumenta: 43001-387/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 280.697,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Predmet naročila je dobava strojne in programske opreme za še preostale, za nadgradnjo ustrezne, obstoječe semaforske naprave tipa MSKE 60 in SRTC proizvajalca Asist (zadnji, 4. paket semaforskih naprav) za potrebe navezave na Center za upravljanje in vodenje prometa (CUVP) Direkcije za infrastrukturo (DRSI) ter izvedba same navezave naprav in integracija v obstoječ sistem nadzora in upravljanja naprav v upravljanju DRSI.

V odvisnosti od stanja naprav je za vsako napravo potrebna določena nadgradnja strojne in programske opreme. Spisek opreme za priklop posamezne naprave je natančneje določen na osnovi pregleda (popisa) naprav. Na podlagi tega popisa je izračunana tudi ocenjena vrednost naročila.

Nakup strojne in programske opreme je možen samo pri proizvajalcu semaforske naprave. Dela so vezana na obstoječe stanje in predstavljajo posege v obstoječo unikatno programsko opremo, ki deluje na opremi ter napravah na terenu in v CUVP, katere izvajalec je Asist d.o.o., Ljubljana, ki razpolaga z vso izvedbeno dokumentacijo, vključno z izvorno kodo programske opreme. Iz tega vidika je navedeni izvajalec edini možni ponudnik tega naročila, saj iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni in naročilo lahko zagotovi le pozvani ponudnik (druga alinea 1 c točke 46. člena ZJN3).


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000193/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 011-021599
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.01.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.01.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 262.707,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 280.697,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2020