Dosje javnega naročila 000630/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Zavarovanje premoženja v upravljanju ZD KP za obdobje 3 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 273.685,98 EUR

JN000630/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2020
JN000630/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2020
JN000630/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.05.2020
JN000630/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2020
JN000630/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000630/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA
Dellavallejeva ulica 3
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Rafko Benčič
rafko.bencic@zd-koper.si
+386 56647226

Internetni naslovi
https://www.zd-koper.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-koper.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15872
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja v upravljanju ZD KP za obdobje 3 let
Referenčna številka dokumenta: JN/MV-02/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik, Javni zavod Zdravstveni dom Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Zavarovanje premoženja v upravljanju Zdravstvenega doma Koper za obdobje treh (3) let«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik, Javni zavod Zdravstveni dom Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Zavarovanje premoženja v upravljanju Zdravstvenega doma Koper za obdobje treh (3) let«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.03.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.03.2020   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2020   11:53
Da, PDF datoteki sta vsebinsko enaki. Prišlo je do napake prenašanja datotek na spletno mesto.

Datum objave: 05.02.2020   11:55
VPRAŠANJE
Na spletni strani naročnika sta objavljeni 2x razpisni dokumentaciji v pdf. obliki. Predvidevamo, da sta datoteki vsebinsko enaki. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Da. PDF datoteki sta vsebinsko enaki. Prišlo je do napake prenašanja datotek na spletno mesto


Datum objave: 14.02.2020   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

Strojelomno zavarovanje
1. Zavarovanje rentgenskih in ventilskih cevi.
Koliko cevi je podanih v navedeni vrednosti? Če več kot ena, prosimo za vrednostno razdelitev. Kakšna je starost cevi?
Amortizirana vrednost se pri RTG ceveh ne zavaruje, ampak se pri škodi odbije glede na čas uporabe. Prosimo za potrditev.

2. Vrednosti medicinskih aparatov iz tabel za požar in strojelom se razlikujejo. Osnova za strojelom je za 175.172 višja kot osnova za požarno zavarovanje. Ali gre za pomoto?

Hvala.


ODGOVOR

vprašanje 1.
- V navedeni vrednosti sta podana dva RTG aparata. 1. vrednost =39.084,00-letnik nov.2008 eur; 2. vrednost=41.000,00 eur, letnik avg.2008. Tudi pri skupni vrednosti rentgenskih in ventilaciskih cevi je v tabeli prišlo do napake. Skupna izračunana vrednost je sedaj popravljena - 80.084,00 eur. Tabela je popravljena.

- Amortizirana vrednost se pri RTG ceveh ne zavaruje, ampak se pri škodi odbije glede na čas uporabe. Prosimo za potrditev.-Potrjujemo vašo navedbo. V tabeli je vpisan popravek.

vprašanje 2.
- vrednosti medicinskih aparatov so popravljene. Razlika, ki je obstajala med strojelomom in požarom, je bila dodatno vnešena na objektu Bonifika (tabela, zavihek 2.Požar_ostali, vrstica 24, kolona C). Tabela je popravljena.


Datum objave: 24.02.2020   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da morajo potencialni ponudniki pri oddaji ponudbe predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju ekonomskega in finančnega položaja obrazec S.BON 1. Naročnika opozarjamo, da zavarovalnice ne moremo pridobiti zahtevanega obrazca s strani AJPES-a, lahko pa pridobimo in predložimo obrazec BON-2.
Prosimo za potrditev, da lahko potencialni ponudniki predložimo BON-2.

ODGOVOR

Iz priloženega potrdila mora biti razvidna bonitetna ocena najmanj SB7 ali boljša. Bonitetna ocena je lahko določena z modelom S.BON AJEPS ali enakovrednim modelom. V potrdilu BON-2 ni navedene bonitetne ocene, zato naročnik BON-2 obrazec ne bo štel kot ustrezen.
Datum objave: 24.02.2020   08:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA

Spoštovani,

1. Priloga 12 osnutek pogodbe
V RD navajate, da moramo k ponudbi priložiti tudi izpolnjen osnutek pogodbe.

Prosimo za potrditev, da lahko osnutek pogodbe samo parafiramo, saj tako potrdimo, da se strinjamo z njeno vsebino.

2. Na 14. strani RD se nahaja IZJAVA, katero najbrž moramo podpisati.
Ali to pomeni, da moramo na portal naložiti tudi celotno Razpisno dokumentacijo ali samo del RD pod točko 2. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, katere del je tudi prej omenjena IZJAVA?

3. ZAVAROVANJE VOZIL
Prosimo, da opredelite za katera vozila želite dodatna kasko kritja, saj v excelovi tabeli imate označena vozila, za katera želite osnovno kasko zavarovanje.

Hvala.


ODGOVOR

Osnutek pogodbe je potrebno parafirati ter ga priložiti ponudbi.
Naročnik bo kot ustrezno štel, če bo ponudnik priložil izjavo na strani 14. Ponudbi ni potrebno prilagat celotnega poglavja 2. Navodilo ponudnikom za pripravo ponudbe.

Za dodatna Kasko kritja želimo zavarovati naslednja vozila:

- Toyota RAV4 AWD 2.0 Active - reg.št. KP A1-URG
- Volkswagen Transporter 3,2 4M - reg.št. KP 73-88Z
- FIAT DUCATO 3.0 JTD- reg.št. KP CN-278
- VW POLO 1,0 TSI Confortline reg.št. KP LA-186
- VW POLO 1,0 TSI Confortline reg.št. KP LA-187
- VW POLO 1,0 TSI Confortline reg.št. KP LA-189


Datum objave: 24.02.2020   08:39
VPRAŠANJE
Prosimo, da opredelite v kolikšni višini morajo biti izvedeni posli in opredeljeni v referenčnem potrdilu.

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji bo naročnik kot ustrezno referenčno potrdilo upošteval do 20% nižjo vrednost referenčnega potrdila od ponujene cene za letno izvedbo razpisanih zavarovalnih storitev. Ponudnik mora predložiti vsaj dve referenčni potrdili, s katerimi izkaže sposobnost.


Datum objave: 24.02.2020   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za potrditev, da se predloži BON 2 obrazec. S.BON oz. S.BON 1 se namreč ne izdaja za zavarovalnice.

Hvala.

ODGOVOR
Iz priloženega potrdila mora biti razvidna bonitetna ocena najmanj SB7 ali boljša. Bonitetna ocena je lahko določena z modelom S.BON AJEPS ali enakovrednim modelom. V potrdilu BON-2 ni navedene bonitetne ocene, zato naročnik BON-2 obrazec ne bo štel kot ustrezen.
Datum objave: 24.02.2020   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da mora imeti potencialni ponudnik bonitetno oceno najmanj SB 7 ali boljšo, določeno z modelom S.BON AJPES.
Naročnika seznanjamo, da zavarovalnice pridobimo bonitetno oceno s strani mednarodnih bonitetnih institucij in ne moremo zagotoviti bonitetne ocene skladno z modelom AJPES-a, zato prosimo za potrditev, da lahko potencialni ponudniki predložimo ob oddaji zadnjo aktualno bonitetno oceno s katero razpolagamo.ODGOVOR

Naročnik bo kot ustreznega štel obrazec potrdila, ki ne bo starejši od 30. dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno najmanj SB 7 ali boljšo. Bonitetna ocena je lahko določena z modelom S.BON AJEPS ali enakovrednim modelom. Bonitetna ocena, ki izhaja iz priloženega potrdila, pa je lahko pridobljena za preteklo leto.


Datum objave: 24.02.2020   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na 24.strani razpisne dokumentacije navajate, da želite, pri zavarovanju avtomobilov in motorjev, dodatno kritje za zavarovanje dodatne opreme, prtljage in stvari v vozilu. Glede na to, da v tabeli ni navede vrednosti te opreme pri vozilih, ki naj bi to opremo imela, nas zanima za kakšno opremo gre in do katere zavarovalne vsote želite kritje. Predlagamo zavarovanje na I.riziko.

Ravno tako nas zanima za kakšno prtljago in stvari gre in do katere ZV želite kritje. Navedite tudi za katera vozila želite to kritje.

Hvala.

ODGOVOR

Dodatno kritje opreme na naslednjih vozilih in obsega:
- Toyota RAV4 AWD 2.0 Active - reg. KP A1-URG - vrednost dodatne opreme 5.000,00 eur (respirator, monitorji)
- FIAT DUCATO 3.0 JTD - reg. KP CN-278 - vrednost dodatne opreme 15.000,00 eur (respirator, monitorji, EKG)
- Motorno kolo YAMAHA XT1200 Z reg. KP PHE - vrednost dodatne opreme 1.500,00 eur ( monitor)
- Motorno kolo YAMAHA XT1200 reg. KP PHE-M - vrednost dodatne opreme 1.500,00 eur ( monitor)
Datum objave: 25.02.2020   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo ponudbenega obrazca (priloga 2). V njem navajate, da se navede letna zavarovalno premija, dpzp in končna 3 letna vrednost zav. premije (v eur z dppz). Ali je pod zadnjem stolpičem mišljena 1 letna premija z dpzp-jem, torej seštevek letne zav. premije in dpzp-ja?

Hvala.

ODGOVOR

Ponudnik v zadnji stolpec napiše vrednost 3-letne zavarovalne premije za posamezno vrsto zavarovanja. Letno premijo z DPZP pomnoži s številom let - 3 leta.