Dosje javnega naročila 000599/2020
Naročnik: OBČINA ODRANCI, Panonska ulica 33, 9233 Odranci
Gradnje: Agromelioracija na komasacijskem območju Odranci
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000599/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.02.2020
JN000599/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN000599/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
JN000599/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2020
JN000599/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000599/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ODRANCI
Panonska ulica 33
9233
SI
Odranci
Slovenija
Tadeja Gostan
obcina.odranci@siol.net
+386 25773480

Internetni naslovi
http://odranci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342129/ODRANCI_KOMASACIJA_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15869
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Agromelioracija na komasacijskem območju Odranci
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112500
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Agromelioracija na komasacijskem območju Odranci
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Agromelioracija na komasacijskem območju Odranci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 02.03.2020
Konec: 15.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da v razpisni dokumentaciji spremenite pri pogoju TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI naslednje:
11. Umaknete pogoj razpolaganja s certifikatom ISO 9001 in
12. Ponudnik mora imeti po PRAVILIH BASEL II bonitetno oceno za leto 2020 vsaj SB4 spremenite na vsaj SB5

Obrazložitev:
Pogoj 11 in 12 sta v razpisni dokumentaciji zelo stroga s čimer zelo omejujete konkurenco pri oddaji javnega naročila.
Le redko katero gradbeno podjetje razpolaga s certifikatom ISO 9001. Medtem kar nekaj gradbenih podjetij razpolaga z znakom odločnosti v gradbeništvu, ki se pa zaradi zahtevanega pogoja ne morejo prijaviti na vaše javno naročilo.
Prav tako le redko katero gradbeno podjetje razpolaga z zahtevano bonitetno oceno SB4. Že pogoj SB5 je v gradbeništvu zelo težko pridobiti.

Zato vas pozivamo, da zaradi transparentnosti javnega naročila in omejevana konkurence, umaknete pogoj razpolaganja s certifikatom ISO 9001 in spremenite pogoj po PRAVILIH BASEL II bonitetno oceno v letu 2020 na vsaj SB5.


ODGOVOR


Občina Odranci spada med najmanjše občine v Slovenije z relativno nizkim proračunom. Zaradi tega si ne more privoščiti, da bi tako velika investicija, kot je razpisana, predstavljala dvom v to da bodo dela končana v predvidenem roku in predvideni kvaliteti, kar bi lahko imelo za posledico zmanjšanje ali vračanje odobrenih evropskih sredstev. Zato že v začetku želimo, da razpisana dela opravijo izvajalci, ki vsaj po zahtevanih kazalnikih ne ustvarjajo dvomov v pravočasno in kakovostno izvedbo del ter so ustrezno finančno usposobljeni. Naročnik iz teh razlogov pogojev ne more spremeniti.

Datum objave: 06.02.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za obrazložitev zahteve iz postavke razpisne dokumentacije B.3 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 13 - "Ponudnik razpolaga s certifikatom ISO 9001".

Menimo, da posamezni ponudnik tudi brez že omenjenega ISO certifikata, lahko prav tako opravi delo kvalitetno in v pogodbenem roku. S to zahtevo se potencialnim ponudnikom lahko onemogoči prijava na razpis, naročnik bi pa lahko pridobil več primerljivih oz. konkurenčnih ponudb.

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR
Občina Odranci spada med najmanjše občine v Slovenije z relativno nizkim proračunom. Zaradi tega si ne more privoščiti, da bi tako velika investicija, kot je razpisana, predstavljala dvom v to da bodo dela končana v predvidenem roku in predvideni kvaliteti, kar bi lahko imelo za posledico zmanjšanje ali vračanje odobrenih evropskih sredstev. Zato že v začetku želimo, da razpisana dela opravijo izvajalci, ki vsaj po zahtevanih kazalnikih ne ustvarjajo dvomov v pravočasno in kakovostno izvedbo del ter so ustrezno finančno usposobljeni. Naročnik iz teh razlogov pogojev ne more spremeniti.


Datum objave: 06.02.2020   14:38
VPRAŠANJE
V popisih del je v postavkah INP navedeno, da se viški materialov vozijo in deponirajo na deponiji na razdalji do 5 km.
V zavihku Splošna navodila pa je navedeno, da so stroški odvoza odpada in ostalih materialov v breme izvajalca.
Pod ostali odpad so potem takem mišljeni tudi odpadki pri odstranjevanju dreves in grmičevja?

Katera trditev je torej pravilna oz. kaj mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe?


ODGOVOR


Pravilen je odgovor iz popisa del in sicer: »Viški materialov se vozijo in deponirajo na deponiji na razdalji do 5 km.«

Datum objave: 06.02.2020   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika opozarjamo na nerazumno zahtevo pri doseganju komprimiranosti materialov oz. doseganja zahtevane trdnosti nasipnega materiala.

Konkretno je zahteva po trdnosti pri postavkah:
INP: Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb. 25 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev = 120 MN/m2
RP: Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, deb. 10 cm z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev = 120 MN/m2

Upamo, da je razumljivo, da se zahtevane trdnosti 120 MN/m2 pri debelini nasutja 10 cm! ter 25 cm ne morejo doseči.

Naročnika prosimo, da ustrezno spremeni zahtevane trdnosti za nasipne materiale.

ODGOVOR


Trdnost nasutih materialov je spremenjena v tehničnem poročilu, ki bo objavljeno v prilogi na trdnost Ev=60MN/m2 kar je v tehničnem smislu dosegljivo.

Datum objave: 06.02.2020   14:40
VPRAŠANJE
Prosimo za obrazložitev:

"Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh"

Je bankina zajeta v m2?ODGOVOR

Ne, bankina ni zajeta v m2.


Datum objave: 06.02.2020   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji zahtevate bonitetno oceno SB4 za leto 2020, kar je v bistvu nemogoče. Namreč ponudniki bomo dobili bonitetne ocene tam nekje aprila za leto 2019. Bonitetne ocene za 2020 bomo dobili komaj v letu 2021. V ponudbeno dokumentacijo lahko priložimo bonitetne ocene za 2018.
Prav tako pozivamo naročnika da spremeni bonitetno oceno vsaj na SB6 saj bo s tem omogočil večji krog ponudnikov. Namreč z SB4 je naročnik zelo omejil konkurenco.

ODGOVOR


Glede bonitetne ocene se je izhajalo iz obrazca AJPES, ki pravi: BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN XX.XX.2020 SBX.
V nadaljevanju obrazca je obrazloženo, da je bonitetna ocena izdelana iz letnega poročila za leto 2018.
To pomeni, da se zahteva bonitetna ocena na osnovi letnega poročila leta 2018 izdana v letu 2020.
Zahtevane bonitetne ocene občina ne bo spreminjala.

Datum objave: 06.02.2020   14:41
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik reference priloži na lastnih potrjenih obrazcih.

ODGOVOR

Naročnik ne zahteva referenčnih potrdil.


Datum objave: 06.02.2020   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V postavkah ima naročnik zahtevo za Izdelavo makadamskega vozišča s posipanjem in uvaljanjem dolomitskega peska.
Zakaj se ta material ne nadomesti z materialom iz lokalnega okolja (npr. drobljenec/prod)?
V kolikor bo naročnik zahteval dolomitski material, bo le-to izrazito podražilo investicijo (večje transportne razdalje in višji strošek materiala).

Hvala.

ODGOVOR


Podrobnosti so opisane v tehničnem poročilu, ki bo objavljeno s popravkom objave na portalu javnih naročil.

Datum objave: 12.02.2020   11:59
VPRAŠANJE
Vezano na odgovor glede zahteve po ISO standardu, ki ga mora predložiti ponudnik, naročnika opozarjamo na morebitno vložitev revizije postopka javnega naročila, saj zahtevani ISO standard ni praksa v javnem naročanju in, kot so posamezni ponudniki že omenili, se dela lahko izvršijo kvalitetno in v roku ne glede na zahtevan dokument. Nadalje opominjamo, da je to javno naročilo projekt, ki se financira s sredstvi EU - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - in bo vsaka zamuda zaradi revizijskega postopka izrazito neugodna za uspešno dokončanje vseh del.ODGOVOR


Naročnik črta v B.3 Tehnična in strokovna sposobnost 11. točko, ki glasi: Ponudnik razpolaga s certifikatom ISO 9001.