Dosje javnega naročila 000742/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.597.339,74 EUR

JN000742/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN000742/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2020
JN000742/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.07.2020
JN000742/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000742/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 028-064041
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Milan Stevanovič, mag.
milan.stevanovic@dars.si
+386 13009928
+386 13009901

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342234/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15885
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL
Referenčna številka dokumenta: 000004/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.623.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo LV 1C
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo LV 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 39.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo LV 2A
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo LV 2C
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 168.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo LV 4
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.125.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo LV 5
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 456.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo LV 5 CNG
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 65.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo - sukcesivna dobava LV 4
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 375.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Lahko tovorno vozilo - sukcesivna dobava LV 2
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baze naročnika v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 195.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2020   08:55
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2020   09:00
Kraj: Elektronska oddaja ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2020   14:59

P o j a s n i l o š t. 1 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani!
Kot potencialni dobavitelj sprašujemo Naročnika, če je prišlo do tekstovne napake v zahtevi skupne teže LED obvestilne table maks. 30 kg.
Glede na to, da so prejšnje dobave LED obvestilnih tabel dobavljene s skupno težo 38 kg, prosimo Naročnika, da spremeni zahteve razpisne dokumentacije.
Hvala in Lep pozdrav!

Odgovor št. 1:
V predmetni razpisni dokumentaciji za Dobavo lahkih tovornih vozil ni nikjer omejena skupna teža LED obvestilne table maks. 30 kg.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 20.02.2020   15:25
P o j a s n i l o š t. 2 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani,
vezano na javno naročilo JN000742/2020 vas prosimo za odgovor na spodnje vprašanje.
V okviru vseh sklopov želite vozila z oblazinjeno kabino in toplotno izolacijo kabine. Glede na to, da gre za gospodarska vozila le ta niso v celoti oblazinjena. Stebrički, vrata in boki vozil niso oblazinjeni temveč so obloženi s plastiko oziroma je vidna karoserija samega vozila.
Ali je za naročnika tako vozilo sprejemljivo?
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor št. 1:
Ponudnik lahko ponudi vozila katera niso v celoti oblazinjena in so na posameznih delih lahko tudi obložena s plastiko oziroma z vidno karoserijo.


Vprašanje št. 2:
Spoštovani,
v vseh sklopih predmetnega javnega naročila zahtevate vozilo z dodatnim grelcem kabine in goriva vozila - (ogrevanje z gorivom vozila).
Ali je za naročnika sprejemljivo vozilo z dodatnim grelcem, ki deluje ob delujočem motorju in segreva hladilno tekočino motorja in posredno hitreje ter dodatno segreje kabino, grelca za gorivo pa nima.
Z navedeno zahtevo namreč kršite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in favorizirate točno določenega ponudnika.
Hvala!
Lep pozdrav.

Odgovor št. 2:
Ponudnik mora ponuditi grelec kateri deluje neodvisno od delovanja motorja (ogrevanje z gorivom vozila) , vodni ali zračni.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 24.02.2020   15:29
P o j a s n i l o š t. 3 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani,
prosimo vas za odgovor ali lahko ponudimo vozilo brez grelca za gorivo?
Hvala in lp

Odgovor št. 1:
Naročnik zaradi narave dela, uporabe vozil v zimskih razmerah ter uporabe goriva iz lastnih črpalk zahteva, da imajo vozila grelec za gorivo.


Vprašanje št. 2:
Spoštovani,
v tehničnih zahtevah vozila z oznako LV1C navajate
-kratka kabina fiksno vpeta sedeži 1 + 2 vsi kovinski deli v notranjosti kabine prekriti z oblogo,
- pnevmatsko vzmeten voznikov sedež in vzmeten sovoznikov sedež in nastavljiva po globini in višini

Domnevamo, da glede na zahtevo po vzmetenem sedežu sovoznika, zahtevate 1x sovoznikov sedež.
Hvala za odgovor.

Odgovor št. 2:
Naročnik pri sklopu LV 1C zahteva pnevmatsko vzmeten voznikov sedež in vzmeten sovoznikov sedež in nastavljiva po globini in višini ( 1+1 )


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 02.03.2020   09:49
P o j a s n i l o š t. 4 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani
Vprašanje 1
Pri sklopih 2,3 in 6 je zahtevan zabojnik dolžine 3m z odstopanjem (+/- 5%) z vroče cinkano pomožno šasijo in ogrodjem kesona.
Ali lahko pri omenjenih sklopih ponudimo tovarniško montiran zabojnik dolžine 2,7m s kataforezno protikorozijkso zaščito ter prašnim končnim lakiranjem ?
Vprašanje 2
Ali so pri sklopu 5 dovoljena odstopanja pri zahtevanih previsih šasije ter previsu vpetja naletnega mehu, pod pogojem, da analiza obremenitve vozila po oseh pokaže, da je prednja os še vedno dovolj obremenjena ?

Odgovor št. 1:
Ad 1. - Ponudnik lahko za sklope 2,3,6 ponudi zabojnik dolžine 3 m z odstopanjem (+/- 10%) kar je minimalno 2,7m. Zabojnik mora imeti vroče cinkano pomožno šasijo in ogrodje.
Ad 2. - Naročnik zaradi dosedanjih izkušenj z uporabo naletnih mehov na tovrstnih vozilih ne dovoljuje odstopanj pri maksimalnih previsih vpetja naletnega mehu.


Vprašanje št. 2:
Vprašanja za sklop 1 ( LV1C)
1. Bistveni in osnovni podatki o dvigalu kot so: standard dvigala , dvižni in hitrostni razred dvigala, niso opisani. Kakšno dvigalo naročnik sploh zahteva ?
2. Ali se naročnik strinja glede namestitve digitalnega števca delovnih ur in javljanje napak na samem dvigalu ?
3. Kakšen je namen oz. vzrok za zahtevo 180 stopinj vrtljivih stabilizatorjev ?
4. Kakšen sistem nadzora stabilnosti vozila naročnik zahteva ? Od načina izvedbe nadzora je bistveno odvisna nosilnost dvigala.
Prosim za navedbo načina ( povlečeno izvlečeno stanje ; brezstopenjsko merjenje : drugo ) izvleka podpornih nog, ki jih naj nadzor stabilnosti nadzoruje.
Ali je zahtevan sistem nadzora, ki loči delovanje dvigala na levi in desni strani vozila oz. sistem , ki je odvisen od poljubnega kota vrtenja dvigala ?
5. Naročnik zahteva min. nosilnost gozdarskih klešč 500 kg in hkrati nosilnost dvigala min. 900 kg na 7m oz. min. 500 kg na 10m.
V skladu s pravilnikom VPD pomeni, da delo z takšnim grabilcem ni dovoljeno v območju kjer je nosilnost dvigala večja od nosilnosti dvižne opreme t.j. klešč .
Potem takem naročnik zahteva namestitev gozdarskih klešče z rotatorjem na koncu mehanskih podaljškov ?
Hvala za odgovore

Odgovor št. 2:
Ad 1. - Naročnik skladno s potrebami naroča manipulativno dvigalo za dvigovanje bremen s kavljem občasno pa za manipulacijo lesne biomase vejevja.
Ad 2. - Ponudnik lahko ponudi dvigalo s števcem delovnih ur na samem dvigalu, javljanje napak pa mora biti izvedeno na daljinskem upravljalcu dvigala.
Ad 3. - Naročnik zahteva 180 stopinj vrtljive stabilizatorje glede na potrebe delovnega procesa.
Ad 4. - Naročnik zahteva klasični sistem nadzora da ob popolnoma iztegnjenih stabilizatorjih dosega največjo nosilnost dvigala. Naročnik ne zahteva ločenega nadzora na levi in desni strani.
Ad 5. - Naročnik zahteva montažo gozdarskih klešč na koncu dvigala na 7 m, kjer je minimalna nosilnost 900 kg.
Naročnik je opredelil minimalno nosilnost gozdarskih klešč, ponudnik pa ponudi takšno opremo katera bo skladna z zakonodajo.
Ponudnik mora primopredaji vozila dostaviti tudi :
- dokazilo o varnosti celotne naprave skladno z zakonom izjava o skladnosti za vgrajeno dvigalo in Potrdilo o preizkusu in pregledu dvigala pred pričetkom uporabe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - izdano s strani izvajalca z veljavnim dovoljenjem za preglede delovne opreme izdano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)


Vprašanje št. 3:
Spoštovani,
v sklopu 5 in 8 , tehnični opis LV4 je zahteva, da morata na spodnji strani blažilca trka biti montažno pritrjena prometna znaka 2303-1 in 1125. Proizvajalec zaradi zagotavljanja brezhibnosti funkcije naletnega mehu ne dovoljuje posegov v konstrukcijo naletnega meha.
Ali lahko ponudimo vozilo brez prometnih znakov na naletnem mehu oziroma ali naročniku ustreza nalepka enake vsebine kot tabla na zadnji stranici preglednih vozlil prikazana v teh. dokumentaciji ?
Hvala za odgovor.

Odgovor št. 3:
Ponudnik mora na spodnji strani blažilca trka namestiti prometna znaka 2303-1 in 1125, lahko pa sta izvedena na enak način kot na zadnji stranici preglednega vozila.


Vprašanje št. 4:
Spoštovani,
sklop 7, v teh.opisu LV5CNG je zahtevano medosje min 4,1m ter keson dimenzij min 3m +/-5%. Glede na predpisano medosje min 4,1m je tehnično ustrezen keson dolžine med 3,6 do 4m. Ali naj ponudnik ponudi keson znotraj teh dimenzij?
Hvala za odgovor

Odgovor št. 4:
Pri vozilu LV 5 CNG z zahtevano medosno razdaljo 4,1m lahko ponudnik ponudi tudi keson dolžine 3,6 do 4 m.


Vprašanje št. 5:
Spoštovani,
1. pri Sklopu 1 - LV 1C
Zahteva:
- alternator min. 200 A/ h, oziroma večji glede na vse porabnike na vozilu
Vprašanje:
ali je za naročnika sprejemljiv alternator manjše jakosti, v kolikor le-ta zagotavlja nemoteno delovanje vseh porabnikov na vozilu?

2. Zahteva:
- krogelni priklop,......, snemljive izvedbe
Vprašanje:
ali je za naročnika sprejemljiv krogelni priklop fiksne izvedbe?

3. Zahteva:
- rezervno kolo na nosilcu pod šasijo.....
Vprašanje:
ali je za naročnika sprejemljiv nosilec rezervnega kolesa bočno med osema in pod zabojnikom?
Hvala in lep pozdrav

Odgovor št. 5:
Ad 1. - Ponudnik lahko na vozilu LV 1C ponudi alternator manjše jakosti vendar mora upoštevati, da je vozilo opremljeno z dodatno signalizacijo katera je v uporabi večino časa delovanja vozila, naročnik vozilo uporablja na krajših relacijah ( večkratno prižiganje vozila ), zato mora alternator za nemoteno uporabo vozila z opremo zagotavljati hitrejše polnjenje v krajšem času.
Ad 2. - Pri vozilu LV 1C lahko ponudnik ponudi krogelni priklop fiksne ali snemljive izvedbe.
Ad 3. - Ponudnik lahko za vozilo LV 1C ponudi rezervno kolo nameščeno bočno med osema pod zabojnikom ali na nosilcu pod šasijo.Vprašanje št. 6:
Pozdravljeni,
Sklop 1 LV 1C
1. zahteva se kratka kabina fiksno vpeta => Vprašanje: ali je dopustno ponuditi vozilo, pri katerem je kabina vpeta na kabino preko gumijastih ležajev in/ ali vzmeti?
2. zahteva se medosna razdalja min. 4200 mm => Vprašanje: ali je dopustno ponuditi vozilo s krajšo medosno razdaljo, v kolikor se zadosti ostalim zahtevam glede dolžine nadgradnje?
3. zahtevata se varnostni blazini za voznika in sovoznika => Vprašanje: glede na dejstvo, da je govora o tovornem vozilu, nas zanima, ali je za naročnika sprejemljivo vozilo brez varnostnih blazin
Hvala
Lep pozdrav

Odgovor št. 6:
Ad 1. - Ponudnik lahko pri vozilu LV 1C ponudi tudi kabino katera je fiksno vpeta preko gumijastih ležajev oziroma vzmeti.
Ad 2. - Ponudnik lahko pri vozilu LV 1C ponudi tudi krajšo medosno razdaljo katera pa ne sme vplivati na vozne lastnosti vozila po izvedeni nadgradnji.
Tehnične specifikacije nadgradnje ostajajo nespremenjene.
Ad 3. - Naročnik zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih zahteva, da ima vozilo varnostne blazine.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 03.03.2020   15:57
P o j a s n i l o š t. 5 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani,
vezano na vaš odgovor z dne 24.02.2020 ob 15:29 v katerem navajate, da morajo imeti ponujena vozila zaradi narave dela naročnika grelec za gorivo, prosimo za ponovno preučitev vaše zahteve.
Z navedeno zahtevo grobo kršite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Zahtevana oprema vozila tj. grelec za gorivo namreč favorizira točno določenega ponudnika.

Na podlagi navedenega vas pozivamo, da v luči spoštovanja osnovnih načel javnega naročanja, poskrbite za zakonit potek postopka in navedeno dodatno opremo umaknete oziroma prilagodite, saj vaš odgovor na naše vprašanje, predstavlja predpostavko za našo odločitev glede uveljavljanje pravnega varstva zoper navedeno kršitev.

Odgovor št. 1:
Ponudnik lahko ponudi tudi vozilo brez gretja goriva, v kolikor zagotavlja delovanje vozila v vseh vremenskih razmerah na območju RS.


Vprašanje št. 2:
Spoštovani,
v okviru 4. sklopa predmetnega javnega naročila zahtevate krogelni priklop za prikolico.
Glede na to, da gre v omenjenem sklopu za predelavo šasije v potrdilo o skladnosti (homologacijo) ni mogoče naknadno vnesti nadgradnje ti. krogelnega priklopa.
Prosimo za črtanje zahteve po krogelnem priklopu, ki ga ni mogoče zagotoviti.
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor št. 2:
Naročnik zaradi potreb delovnega procesa potrebuje priklop na vozilu (prevoz signalnih tabel na priklopnih vozilih in prevoz ostalih strojev kosilnic).
Ponudnik mora zagotoviti krogelni priklop na vozilih.


Vprašanje št. 3:
Pozdravljeni
Vprašanje za sklop 5 - LV4
Če želimo ugoditi zahtevi naročnika v zvezi z maksimalnim previsom šasije in maksimalnim previsom vpetja naletnega mehu, lahko ponudimo keson z dolžino od 2,1m - 2,3m.
Ali je ta dolžina kesona še sprejemljiva za naročnika ?

Odgovor št. 3:
Pri sklopu 5 vozila LV 4 ponudnik lahko ponudi tudi krajši keson z dolžino 2,1 do 2,3 m.


Vprašanje št. 4:
Pozivamo naročnika, da spremeni tehnične zahteve v sklopu 5. in 8. iz razloga očitne nezakonitosti. Brez večjega truda bomo dokazali, da so zahteve glede blažilca trka oblikovane na način, da predstavljajo nekritičen prepis posameznih zahtev, ki jih izpolnjuje zgolj proizvajalec, ki je blažilce dobavljal že po prejšnjem razpisu in katerega produkt je bil očitno podlaga za oblikovanje zahtev tudi te razpisne dokumentacije. Naročnik je že s tem kršil temeljna načela javnega naročanja.

Pri tem izpostavljamo naslednje največje anomalije, ki kažejo na nestrokovno in nezakonito pripravo tehničnih zahtev, kar ima za posledico kršitev načela zagotavljanja konkurence ter načela enakopravne obravnave:

1. Naročnik zahteva, da ponudnik v ponudbi priloži dokumentacijo in crash teste skladno z ameriško normo NCHRP 350 za TL 1-50 in 1-51 kar pa ne obstaja, oziroma ni v skladu z NCHRP 350 in teh dokumentov ni možno priložiti. Po starem NCHRP 350 se osnovni crash test (Basic) začne z TL2 in ne TL1 kot se zahteva v razpisni dokumentaciji. Iz tega izhaja, da bodo vse prejete ponudbe za sklop 5. in sklop 8. nedopustne. Tretji odstavek 68. člena v zaprtem seznamu možnosti tega ne dupušča.
Ob tem bi opozorili, da je ameriška agencija za promet (FHWA) 06.01.2016 izdala memorandum za prehod iz NCHRP 350 standarda na MASH 2016 posebej za TMA (truck mounted attenuator) Prehod se je zaključil 31.12.2019 kar pomeni, da je od leta 2020 dalje obvezna uporaba MASH standarda za TMA-je v Ameriki!

Predlagamo, da se tako ali drugače napačno zapisana zahteva za priložitev testov skladno z NCHRP 350 zamenja z MASH TL2, ali umakne!

2. Zahteva po izdelavi iz permanentno elastične umetne snovi, kot tudi zračnih komor v kombinaciji z ventili za zrak ne more biti skladna z 68. členom ZJN-3, saj na trgu obstaja več različnih rešitev, ki vse služijo istemu cilju, pri čemer vrsta snovi ne izboljšuje rešitve želenega proizvajalca. Vrsta snovi ne more biti razlog za označitev ponudbe kot nedopustne, saj snov za cilj javnega naročila sploh ni pomembna in ne opravičuje omejevanja ostalih produktov. Gre za material, ki bo z naletom vozila v vsakem primeru postal neuporaben in kot tak odpadek. Predlagamo, da naročnik zahtevo črta in dopusti tudi ostale materiale, saj evidentno krši četrti odstavek 68. člena ZJN-3.

3. Glede na vse tri izpostavljene točke predlagamo, da naročnik tehnične zahteve preda v natančen pregled neodvisnim tehničnim strokovnjakom ter se prav tako posvetuje o pravni utemeljenosti zahteve glede standarda NCHRP 350 ter po spremembi dokumentacije spremeni rok za oddajo ponudb. Ker bo takšna sprememba tudi bistveno razširila nabor možne konkurence in tudi predstavlja novo javno naročilo, menimo, da je edino možno podaljšanje vsaj 15 dni od spremembe. V nasprotnem primeru je obstoječi ponudnik, ki lahko ponudi blago že sedaj, v bistveni prednosti pred konkurenco in bi bilo ponovno kršeno načelo enakopravne obravnave.

Prosimo, da naročnik navedene neskladnosti z zakonodajo nemudoma odpravi ter v objavo posreduje popravek razpisne dokumetnacije skladno z gornjimi opombami.

Odgovor št. 4:
Ad 1. - Glede na spremenjen standard lahko ponudnik ponudi naletni meh z testom NCHRP 350 ali MASH TL2.
Ad 2. - Ponudnik lahko ponudi naletni meh ne glede na material, mora pa ustrezati zgoraj navedenima standardoma. Prav tako naletni meh zaradi lastne teže v delovnem položaju ne sme poslabšati voznih lastnosti vozila (pravilna razporeditev teže po oseh, ponudnik ob homologiranju vozila izvede tehtanje vozila z naletnim mehom v delovnem položaju in transportnem položaju in preloži ob primopredaji vozila).
Ad3. - Glede na podane odgovore, s katerimi je naročnik spremenil svoje zahteve crash testov, naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.