Dosje javnega naročila 000618/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.303,75 EUR

JN000618/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2020
JN000618/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN000618/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.04.2020
JN000618/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2020
JN000618/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.04.2020
JN000618/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.05.2020
JN000618/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000618/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342246/Prevzem_odpadnih_tunelskih_pralnih_vod_v_ACB_Vransko.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342246/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15887
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
Referenčna številka dokumenta: 000018/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z vzorcem pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2020   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26. 2. 2020 in se bo začelo ob 9.01 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.02.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.02.2020   07:47
OBVESTILO
Z današnjim dnem je naročnik poslal v objavo Dodatek št. 1, s katerim je objavil nov ponudbeni predračun, v katerem je popravil količino iz 1.000 m3 ali tona v 3.300 m3 ali tona, kar je v skladu s količino, opredeljeno v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.