Dosje javnega naročila 000620/2020
Naročnik: OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Gradnje: Prenova prostorov občine- faza 1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000620/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2020
JN000620/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN000620/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000620/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
Sara Pirnat
sara.pirnat@smartnoobpaki.si
+386 38984965

Internetni naslovi
https://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.smartnoobpaki.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15888
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova prostorov občine- faza 1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova občinskih prostorov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 3327- Šmartno ob Paki
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova prostorov občine- faza 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2020   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da reference razširite na skupino 12 - NESTANOVANJSKE STAVBE

Hvala..

ODGOVOR

Spoštovani,
skladno s klasifikacijo objektov glede na namen njihove uporabe, bo naročnik kot primerno referenco sprejel
objekte s šiframi 121, 122, 123 in 126. Objekti klasificirani pod ostalimi šiframi ne bodo priznani kot primerna referenca.

Prijazen pozdrav.


Datum objave: 05.02.2020   09:46
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da imamo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB6. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo glede na trenutno stanje v gradbeništvu

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik od ponudnikov zahteva izpolnjevanje bonitetne ocene najmanj SB4. Navedena ocena je skladna s predmetov naročila ter sorazmerna z njegovimi specifikami. Objekt, ki je predmet gradnje, je lociran v poslovnem in stanovanjskem objektu. Zaradi navedenega je potrebno, da so dela opravljena v predvidenem roku, brez podaljševanja, saj bodo le tako čim manj oteževala delo občinske uprave in bivanje stanovalcev. Prav tako je objekt financiran z državnimi nepovratnimi sredstvi, zaradi česar je nujno, da se zaključi v roku in predvideni kvaliteti. Navedena boniteta tako naročniku zagotavlja stabilnega izvajalca.

Naročnik je preveril vaše navedbe in stanje v gradbeništvu in iz podatkov UMAR in AJPES izhaja, da je trenutno in prihodnje stanje v sferi gradbeništva dobro.

Prijazen pozdrav.Datum objave: 07.02.2020   10:37
VPRAŠANJE
V RD zahtevate, da ima podjetje boniteto najmanj SB4.
Vprašanje: a moramo boniteto priložiti? Izdaja bonitete je strošek, zato bi bilo smotrno, da potrdimo, da imamo boniteto, v primeru, da smo izbrani izvajalec, pa jo priložimo.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,
bonitetno oceno je kot dokazilo mogoče posredovati tudi po oddaji, po pozivu naročnika.

Prijazen pozdrav


Datum objave: 07.02.2020   10:48
VPRAŠANJE
Glede na to, da obstaja PZI, prosimo, če lahko objavite kakšne tlorise in skice.

ODGOVOR

Spoštovani,
del dokumentacije (tehnično poročilo) je že dodatno objavljen na spletni strani, del arhitekture pa bo objavljen do ponedeljka 10.2.2020. Več informacij je mogoče pregledati fizično v PZI, na naslovu naročnika.

Prijazen pozdrav.


Datum objave: 10.02.2020   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da navajate, da je objekt, ki je predmet gradnje, lociran v poslovnem in stanovanjskem objektu, nas zanima, kakšna je možnost dostopa do objekta z večjimi vozili glede na količino rušitvenih del? Možnost parkiranja? Možnost ureditve transportnih poti v okolici objekta?
Ali so zato potrebna kakšna posebna dovoljenja, katera predstavljajo tudi strošek in ga je potrebno vključiti v ponudbo?

ODGOVOR

Spoštovani,
dostop je omogočen z zadnje strani, kjer je večje parkirišče. Drugi transportnih poti se ne predvideva, zato tudi posebnih dovoljenj ni potrebnih. V kolikor imate še kakšna vprašanje glede tega, vas vabimo na ogled lokacije.

Prijazen pozdrav.


Datum objave: 10.02.2020   12:10
VPRAŠANJE
V popisu elektroinstalacij, šibki tok, imate pod B PROTIVLOMNA ZAŠITA, predvidene 4 kos, ni pa popisa - opisa postavke za kaj gre?

ODGOVOR


Spoštovani,
v tej fazi so predvidene zgolj inštalacije (kabli), brez naprav.

Prijazen pozdrav

Datum objave: 12.02.2020   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih je navedeno:
PVC notranja zastekljena enokrilna vrata POZ ZVS1 dimenzije 150/ 235 cm
TIP: zunanja PVC zastekljena vrata, s prekinjenim termičnim mostom, brez praga, z gumi tesnilom spodaj. Vratni element zajema vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente....
ali so notranja ali zunanja vrata - iz tlorisa je razvidno 1 kos zunanja in 1 kos notranja - v popisih je samo 1 kos - katera naj ponudimo?
Prosim za objavo detajlov oz. skic za stavbno pohištvo, za pult lesene stene,...
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,
Gre za notranja vrata v vetrolovu, ki morajo tehnološko biti zunanja. količina je 1 kos.
Detajli so objavljeni na spletni strani.

Prijazen pozdrav.Datum objave: 17.02.2020   10:36
VPRAŠANJE
V RD je zapisano, da v kolikor sodelujemo s podizvajalci, moramo tudi za njih priložiti IZJAVO O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV.
Prav tako ste pod točko 3.1.2. pri Ekonomsko-finančni sposobnosti zapisali, da mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec glede izpolnjevanja ekonomsko-finančnih pogojev, ni pa potrebno podizvajalcz izpolnjevati pogoj glede letnega prihodka.
Vprašanje: a podizvajalec izpolni IZJAVO O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV samo v točki 1, točko 2 pa prečrta?
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, a morajo sami napisati zahtevo ali je dovolj, da se izpolni obrazec PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJETU in z izpolnitvijo tega potrdi, da želi neposredno plačilo?
Hvala za odgovora.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
V RD je zapisano, da v kolikor sodelujemo s posizvajalci, moramo tudi za njih priložiti IZJAVO O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV.
Prav ta ko ste pod točko 3.1.2. pri Ekonomsko-finančni sposobnosti zapisali, da mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec glede izpolnjevanja ekonomsko-finančnih pogojev, ni pa potrebno podizvajalcu izpolnjevati pogoj glede letnega prihodka.
Vprašanje: a podizvajalec izpolni IZJAVO O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV samo v točki 1, točko 2 pa prečrta?
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, a morajo sami napisati zahtevo ali je dovolj, da se izpolni obrazec PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU in z izpolnitvijo tega potrdi, da želi neposredno plačilo?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Spoštovani

1. priložiti je potrebno izpolnjeno Izjavo o izpolnjevanju osnovnih pogojev tudi za podizvajalce.

2. podizvajalec izpolni Izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev v celoti (tudi točko 2-kjer zapiše letni prihodek). Tudi če ne bo dosegal 100.000 letno, ga zapiše. Podizvajalcu namreč tega pogoja ni treba izpolnjevati.

3. če so zahtevana neposredna plačila napiše zahtevo podizvajalec sam.

Prijazen pozdrav,