Dosje javnega naročila 000637/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 69.439,08 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000637/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2020
JN000637/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2020
JN000637/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.03.2020
JN000637/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN000637/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.08.2020
JN000637/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000637/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/
http://www.zd-ptuj.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si/
ESPD: http://www.zd-ptuj.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15904
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
Referenčna številka dokumenta: NMV/B-1/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava obvezilnega materiala za obdobje enega leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obvezilni material splošno
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141111
33141112
33141114
33141119
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sodobne obloge
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141111
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava obvezilnega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.02.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.02.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.02.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2020   06:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2, zap.št.6: Opisana obloga, pa tudi ostale obloge iz skupine gelirajočih oblog, ne obstajajo v razpisani dimenziji 10cmx20cm . Obstaja/jo v dimenzijah: 5x5cm A10, 10x10cm A10 ali 15x15cm A5. Katero dimenzijo torej ponudimo? 10x10cm je že v tabeli pod zap.št. 10.

ODGOVOR

Ponudite dimenzijo 15x15cm A5


Datum objave: 10.02.2020   06:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.48: Ali vam lahko ponudimo ustrezen obliž, dimenzije 8x15cm?

ODGOVOR

Da


Datum objave: 10.02.2020   06:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.47: Ali vam lahko ponudimo ustrezen obliž, dimenzije 8x10cm?

ODGOVOR

Da


Datum objave: 10.02.2020   07:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.46: Ali vam lahko ponudimo ustrezen obliž, dimenzije 5x7cm?

ODGOVOR

Da


Datum objave: 10.02.2020   07:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.4: Ali lahko ponudimo mrežico v kolutu dolžine 50m in preračunamo ceno na 25m zaradi enakovrednosti ponudbe?

ODGOVOR

Da


Datum objave: 10.02.2020   07:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.2: Ali lahko ponudimo mrežico v kolutu dolžine 50m in preračunamo ceno na 25m zaradi enakovrednosti ponudbe?

ODGOVOR


Da

Datum objave: 10.02.2020   07:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.1: Ali lahko ponudimo mrežico v kolutu dolžine 50m in preračunamo ceno na 25m zaradi enakovrednosti ponudbe?

ODGOVOR


Da

Datum objave: 10.02.2020   07:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.1: Ali lahko ponudimo mrežico v kolutu dolžine 50m in preračunamo ceno na 25m zaradi enakovrednosti ponudbe?

ODGOVOR


Da

Datum objave: 10.02.2020   07:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.3: Ali lahko ponudimo mrežico v kolutu dolžine 50m in preračunamo ceno na 25m zaradi enakovrednosti ponudbe?

ODGOVOR


Da

Datum objave: 11.02.2020   07:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Citiramo: "Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki."

Želite, da predložimo ponudbo, na kateri je "rekapitulacija" predračuna ali specifikacijo predračuna?

ODGOVOR

Spoštovani!

V razdelek "Predračun" v pdf datoteki naložite rekapitulacijo predračuna. Specifikacijo v excel obliki naložite v razdelek "Drugi dokumenti".

Hvala.

Datum objave: 11.02.2020   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Citiramo: "Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki."

Želite, da predložimo ponudbo, na kateri je "rekapitulacija" predračuna ali specifikacijo predračuna?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da natančno definirate kako želite da vam ponudniki pripravimo ponudbo. V razpisni dokumentaciji namreč navajate, da ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. izpolnjen obrazec »Ponudba/predračun«
2. Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)

Nadalje je navedeno, da ponudniki priložimo LE dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Torej dejansko želite, da priložimo le te tri dokumente ali pa želite, da priložimo vse objavljene dokumente, saj načeloma vsaj s parafo ponudniki potrjujemo, da se strinjamo z navedenim (okvirni sporazum, menična izjava).

ODGOVOR

Skladno z odgovorom na prejšnje vprašanje prosimo, da priložite:

1. izpolnjen obrazec »Ponudba/predračun«
2. Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)
4. Specifikacijo v excel obliki

Datum objave: 11.02.2020   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 1, zap. št. 64, ident 00791: SET PREVEZA ŠT.2, TKANA, STERILNA ,v škatli max30 kom (zloženec10X10- 2x, zloženec 7,5x7,5- 2x, zloženec 5X5 - 2x, tamponi 4x, pinceta), sc., 550
Iz specifikacije in dodatnih pojasnil smatramo, da naročnik želi 550 sc ( škatel) po 30 setov, torej 16.500 setov.
Naročnika prosimo za točen odgovor oz potrditev glede količine setov.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Drži, želimo 550 škatel v kateri je max 30 setov.


Datum objave: 11.02.2020   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.49: Ali vam lahko ponudimo ustrezen obliž, dimenzije 10x20cm?

ODGOVOR

Da