Dosje javnega naročila 900013/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.927,00 EUR

JN13/2020 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 04.02.2020
JN16/2020 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 12.02.2020
JN13/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2020
JN47/2020 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 09.04.2020
JN47/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2020
JN47/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2020
Zahtevek za revizijo
    JN13/2020 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Blago

Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

Datum objave: 4. 2. 2020
Številka objave: JN13/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Lilijana Kojnik Vehovar, V roke: Lilijana Kojnik Vehovar, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14711434. Telefaks +386 14712762. E-pošta lilijana.kojnik.vehovar@mors.si.
Internetni naslovi: http://www.mo.gov.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NAKUP OPTIČNIH MERKOV
II.2)VRSTA NAROČILA Blago.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nakup optičnih merkov
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35340000 (Deli ognjenega strelnega orožja in streliva)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 10 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA OPTIČNI MERKI ZA PODCEVNI BOMBOMET
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35340000 (Deli ognjenega strelnega orožja in streliva)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA OPTIČNI MERKI REFLEKSNI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35340000 (Deli ognjenega strelnega orožja in streliva)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnizja cena.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 2. 2020
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBEIV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 2. 2020
Čas: 10:00
Kraj: MORS, Vojkova 59, Ljubljana
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/2/15178-47905092613811458243/
RD_NAKUP_OPTICNIH_MERKOV.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 2. 2020
Čas: 15:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 2. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN16/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 12. 2. 2020
  • JN47/2020, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 9. 4. 2020

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2020   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot potencialni ponudnik in zastopnik priznanega svetovnega poizvajalca imamo za naročnika sledeča vprašanja oz. projšnje za dopolnitev naročnikovih tehničnih zahtev, s čimer boste omogočili oddajo ponudb večim ponudnikom in zagotovili konkurenčnost postopka:


SKLOP 1: OPTIČNI MERKI ZA PODCEVNI BOMBOMET
- V točki 6.1.11 je navedeno "Premik vrednosti klika za rektifikacijo: 0,5 MOA." Naš sistem ima 2 MOA vrednost klica (click size of 2 MOA) s čimer prav tako v celoti izpolnjuje vse funkcioanalne zahteve navedene v točki 4. Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni in sicer: Premik vrednosti klika za rektifikacijo: 0,5 do 2 MOA.
- V točki 6.1.9 je navedeno "Barva namerilne pike: Rdeča". Po informacijah ima naš sistem oranžno barvo pike, zato naročnika prosimo, da zahtevo v točki 6.1.9 dopolni: Rdeča ali oranžna. oz kot dopustno ponudbo sprejme tudi napravo z piko oranžne barve.

SKLOP 2: OPTIČNI MERKI REFLEKSNI
- V točki 6.1.12 je navedeno "Naprava mora biti odporna na šoke delovanja orožja (5,56 mm) in odporna na vodo minimalno 30 minut do minimalne globine 45 metrov.
Optični merek, ki ga želimo ponuditi v celoti izpočnjuje vse naročnikove zahteve, testi za odpornost na vodo pa so bili narejeni na 45 feet globine minimalno 30 minut in v skladu z MIL standardi. Naročnika pozivamo, da zahtevo spremeni in dopolni 30 minut do minimalne globine 45 metrov ali 45 feet-ov.

Hvala za razumevanje.

VPRAŠANJE:

»SKLOP 1: OPTIČNI MERKI ZA PODCEVNI BOMBOMET
- V točki 6.1.11 je navedeno »Premik vrednosti klika za rektifikacijo: 0,5 MOA.« Naš sistem ima 2 MOA vrednost klica (click size of 2 MOA) s čimer prav tako v celoti izpolnjuje vse funkcionalne zahteve navedene v točki 4. Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni in sicer: Premik vrednosti klika za rektifikacijo: 0,5 do 2 MOA.
- V točki 6.1.9 je navedeno »Barva namerilne pike: Rdeča«. Po informacijah ima naš sistem oranžno barvo pike, zato naročnika prosimo, da zahtevo v točki 6.1.9 dopolni: Rdeča ali oranžna oz. kot dopustno ponudbo sprejme tudi napravo z piko oranžne barve.«

ODGOVOR:

Naročnik odgovarja ponudniku, da je ugodil njegovi prošnji in popravlja točko 6.1.9 (Barva namerilne pike: Rdeča) v tehničnih zahtevah. Točka se po popravku glasi: Barva namerilne pike: rdeča ali oranžna.

Prav tako je ugodil ponudnikovi prošnji in popravlja točko 6.1.11 (Premik vrednosti klika za rektifikacijo: 0,5 MOA), ki se po popravku glasi: Premik vrednosti klika za rektifikacijo: od 0,5 do 2 MOA.

»SKLOP 2: OPTIČNI MERKI REFLEKSNI
- V točki 6.1.12 je navedeno »Naprava mora biti odporna na šoke delovanja orožja (5,56 mm) in odporna na vodo minimalno 30 minut do minimalne globine 45 metrov.
Optični merek, ki ga želimo ponuditi v celoti izpolnjuje vse naročnikove zahteve, testi za odpornost na vodo pa so bili narejeni na 45 feet globine minimalno 30 minut in v skladu z MIL standardi.
Naročnika pozivamo, da zahtevo spremeni in dopolni 30 minut do minimalne globine 45 metrov ali 45 feet-ov.«

ODGOVOR:

Naročnik ponudniku odgovarja, da ne odstopa od tehničnih zahtev, objavljenih na Portalu javnih naročil, zato točka 6.1.12 v tehničnih zahtevah za SKLOP 2: OPTIČNI MERKI REFLEKSNI, ostane nespremenjena.
Datum objave: 11.02.2020   15:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na sklop 1. prosimo na odgovore na naslednja vprašanja:
- 4.1 - se morda da preizkusiti, če pritrditev našega refleksnega merka na stransko nosilno letev ne ovira delovanja samega orožja
- 6.1.9 -barva namerilne pike je zahtevana rdeča - naš refleksni merek ima oranžno. Ali je to sprejemljivo? ste morda v specifikacijah mislili: red dot?
- 6.1.11 - naš refleksni merke ima zeroing 2 MOA. Ali je to sprejemljivo? Naš proizvajalec pojasnjuje, da je s kliki 0,5 MOA nastreljevanje bombometa nepraktično, saj bombomet ni prezicno orožje

VPRAŠANJE:

»SKLOP 1: OPTIČNI MERKI ZA PODCEVNI BOMBOMET
- 4.1 se morda da preizkusiti, če pritrditev našega refleksnega merka na stransko nosilno letev ne ovira delovanja samega orožja.
- 6.1.9 barva namerilne pike je zahtevana rdeča naš refleksni merek ima oranžno. Ali je to sprejemljivo ? Ste morda v specifikacijah mislili: red dot?
- 6.1.11 naš refleksni merek ima zeroing 2 MOA. Ali je to sprejemljivo ? Naš proizvajalec pojasnjuje, da je s kliki 0,5 MOA nastreljevanje bombometa nepraktično, saj bombomet ni precizno orožje.

ODGOVOR:

Naročnik odgovarja ponudniku, da je ugodil njegovi prošnji in vabi vse zainteresirane, da preizkusijo, da pritrditev refleksnega merka na stransko nosilno letev ne ovira delovanja samega orožja. V ta namen bo naročnik zagotovil bombomet LG1 40 mm za puško F2000S. Preizkus bo organiziran dne 17. 2. 2020 ob 10.00 uri v prostorih Direktorata za logistiko, Vojkova 59, 1000 Ljubljana.

Naročnik je že popravil točko 6.1.9 (Barva namerilne pike: Rdeča) v tehničnih zahtevah. Točka se po popravku glasi: Barva namerilne pike: rdeča ali oranžna. Vprašanje je že bilo predmet predhodne obravnave in na osnovi le-tega je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije.

Naročnik je na osnovi vprašanja, ki ga je že predhodno postavil potencialni ponudnik, popravil točko 6.1.11 (Premik vrednosti klika za rektifikacijo: 0,5 MOA) in se po popravku glasi: Premik vrednosti klika za rektifikacijo: od 0,5 do 2 MOA. Popravek razpisne dokumentacije je že bil objavljen na Portalu javnih naročil.