Dosje javnega naročila 000673/2020
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Blago: Dobava rastlinskega materiala - grmovnic in dreves
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 116.114,16 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000673/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2020
JN000673/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN000673/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN000673/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN000673/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2020
JN000673/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2020
JN000673/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2020
JN000673/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2020
JN000673/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2020
JN000673/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2020
JN000673/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000673/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI034
Celje
Slovenija
Alenka Sajovic
alenka.sajovic@simbio.si
+386 34256459
+386 34256412

Internetni naslovi
http://simbio.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/342524/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15934
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava rastlinskega materiala - grmovnic in dreves
Referenčna številka dokumenta: 2/JN-2020/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava rastlinskega materiala - grmovnic in dreves
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03121000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje, skladiščni prostor naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava rastlinskega materiala - grmovnic in dreves
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2020   12:01
Kraj: V skladu s pravili informacijskega sistema e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu s pravili informacijskega sistema e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.02.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2020   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije imamo sledeča vprašanja:

1. Tehnična specifikacija - točka 3 - zahtevate 5 letno garancijo na rastlinski material, kar ni v skladu s prakso in pozitivno zakonodajo RS in EU. Prosimo za obrazložitev na podlagi katerega zakona lahko zahtevate 5 letno garancijo na rastlinski material. Rastlinski material je živ, ter je njegova nadaljnja uspešna rast odvisna od številnih dejavnikov na katere dobavitelj nima vpliva - tukaj mislimo predvsem vzdrževanje, pogoji rasti, zalivanje in drugo. Kakšni so pogoji garancije, ali je garancija v skladu z garancijskimi pogoji posameznega proizvajalca? Na podlagi česa bo lahko naročnik uveljavljal garancijo po npr. 3 letih? Ali boste zahtevo umaknili?

2. Tehnična specifikacija - točka 4 - ''Prevzem rastlinskega materiala, na lokaciji dobavitelja, bo izvajal naročnik sam, z lastnim transportom.'' V kolikor je ponudnik iz druge države članice EU, potem boste sami prevzeli rastlinski material v drugi državi članici EU''?

3. V kolikor ima ponudnik svojega poslovnega partnerja - proizvajalca v drugi državi članici EU, boste rastlinske materiale prevzeli na lokacijah proizvajalca,, se lahko cena oblikuje ponovno brez stroškov transporta?

4. V kolikor ponudbo oddata partnerja, skupno ponudbo, en iz Slovenije in en iz druge države EU, boste naklade opravljali na dveh lokacijah glede na posamezen razpoložljiv sadilni material?


ODGOVOR
1. Naročnik bo zahteval na rastlinski material 1-letno garancijo in v skladu s tem na Portalu uredil popravek, objavil nov obrazec »Izjava o izpolnjevanju tehničnih in strokovnih pogojev za sodelovanje« (OBR-4) in podaljšal rok za oddajo ponudb do 28. 2. 2020 do 12.00 ure.
2. Da, vendar je pogoj, da je v tem primeru ves naročen rastlinski material na eni lokaciji izbranega dobavitelja.
3. Ne, naročnik bo blago prevzemal izključno pri izbranem dobavitelju.
4. Ne, opravljali bomo prevzem izključno na eni lokaciji pri izbranem dobavitelju, in sicer, ki je bližje naslovu našega podjetja.