Dosje javnega naročila 000746/2020
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava novih in obnovljenih pnevmatik
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 586.332,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000746/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN000746/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN000746/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2020
JN000746/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2020
JN000746/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 03.06.2020
JN000746/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN000746/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN000746/2020-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.08.2020
JN000746/2020-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
JN000746/2020-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.01.2021
JN000746/2020-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
JN000746/2020-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2021
JN000746/2020-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN000746/2020-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000746/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 028-065507
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jana Nahtigal
jana.nahtigal@jhl.si
+386 14740856
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16414
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava novih in obnovljenih pnevmatik
Referenčna številka dokumenta: LPP-18/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34352200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Dobava novih in obnovljenih pnevmatik za obdobje 2 let po naslednjih sklopih:
 sklop 1: dobava novih pnevmatik,
 sklop 2: dobava obnovljenih pnevmatik.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: nove pnevmatike
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34352200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Dobava novih in obnovljenih pnevmatik za obdobje 2 let po naslednjih sklopih:
 sklop 1: dobava novih pnevmatik,
 sklop 2: dobava obnovljenih pnevmatik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: obnovljene pnevmatike
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34352200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava obnovljenih pnevmatik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v objavljeni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Navedeno v objavljeni razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Navedeno v objavljeni razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Navedeno v objavljeni razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Navedeno v objavljeni razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.03.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.03.2020   11:15
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2020   11:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila, prenesel izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2020   15:19
Nov rok za vprašanja je 27.2.2020 do 11:00 ure.

Naročnik objavlja nov naslov za oddajo ponudb, ki jih je potrebno poslati elektronsko na
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16414

Datum objave: 24.02.2020   15:20
VPRAŠANJE
V sklopu 2 - obnovljene pnevmatike so posebej postavke 5,6,7 ter 13,14,15 s pripisom bočnica. Kaj je s tem mišljeno, da se pri obnovi dodatno še ojača bočnica? Glede na to, da so tudi nove zahtevane pnevmatike z že ojačanimi bočnicami, bo potem na taki gumi 2x ojačana?

ODGOVOR
Običajna praksa v voznem parku LPP je, da se nova ali obnovljena pnevmatika po izrabi profila obrabi tudi po boku. Nekatere po boku tudi toliko, da obnova ni možna. V obnovo bočnice se bodo dale samo tiste pnevmatike, katere so po boku obrabljene in hkrati še primerne za obnovo. Če pnevmatika po boku ni obrabljena, jo ne bomo dali v obnovo bočnice, ampak samo v obnovo tekalne površine.Datum objave: 25.02.2020   09:14
VPRAŠANJE
Ali se lahko ponudi v dimenziji 225/75R16 premium pnevmatike z globino profila 8.6 mm za letne in 9.5 mm za zimske pnevmatike? Gre za minimalno razliko 0.4 mm in 0.5 mm.

ODGOVOR
Vprašanje se nanaša na poz. št. 1 in poz. št. 2 iz ponudbenega predračuna, sklop 1: Nove pnevmatike. Lahko se ponudi pnevmatike za ti dve poziciji z globino profila manjšo od zahtevane, vendar ta ne sme odstopati več kot 0,5 mm. Seveda morajo ponujene pnevmatike ustrezati vsem ostalim pogojem iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 27.02.2020   08:59
VPRAŠANJE
V razveljavljenem razpisu za pnevmatike ste odgovorili kot sledi:
Naročnik daljšega dobavnega roka za obnovljene pnevmatike od štirih (4) delovnih dni še ni imel.
Kljub vsemu se je odločil, da se dobavni rok za obnovljene pnevmatike iz štirih (4) delovnih dni na pet (5) delovnih dni.

Tudi v tem razpisu predlagamo dobavni rok za obnovljene pnevmatike na 5 delovnih dni.


ODGOVOR
Naročnik se je odločil, da se dobavni rok za obnovljene pnevmatike podaljša iz štirih (4) delovnih dni na pet (5) delovnih dni.


Datum objave: 27.02.2020   12:54
VPRAŠANJE
Menimo, da zahteva iz razpisne dokumentacije, kjer ponudnik lahko ponudi le pnevmatike visokokakovostnega razreda, ki so navedene v seznamih priporočenih pnevmatik MB v prilogi 8, zakonsko ni dopustna.
Dejansko preferirate določene znamke pnevmatik in ne dopuščate svobodne konkurenčnosti.
Sklepati je torej mogoče, da boste sprejeli samo pnevmatike proizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 8.
Se morda motimo?

ODGOVOR
Poslanstvo Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet je zagotavljati prebivalcem ljubljanske urbane regije varen in kakovosten javni prevoz ter z njim povezane storitve. Za kaj takega so potrebni primerni avtobusi, kateri so primerno vzdrževani in sicer s strokovnim osebjem in ustreznim materialom. Strokovno osebje za vzdrževanje avtobusov vseskozi dopolnjuje svojo strokovnost pri proizvajalcih avtobusov ob vsakem nakupu novih avtobusov, z novimi avtobusi dobimo poleg ostale dokumentacije o avtobusih vedno navodila za vzdrževanje in servisiranje. V samo vzdrževanje in servisiranje vozil spadajo tudi pnevmatike.
Da pa zagotovimo primerne pnevmatike za naše avtobuse, se držimo priporočil proizvajalcev vozil. Poleg tega je naročnik pri oddaji predmeta javnega naročila za sklop št. 1 dolžan upoštevati okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Naročnik je pridobil seznam priporočenih pnevmatik vozil Mercedes Benz za dimenzije 275/70 R 22.5 in 295/80 R 22.5. Ti dve dimenziji predstavljajo pretežni del novih pnevmatik za vozila LPP. Na seznamih se nahaja veliko število priporočenih pnevmatik, od različnih proizvajalcev. Ponudnik lahko ponudi katerokoli pnevmatiko iz seznama, ki izpolnjuje okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. Naročnik bo takšne pnevmatike glede na priporočila upošteval kot enakovredne. Naročnik s tem ne preferira nobenega proizvajalca, hoče samo zagotoviti, da se prebivalci Ljubljane in okolice vozijo varno in na avtobusih, kateri imajo pnevmatike v skladu s priporočili proizvajalca avtobusov in v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. S tem naročnik ne ustvarja monopola na trgu. Navedene pnevmatike so splošno dosegljive na trgu, naročnik pa s takšno specifikacijo zgolj spodbuja konkurenco med primerljivim ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne pnevmatike.
Datum objave: 27.02.2020   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na portalu ENJ je piše, da je postopek ustavljen in tudi ne moremo oddati ponudbe. Prosim vas za dodatne informacije o tem.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je dne 24.2.2020 objavil nov naslov za oddajo ponudb, ki jih je potrebno poslati elektronsko na
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16414

Dne 24.2.2020 je naročnik o tem že obvestil ponudnike preko portala enaročanje in na spletni strani naročnika.