Dosje javnega naročila 000689/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: GRADNJA KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU ROMSKEGA NASELJA BREZJE - SKLOP 2 SEVERNI DEL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 292.785,10 EUR

JN000689/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN000689/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2020
JN000689/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN000689/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.09.2020
JN000689/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN000689/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000689/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU ROMSKEGA NASELJA BREZJE - SKLOP 2 SEVERNI DEL
Referenčna številka dokumenta: 432-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GRADNJA KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU ROMSKEGA NASELJA BREZJE - SKLOP2 SEVERNI DEL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
GRADNJA KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU ROMSKEGA NASELJA BREZJE - SKLOP 2 SEVERNI DEL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2020   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2020   09:14
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije. Hvala.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je objavljena v sistemu S-Procurement.


Datum objave: 10.02.2020   09:14
VPRAŠANJE
A lahko kot naročnik pričnete uporabljati EJN? In ne ta butast Vortal s katerega se ne znadje nihče, ne najde nihče nič oz za to porabi ure in ure?
Omenjenega projekta oz razpisne dokumentacije ni nikjer na Vortalu oz sem že ure in ure porabil, pa ga še nisem uspel najti.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je objavljena v sistemu S-Procurement.


Datum objave: 10.02.2020   09:22
Rok za postavitev vprašanj je 19.2.2020 do 10. ure.
Rok za oddajo ponudbe je 28.2.2020 do 12. ure in odpiranje ponudb 28.2.2020 ob 12.05.
Objavljen bo popravek na Portalu javnih naročil.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 12.02.2020   16:36
VPRAŠANJE


Prosimo, da spremenite referenčni pogoj (3 ali več referenc v zadnjih 5 letih v skupnem znesku 500.000,00 Eur; primerljiva gradnja rekonstrukcija spomeniško zaščitene stavbe), da bo le ta bolj dostopen do malih izvajalcev. Po vašem razpisu se lahko javljajo le točno določeni izvajalci oziroma so vaši pogoji pisani na kožo točno določenega izvajalca.

Zadovoljiv referenčni pogoj naj se ne nanaša na spomeniško zaščitene stavbe in lahko bi tudi obdobje spremenili oz. podaljšali na 10 let.

ODGOVOR
Vprašanje se nanaša na javno naročilo Glavni trg - ureditev stanovanj?

naročnik Mestna občina Novo mesto